Logo Przewdonik Katolicki

Życzenia księdza arcybiskupa Henryka Muszyńskiego

Abp Henryk Muszyński
Fot.

ŻYCZENIA KSIĘDZA ARCYBISKUPA HENRYKA MUSZYŃSKIEGO NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEG0 2006 r. Drodzy Bracia Kapłani, Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia, razem z Wami staję dziś przy pustym grobie Chrystusa, jak niegdyś Maria Magdalena, Piotr i Jan, aby z głęboką wiarą wyznać, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. Jego grób nie kryje już w sobie żadnych...

ŻYCZENIA KSIĘDZA ARCYBISKUPA HENRYKA MUSZYŃSKIEGO NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEG0 2006 r.

Drodzy Bracia Kapłani,
Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia,

razem z Wami staję dziś przy pustym grobie Chrystusa, jak niegdyś Maria Magdalena, Piotr i Jan, aby z głęboką wiarą wyznać, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. Jego grób nie kryje już w sobie żadnych oznak przemijania i jako jedyny na świecie nie budzi lęku, gdyż uczy nas wszystkich, że życie jest silniejsze niż śmierć. Zmartwychwstanie Chrystusa nadaje bowiem głęboki sens naszemu życiu i wierze, naszym cierpieniom i krzyżom, a nade wszystko śmierci, i mówi nam, że i nasz grób będzie kiedyś pusty, a my cieszyć się będziemy widokiem Boga. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest zatem świętem nowego życia, życia zrodzonego ze śmierci, życia będącego zwycięstwem nad śmiercią. Złączeni z Chrystusem więzami nowego życia umieramy wraz z Nim, by odtąd żyć z Nim na wieki. Podobnie jak życie Chrystusa, tak i nasze życie prowadzi przez krzyż i śmierć ku zmartwychwstaniu. Przez swoją nieskończoną miłość Bóg daje nam bowiem udział we własnej nieśmiertelności. Przez zmartwychwstanie odwraca porządek po ludzku nieodwracalny – czyniąc śmierć nie kresem, a bramą, przez którą człowiek wchodzi w rzeczywistość życia wiecznego.

Radosne orędzie Wielkiej Nocy przypomina nam więc, że Jezus żyje, a my żyjemy w Nim. W zmartwychwstaniu znajdują swoje wypełnienie starotestamentalne zapowiedzi o Emmanuelu, który jest Bogiem z nami. Zerwawszy więzy śmierci, Zmartwychwstały Pan jest odtąd obecny nie tylko pośród swego ludu, ale także w kawałku chleba, który spożywamy jako zadatek nieśmiertelności. Jest obecny we wspólnocie Kościoła i pozostanie w niej aż do skończenia świata.

Prawda o zmartwychwstaniu niesie nam także nadzieję, że chociaż na świecie tyle zła, niesprawiedliwości, bólu i cierpienia, to jest wśród nas Chrystus, który uwolnił nas od strachu, winy i klęski, od bezradności wobec przemocy zła i nieprawości, a pojednawszy nas z Bogiem Ojcem, nieustannie posyła nam Ducha Świętego, byśmy nie błądzili na drogach tej ziemi, lecz byli zdolni do budowania Królestwa życia, prawdy i miłości. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa możemy i powinniśmy, z nadzieją na zwycięstwo, podejmować liczne wysiłki na rzecz wprowadzania dobra wszędzie tam, gdzie zło dokonało spustoszenia.

Niech więc ta nadzieja, którą przynosi dziś na nowo ludzkim sercom Zmartwychwstały Chrystus, stanie się udziałem wszystkich mieszkańców naszej Archidiecezji. Niech radość wielkanocnego poranka przezwycięży nasze codzienne utrudzenie i niełatwe doświadczenia życia oraz pozwoli odkrywać prawdę o Bogu, który kocha człowieka najdoskonalszą miłością. Niech Zmartwychwstały Pan żyje w naszych sercach, abyśmy w Nim mogli już teraz kosztować „bezmiaru chwały przyszłego wieku” (2 Kor 4,17), myśląc o niebie, jako o naszym prawdziwym Domu, gdzie czeka Kochający Ojciec.

Prośmy również Chrystusa, aby nam towarzyszył na ziemskich drogach życia, jak niegdyś uczniom idącym do Emaus; by budził naszą nadzieję i rodził w nas pragnienie pełni Bożego światła i zbawienia. Niech Duch Święty – dar płynący z krzyża – napełni nas nowym ogniem miłości Boga i bliźniego.

Na przeżywanie w tym duchu Świąt Wielkanocnych wszystkim z serca błogosławię

+ Henryk Muszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Gniezno, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2006

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki