Logo Przewdonik Katolicki

Aktywnie w Czerniejewie

Marcin Makohoński
Fot.

Przemiany, jakie dokonują się obecnie w wymiarze społecznym, kulturowym, ale także technicznym i gospodarczym, nie pozostają bez wpływu na życie Kościoła, a zwłaszcza jego apostolską aktywność. Wspomniane przeobrażenia zmuszają także do refleksji nad dzisiejszym modelem parafii, tak by była ona prawdziwą wspólnotą ludzi szukających Chrystusa i pragnących z Nim przemieniać świat....

Przemiany, jakie dokonują się obecnie w wymiarze społecznym, kulturowym, ale także technicznym i gospodarczym, nie pozostają bez wpływu na życie Kościoła, a zwłaszcza jego apostolską aktywność. Wspomniane przeobrażenia zmuszają także do refleksji nad dzisiejszym modelem parafii, tak by była ona prawdziwą wspólnotą ludzi szukających Chrystusa i pragnących z Nim przemieniać świat. Parafia bowiem - jak zauważył kiedyś papież Paweł VI - nie może stać w miejscu, gdyż jest ciągle w drodze, a jej dynamizm jest cechą jej żywotności. Ta papieska wizja parafii jest jednym z głównych wyznaczników pracy duszpasterskiej ks. Adama Kapki, który od pół roku duszpasterzuje w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie.Na placu ks. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie stoi nieduży kościół z czerwonej cegły z dominującą nad okolicznymi budynkami wieżą, którą wieńczy blaszany "hełm". Zbudowana na małym pagórku świątynia usytuowana jest zgodnie z obowiązującą przez wieki zasadą, według której kościół winien się znajdować na centralnym placu miejscowości. Historia parafii w Czerniejewie rozpoczyna się w 1262 roku. Pierwszy wzniesiony tam kościół miał drewnianą konstrukcję. W 1498 roku wybudowano w Czerniejewie kolejną, tym razem murowaną świątynię w stylu gotyckim. Dzisiejszy wygląd kościoła to efekt prac XVIII-wiecznych fachowców, którzy wzbogacili jego konstrukcję o niewysoką wieżę. Z czasem dobudowano do niego dwie kaplice, a w 1920 roku także boczną nawę. O kapłanach posługujących w Czerniejewie w odległych czasach wiadomo niezbyt wiele. Z kolei ci posługujący tutaj stosunkowo niedawno bardzo dobrze zapisali się w pamięci wiernych. Przez Czerniejewo prowadziła kapłańska droga: ks. Teofila Kłosa (1934-1946), ks. Stanisława Dąbrowskiego (1946-1969), ks. Tadeusza Piekarskiego (1969-1991) i wreszcie ks. Władysława Dopierały, który był tutaj proboszczem od 1 sierpnia 1991 roku do końca lipca ubiegłego roku. Od 1 sierpnia 2004 roku nowym proboszczem parafii został mianowany ks. Adam Kapka, który wcześniej pracował w niewielkiej wiejskiej parafii w Grzybowie, nieopodal Wrześni.

Zaczynamy od remontów- Muszę przyznać, że kiedy przybyłem w sierpniu ubiegłego roku do Czerniejewa, byłem bardzo serdecznie przyjęty - mówi ks. prob. Adam Kapka. - Kiedy tylko zakończyłem przeprowadzkę do nowej parafii, przystąpiliśmy wraz z wiernymi do pierwszych prac przy kościele. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu wielu życzliwych ludzi, udało się założyć odwodnienie wokół świątyni. Teraz musimy odczekać trochę czasu, aby pozbyć się wilgoci przed podjęciem kolejnych kroków w celu jak najlepszego zabezpieczenia budynku kościoła. Zaczęliśmy również gromadzić dawne fotografie świątyni i jej otoczenia. Będą one bardzo przydatne, kiedy podejmiemy dalsze prace remontowe i konserwacyjne.
- Posługa kapłana w każdej wspólnocie parafialnej wyraża się w jego wejściu i zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności, w solidarnym udziale w jej smutkach i radościach - uważa nowy ks. proboszcz. - Widzę jak wiele różnych spraw wymaga naszego wspólnego zatroskania, ale też i konkretnego działania, by jak najlepiej wypełniać misję zleconą Kościołowi przez samego Chrystusa. To właśnie dlatego w najbliższym czasie pragniemy powołać parafialny oddział Akcji Katolickiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Chcielibyśmy również jeszcze bardziej zaktywizować pracę duszpasterską na polu charytatywnym.
Parafia może się poszczycić dobrze zorganizowaną służbą liturgiczną, wśród której wyróżniają się lektorki. Działa również kółko różańcowe i misyjne. W miejscowych szkołach pracą duszpasterską wśród młodzieży zajmuje się tutejszy wikariusz ks. Radosław Plewa oraz dwie panie katechetki.
- W rozpoczętym niedawno w Kościele Roku Eucharystii pragniemy podjąć w każdy pierwszy piątek miesiąca prywatną adorację ubogaconą specjalną katechezą
- mówi ks. proboszcz Kapka. - Ten cykl katechez o charakterze formacyjnym ma na celu przybliżenie wiernym podstawowych prawd związanych z rzeczywistą obecnością Chrystusa w Tajemnicy Eucharystii. Będzie to swoistego rodzaju "szkoła modlitwy" oraz czas przygotowania do jak najbardziej owocnego i świadomego przeżycia niedzielnej Mszy św.

Tekst i zdjęcie:

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki