Logo Przewdonik Katolicki

Menora Dialogu dla rabina i arcybiskupa

Danuta Chodera
Fot.

15 stycznia, podczas X Dnia Judaizmu obchodzonego w Kościele katolickim, w Wadze Miejskiej w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Menory Dialogu. To wyróżnienie za zbliżanie ludzi, kultur, religii i narodów przyznano po raz pierwszy. Jego laureatami zostali: naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita...

15 stycznia, podczas X Dnia Judaizmu obchodzonego w Kościele katolickim, w Wadze Miejskiej w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Menory Dialogu.

To wyróżnienie za „zbliżanie ludzi, kultur, religii i narodów” przyznano po raz pierwszy. Jego laureatami zostali: naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki.

Symbol dialogu
Statuetkę Menory Dialogu przyznaje powstałe w 2006 r. „dobrowolne, samorządne, apolityczne” Stowarzyszenie Coexist, którego prezesem jest główny animator obchodów Dnia Judaizmu w Poznaniu ks. dr Jerzy Stranz. Stowarzyszenie stawia sobie za cel promocję postaw i przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu między ludźmi, kulturami, religiami i narodami m.in. poprzez prowadzenie różnorodnej działalności edukacyjnej, wychowawczej i integrującej ludzi dialogu oraz inicjowanie działań i badań dotyczących dialogu we współczesnym świecie. Statuetka, ufundowana przez prezesa Fundacji Signum, Jarosława Przyborowskiego, jest miniaturą Menory Dialogu (obie autorstwa Macieja Zychowicza), która od 2005 r. stanowi znak rozpoznawczy Dnia Judaizmu w Poznaniu.

Rozbija mity i uprzedzenia
Zdaniem prof. Jana Grosfelda, autora laudacji dla rabina Michaela Schudricha, podstawą przyznania mu nagrody jest fakt, że swoją misję odnowy życia żydowskiego w Polsce pełni „z pasją, a zarazem pokornie, z przekonaniem, ale i z pewnym dystansem człowieka wiary w Boga Jedynego, z optymizmem, a jednocześnie ze świadomością poważnych przeszkód z zewnątrz oraz wewnątrz społeczności żydowskiej”. Rabin Schudrich ma też duże zasługi dla dialogu, bowiem „nie waha się spotykać z chrześcijanami, z katolikami”. – Rozmowa, spokojne wyjaśnianie sensu żydowskości, rozbijanie mitów i uprzedzeń rozpowszechnionych nawet w środowiskach, które z racji wykształcenia winny mieć właściwy ogląd rzeczywistości, prostota języka i duże poczucie humoru, otwierają Michaelowi Schudrichowi nie tylko różne ważne drzwi w Polsce, ale przede wszystkim serca i głowy osób, które spotyka – napisał prof. Grosfeld, dodając, że „mało kto zna problematykę relacji żydowsko-chrześcijańskich tak dogłębnie i potrafi o nich mówić z tak niezwykłym wyczuciem”, o czym świadczą liczne wypowiedzi rabina.

W podziękowaniu rabin Schudrich, podkreślił m.in., że dzięki Soborowi Watykańskiemu II i dzięki wielkiemu darowi, jakim był Jan Paweł II, żyjemy już w o wiele lepszym świecie. – Jest już dobrze, ale nie doskonale – dodał, upatrując w niezadowoleniu ze stanu obecnego źródło nadziei na polepszenie relacji chrześcijańsko-żydowskich.

Człowiek dialogu
W imieniu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu dr Eugeniusz Szydłowski w laudacji dla abp. Stanisława Gądeckiego przypomniał najważniejsze fakty z biografii i dokonania inicjatora Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, ilustrujące jego wszechstronne przygotowanie do dialogu międzyreligijnego. Studiował on bowiem biblistykę na Pontificium Institutum Biblicum de Bure i pogłębiał wiedzę archeologiczną i judeochrześcijańską w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, a w 1978 r. obronił w Rzymie doktorat z teologii biblijnej. Natomiast w 1989 r. uczestniczył w programie studiów organizowanym przez Cardinal Bernardin Center for the Study of Eastern European Jewery na Spertus College of Judaica w Chicago poświęconym żydowskiej teologii, liturgii i kulturze oraz amerykańskiemu pluralizmowi religijnemu. Prowadził też badania w Ecole Biblique et Archeologique w Jerozolimie (1989/1990). W 1994 r. został mianowany przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Od 1996 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, która obejmuje trzy gremia: Komitet do Dialogu z Judaizmem, Komitet do Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, Komitet do Dialogu z Niewierzącymi. To właśnie on zainicjował w 1998 r. obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Abp Gądecki jest również, od 1995 r., konsultorem Papieskiej Komisji ds. Religijnych Relacji z Żydami i bierze udział w konferencjach, spotkaniach, sesjach, sympozjach poświęconych tej tematyce w kraju i za granicą. W 2002 r. wydał istotną dla relacji z Żydami książkę pt. „Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce”.

Wspólne korzenie wiary
Abp Stanisław Gądecki, zabierając głos podczas uroczystości, przypomniał, że Dzień Judaizmu służy lepszemu poznaniu korzeni naszej wiary i uświadomieniu, że z woli Bożej chrześcijaństwo łączy nierozdzielna więź z judaizmem. Chrześcijanie zostali bowiem wszczepieni w wiarę Abrahama niczym dziczka w korzeń szlachetnej oliwki. Nie oznacza to jednak odrzucenia Żydów ani nieodwołalnej aprobaty narodów dla chrześcijan. – Jedni, jeśli okażą wiarę, mogą zostać ponownie wszczepieni w drzewo, drudzy, jeśli zabraknie im wiary, mogą zostać odcięci – mówił metropolita poznański. Podkreślił również, że dialog jest możliwy, jeśli jego uczestnicy okazują sobie życzliwe zainteresowanie i wierzą w istnienie Prawdy absolutnej, którą jest miłość.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki