Logo Przewdonik Katolicki

Chrystus nadzieją pełnego zdrowia

Abp Władysław Ziółek
Fot.

Istota ludzka nie pragnie jedynie dobrego samopoczucia fizycznego lub duchowego, lecz zbawienia, które wyraża się w pełnej harmonii z Bogiem, z samym sobą oraz z ludzkością - czytamy w orędziu Ojca Świętego na XIII Światowy Dzień Chorego. Ten dzień daje nam możliwość lepszego zrozumienia znaczenia duszpasterstwa służby zdrowia. Im bardziej sekularyzuje się świat, tym bardziej pilna...

Istota ludzka nie pragnie jedynie dobrego samopoczucia fizycznego lub duchowego, lecz zbawienia, które wyraża się w pełnej harmonii z Bogiem, z samym sobą oraz z ludzkością - czytamy w orędziu Ojca Świętego na XIII Światowy Dzień Chorego. Ten dzień daje nam możliwość lepszego zrozumienia znaczenia duszpasterstwa służby zdrowia. Im bardziej sekularyzuje się świat, tym bardziej pilna wydaje się potrzeba udzielenia właściwych odpowiedzi na ostateczne pytania dotyczące życia człowieka: o sens bólu, cierpienia i śmierci. Jedyną prawdziwą odpowiedzią jest Jezus Chrystus, w którym jest nadzieja prawdziwego i pełnego zdrowia - On bowiem umarł za pełne zbawienie człowieka i wszystkich ludzi. Choć słowa orędzia odnoszą się w tym roku do Afryki, w której wspomniana pełna harmonia jest dziś poważnie zaburzona - szczególnie przez plagę AIDS, a także przez liczne konflikty i wojny - to jednak apel papieski dotyczy w jakimś stopniu każdego z nas. Dzieci Kościoła winna cechować postawa głębokiego współuczestnictwa, która pozwala wyjść naprzeciw zranionym przez życie i nieść im miłość Chrystusa przejawiającą się w licznych formach pomocy, które podsuwa wyobraźnia miłosierdzia. Przeżywamy Rok Eucharystii. Ale przecież codziennie, na wszystkich ołtarzach świata, podnoszony jest do adoracji i spożywania Chleb eucharystyczny, który jest lekarstwem nieśmiertelności i antidotum na śmierć (św. Ignacy Antiocheński). Kto się karmi Eucharystią, nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne: posiada je już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmie człowieka do końca. W Eucharystii staje się dostępna tajemnica zmartwychwstania. Eucharystia jest też antidotum, skutecznym lekarstwem uzdrawiającym rany grzechu poprzez miłosierdzie Boże. Chleb eucharystyczny jest siłą słabych: Jego Ciało za nas wydane umacnia nas, gdy Je spożywamy. Eucharystia nas uzdrawia, uwalniając z samozadowolenia i pobudzając do wyznawania miłosierdzia. Pomaga każdemu z nas być dobrym dla bliźniego i współcierpieć z nim w jego słabościach. Bez pielęgnowania tych postaw Eucharystia zostaje pozbawiona swego głębokiego wymiaru. Nie możemy się łudzić - ostrzega nas Papież w liście na Rok Eucharystii - tylko po wzajemnej miłości i trosce o potrzebujących zostaniemy rozpoznani jako prawdziwi uczniowie Chrystusa. Czyż sakrament największej miłości można oddzielić od przykazania miłości? Eucharystia powinna być celebrowana w blasku miłości - to znaczy potwierdzona konkretnym świadectwem wobec najbardziej potrzebujących. Niech eucharystyczna duchowość ofiary przenika naszą codzienność: pracę, relacje z ludźmi, tysiące spraw, którymi się zajmujemy; poświęcenie się posłudze; chrześcijańską postawę w obliczu bólu fizycznego i cierpienia moralnego; odpowiedzialność za budowanie państwa ziemskiego w świetle wartości ewangelicznych w różnych wymiarach. Jezus realnie obecny w Eucharystii - Bóg z nami i dla nas - na naszych smutkach, bólach i cierpieniach wyciska pieczęć swojej obecności. Nie zatrzymujmy eucharystycznych owoców tylko dla siebie. Mówmy naszym chorym i cierpiącym braciom: odwagi, Bóg nie zapomniał o tobie. Chrystus cierpi razem z tobą. Ty zaś, ofiarując swe cierpienia, możesz z Nim współpracować w odkupieniu świata.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki