Logo Przewdonik Katolicki

Rewolucja lubi się powtarzać

Łukasz Kaźmierczak
Fot.

Panuje powszechne przekonanie, że pomarańczowa rewolucja na Ukrainie stanowi spóźnione echo wydarzeń, do jakich doszło w 1989 roku podczas Jesieni Ludów w Europie Środkowo-Wschodniej. Rzeczywiście - patrząc na zbiorowe uniesienie Ukraińców i ich desperacką chęć zmian, mimowolnie przypominają się wydarzenia sprzed piętnastu lat. Dziś większość historyków nie ma wątpliwości,...

Panuje powszechne przekonanie, że pomarańczowa rewolucja na Ukrainie stanowi spóźnione echo wydarzeń, do jakich doszło w 1989 roku podczas Jesieni Ludów w Europie Środkowo-Wschodniej. Rzeczywiście - patrząc na zbiorowe uniesienie Ukraińców i ich desperacką chęć zmian, mimowolnie przypominają się wydarzenia sprzed piętnastu lat.Dziś większość historyków nie ma wątpliwości, że początkiem końca systemu komunistycznego w Europie były wydarzenia polskiego Sierpnia '80 i powstanie ruchu obywatelskiego "Solidarność".
Nic nie ujmując tym niezwykłym zdarzeniom, nie należy zapominać, że - choć stanowiły potężny impuls - same w sobie nie byłyby w stanie obalić potężnego bloku sowieckiego. Do tego potrzebne były daleko silniejsze bodźce zewnętrzne.

Czego chciał Gorbaczow?W latach osiemdziesiątych Związek Radziecki pogrążał się w coraz większym kryzysie ekonomicznym i powszechnym chaosie organizacyjnym.
Klęska Sowietów w Afganistanie przyniosła im nie tylko dotkliwe straty finansowe, ale przede wszystkim ogromny uszczerbek na prestiżu.
Moskwa przegrała też morderczy wyścig zbrojeń, który narzucił ZSRR amerykański prezydent Ronald Reagan. Rosja nie była już w stanie sprostać nowym wyzwaniom technologicznym i coraz bardziej odstawała w tyle - zwłaszcza na polu militarnym.
Nowy radziecki przywódca Michaił Gorbaczow nie miał wyjścia - musiał podjąć próbę reformy skostniałego systemu. W ZSRR pojawiły się zatem hasła pierestrojki (przebudowy gospodarki i życia społecznego) oraz głasnosti (jawności życia publicznego).
Większość badaczy uważa, że jedynym celem, jaki przyświecał Gorbaczowowi, był "lifting" systemu, który miał zapewnić ZSRR wkroczenie w następne stulecie. Jednak skala i tempo przemian przerosły wyobrażenia radzieckiego przywódcy, który nie potrafił już utrzymać w ryzach rozkładającego się systemu. Zmiany przyszły zbyt późno.
Niektórzy wskazują wszak, że już w połowie lat osiemdziesiątych Rosjanie w zakulisowych rozmowach z zachodnimi politykami dopuszczali możliwość głębokich zmian ustrojowych.
Zwolenniczką tej teorii jest m.in. prof. Jadwiga Staniszkis, która w swojej pracy "Postkomunizm, Słowo/obraz terytoria" twierdzi, że wszelkie poczynania Gorbaczowa zostały zaplanowane z premedytacją. Jej zdaniem miała to być "rewolucja menadżerów", która zapewni dygnitarzom partyjnym miękkie (i dostatnie) lądowanie w ustroju kapitalistycznym.
Jeszcze ostrzejsze wnioski wyciąga rosyjski dysydent Władimir Bukowski, który w książce "Moskiewski proces" przedstawia pierestrojkę jako zaplanowane przedsięwzięcie mające na celu zachowanie ustroju totalitarnego. Zdaniem Bukowskiego, pod płaszczykiem demokracji i wolności słowa, chciano w rzeczywistości wyłudzić od Zachodu niezbędne technologie i kredyty potrzebne do przetrwania systemu.

Od czołgów do grubej kreskiWszystko zaczęło się w Polsce. Wprowadzenie stanu wojennego i związane z tym brutalne represje w stosunku do działaczy opozycyjnych oraz delegalizacja "Solidarności" chwilowo zahamowały erozję komunizmu w naszym kraju.
Jednak prognozy ekonomistów nie pozostawiały żadnych złudzeń: socjalistyczna gospodarka znajdowała się na krawędzi załamania, a jej koniec był tylko kwestią czasu. Czasu, którego władzy zaczęło rozpaczliwie brakować. Ekipa Jaruzelskiego zdecydowała się więc na próbę wprowadzenia "modelu chińskiego" - reform gospodarczych, ale bez reform politycznych.
Polskie społeczeństwo odrzuciło jednak w referendum "program radykalnego uzdrowienia gospodarki". W lutym 1988 roku ogłoszono podwyżkę cen żywności o 25 proc. i usług o 40 procent. Polskę ogarnęła fala strajków. Latem tego samego roku - gdy strajkowało już ponad 150 tys. osób - władza dała sygnał do rozmów z opozycją.
Niebawem doszło do poufnych negocjacji w Magdalence z przedstawicielami opozycji. To był wstęp do obrad Okrągłego Stołu. Właściwe - trwające dwa miesiące rozmowy - zakończyły się podpisaniem 5 kwietnia 1989 r. porozumień przewidujących częściowo wolne wybory do parlamentu, ponowną rejestrację "Solidarności" oraz przywrócenie urzędu prezydenta i Senatu. Dalej wydarzenia potoczyły się błyskawicznie - w grudniu nowy Sejm uchwalił ustawę o zmianie nazwy państwa na Rzeczpospolitą Polską. Komuna w Polsce formalnie przestała istnieć.
I choć niewątpliwie III Rzeczpospolita jest dziś państwem wolnym, to jednocześnie cały czas boryka się z demonami przeszłości. Niejasne powiązania na styku polityki, biznesu i świata przestępczego, korupcja, mętna rola służb specjalnych i olbrzymie wpływy nomenklatury postkomunistycznej - taka jest niestety smutna rzeczywistość Polski pookrągłostołowej.

Czeski spokójNa Węgrzech po latach "gulaszowego socjalizmu" - czyli względnego jak na warunki komunistyczne dostatku - przyszedł w końcu czas na kryzys gospodarczy. Także węgierskie społeczeństwo - wzorem Polaków - coraz mocniej zaczęło domagać się demokratycznych przemian. Nie pomogła zamiana "betonowego" Janosa Kadara na "reformatora" Karoyla Grosza. Madziarom te kosmetyczne roszady już nie wystarczały. Nie widząc innego wyjścia, w połowie czerwca 1989 roku władza usiadła do rozmów z opozycją przy "trójkątnym stole". W ich efekcie na Węgrzech wprowadzono system wielopartyjny, a w marcu 1990 roku odbyły się tam - w przeciwieństwie do Polski - w pełni wolne wybory parlamentarne. Przyniosły one przytłaczające zwycięstwo opozycyjnym partiom: centroprawicowemu Węgierskiemu Forum Demokratycznemu oraz liberalnemu Związkowi Wolnych Demokratów.
O dziwo następnym elementem komunistycznego domina, które zawaliło się z hukiem, okazała się Niemiecka Republika Demokratyczna. Mieszkańcy wschodnich Niemiec trzymani w ryzach żelazną ręką Ericha Honeckera, siecią wzajemnych donosów i wzbudzającą przemożny strach służbą bezpieczeństwa Stasi, potrafili jednak powiedzieć "dość".
Do pierwszych protestów doszło w maju 1989 roku, kiedy ludowa władza po raz kolejny uzyskała ponad 98 proc. głosów "poparcia" w wyborach komunalnych. W sierpniu rozpoczęły się masowe ucieczki obywateli NRD na Zachód. Stało się to możliwe dzięki otwarciu przez Węgry granicy z Austrią. Ci, którzy zostali w kraju, nie zamierzali jednak rezygnować. Każdego tygodnia w NRD dochodziło do wielotysięcznych demonstracji antysystemowych, ale Honecker też był uparty. Jeszcze na początku października odbyły się huczne obchody 40-lecia NRD, a Stasi szykowała się do generalnej (czyli krwawej) rozprawy z opozycją.
Kilka dni później Honecker dał jednak za wygraną - 18 października ustąpił ze stanowiska szefa partii komunistycznej. Jego następca, Egon Krenz, zdążył jeszcze otworzyć granicę z Berlinem Zachodnim i RFN, czym praktycznie pozbawił się jakiejkolwiek dalszej władzy.
Dziewiątego listopada rozentuzjazmowany tłum w kilka chwil zniósł z powierzchni ziemi znienawidzony mur przedzielający dwie części Berlina.
Od tego momentu rozpoczął się proces zjednoczenia Niemiec, a inicjatywa polityczna znalazła się w rękach zachodnioniemieckiego kanclerza Helmuta Kohla.
Jego wysiłki uwieńczone zostały powodzeniem niemal rok później - formalne zjednoczenie obu państw dokonało się 3 października 1990 roku. Dzięki temu mieszkańcy dawnej NRD uniknęli smutnej postkomunistycznej rzeczywistości, jaka stać się miała udziałem m.in. Polski, Węgier i innych państw gnębionych przez syndrom "nierozliczonej przeszłości".
Najszybciej z demontażem systemu poradzili sobie nasi południowi sąsiedzi. Jeszcze latem 1989 roku czechosłowacka opozycja ograniczała się jedynie do petycji w sprawie zmian politycznych, a już w połowie listopada doszło tam do strajku generalnego. Wystarczyło kilka dni "aksamitnej rewolucji", by już 10 grudnia utworzony został nowy rząd z przedstawicielami opozycji, a 29 grudnia na prezydenta republiki wybrano Vaclava Havla.
I to był już koniec całej rewolucji, zgodnie z hasłem: "polskie 10 lat, węgierskie 10 miesięcy, niemieckie 10 tygodni i czechosłowackie 10 dni" - ot, taka czeska specjalność.
Na plus Czechosłowaków można jednak z pewnością zaliczyć przeprowadzenie szybkiej i gruntownej lustracji. Dzięki temu jest to obecnie jedyny prócz Niemiec kraj dawnego obozu komunistycznego, w którym nie straszą demony przeszłości, a postkomunistom (zwanym dziś socjaldemokratami) nie udaje się od piętnastu lat wrócić do władzy.
Prawdziwy koniec Jesieni Ludów nad Wełtawą nastąpił jednak dopiero z początkiem 1993 roku, kiedy dokonał się podział Czechosłowacji na dwa suwerenne państwa.

Gigantyczna maskaradaCi, którzy wątpią w czystość i spontaniczność Jesieni Ludów, nazywani są najczęściej "maniakami wierzącymi w spiskową teorię dziejów". Jednak w przypadku zdarzeń, do jakich doszło w Rumunii, pewność tracą nawet najwięksi entuzjaści roku 1989 roku.
Tutaj również rewolucja przebiegła szybko. Za szybko…
W Rumunii, stanowiącej w latach 80. jedną z najcięższych tyranii na świecie, opozycja praktycznie nie istniała. Wyjątkowa brutalność i bezwzględność reżimu Ceausescu potęgowana była przez totalną izolację, w jaką demoniczny Conducator wpędził swój kraj. Ceausescu, który w pewnym momencie przestał wykonywać polecenia Moskwy, stał się zwyczajnie niewygodny. Miast przygotowywać partię do bezbolesnej transformacji ustrojowej, stawał się z dnia na dzień coraz bardziej dogmatyczny i brutalny.
W tej sytuacji w Rumunii doszło do starannie wyreżyserowanego przewrotu pałacowego, przygotowanego przez grupę dygnitarzy komunistycznych z "drugiego szeregu". Wykorzystano do tego autentyczny zryw niepodległościowy umęczonego społeczeństwa rumuńskiego.
Zaczęło się od niepokojów społecznych w obronie węgierskiego pastora w Timisoarze w grudniu 1989 roku. Na rozkaz Ceausescu użyto wtedy broni, zabijając prawie 100 osób. W kraj poszły jednak informacje o tysiącach ofiar.
Odbywający się 21 grudnia w stolicy wiec poparcia dla Ceausescu przerodził się w gigantyczną demonstrację antyrządową. Walki ogarnęły cały kraj. Po "telewizyjnej ucieczce śmigłowcem", dyktator i jego małżonka zostali wkrótce pojmani, a po błyskawicznym i groteskowym procesie rozstrzelani 25 grudnia.
Wtedy pojawił się zbawca, który stanął na czele rewolucji: Ion Iliescu i skupiona wokół niego grupa komunistycznych "reformatorów" jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zakończyła "bunt" osławionych służb specjalnych Securitate.
Aby jednak postkomuniści mogli w pełni przejąć władzę w Rumunii, potrzebne było zgaszenie antykomunistycznego płomienia, który zdążył już ogarnąć społeczeństwo rumuńskie. W tym celu kilkukrotnie wzywano do stolicy rumuńskich górników. Ich "mineriady", czyli marsze na Bukareszt, doprowadziły w końcu do rozbicia opozycji antykomunistycznej. Dzięki temu postkomuniści rządzą Rumunią z małymi przerwami do dzisiaj. Pałacowy przewrót z 1989 roku kosztował życie 1104 osoby.
W innych komunistycznych państwach tego regionu - w Bułgarii i Albanii - na szczęście nie doszło do przelewu krwi, jednak powtórzył się scenariusz typowy dla większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej: władze w kraju - bądź to od razu, bądź po stosunkowo krótkim czasie - przejmowali postkomuniści.
Jeszcze inaczej rozwinęła się sytuacja w Jugosławii. Tutaj na plan pierwszy wysunęły się tłumione przez dziesięciolecia antagonizmy narodowe, a Półwysep Bałkański pogrążył się wkrótce w piekle wojny domowej. I choć państwa byłej Jugosławii stosunkowo szybko proklamowały niepodległość (Chorwacja, Słowenia i Macedonia w 1991 roku, Bośnia i Hercegowina w roku następnym), to największy kraj tego regionu - Serbia i Czarnogóra - aż do 2000 roku pozostawał pod rządami komunistycznego dyktatora Slobodana Milosevicia. Kres rządom krwawego Slobo położyła dopiero pokojowa rewolucja - tu również nie bez udziału serbskich służb specjalnych.
Jeszcze dłużej, bo aż do listopada 2003 roku, swoje rządy sprawował Eduard Szewardnadze - ostatni z wielkich radzieckich dygnitarzy. Rewolucja róż - czyli pokojowy protest gruzińskiej opozycji po sfałszowanych wyborach prezydenckich - doprowadziła w końcu do ustąpienia byłego ministra spraw zagranicznych ZSRR.
Dziś w ślady Gruzji idzie Ukraina, a w kolejce czeka kilka następnych państw z rosyjskiej sfery wpływów. Jednym z tych krajów może być Kirgizja. Powód? Z niewiadomych względów w ostatnim czasie więcej młodych Kirgizów ubiera się bowiem na żółto.

Paweł Wołowski, szef Działu Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Państw Bałtyckich w Ośrodku Studiów Wschodnich:

- Rosjanie posiadają nadal silne wpływy w krajach byłego ZSRR. Wynika to m.in. z powiązań politycznych, jakie nawiązane zostały jeszcze w czasach ZSRR na szczeblu różnego rodzaju gremiów partyjnych, komsomolskich, szkoleń służb specjalnych itp.
Kontakty z tamtego okresu przydają się dziś znakomicie. Świetnie widać to na przykładzie państw bałtyckich - dzięki doskonałej znajomości terenu, ludzi i powiązań biznesowych, służby specjalne Federacji Rosyjskiej umiejętne zinfiltrowały tamtejsze życie polityczne.
Pamiętajmy także, że Rosja jest głównym dostawcą surowców energetycznych dla niemal wszystkich państw postsowieckich. Ta bezalternatywność musi oczywiście powodować uzależnienie od Rosji.
Celem Rosji jest objęcie kontroli nad strategicznymi sferami gospodarki państw regionu, przede wszystkim petrochemii i innych gałęzi związanych z bezpieczeństwem energetycznym danego kraju.
Ideologiczna podstawa dla tego typu działań została sformułowana w połowie lat 90. w tzw. doktrynie Karaganowa. Głosi ona, że drogą uzależnienia energetycznego i kontrolowania strategicznych działów gospodarki Rosja może odzyskać wpływy w państwach postsowieckich.
Potwierdzeniem tej doktryny był wygłoszony w ubiegłym roku referat Anatolija Czubajsa, w którym określił on Rosję jako liberalne imperium, które poprzez ekspansję i podbój ekonomiczny jest w stanie odzyskać utraconą pozycję.


Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich:

11.03.1990 - litewski parlament ogłasza niepodległość Litwy
12-13.01.1990 - wojska sowieckie próbują przejąć władzę na Litwie; ginie czternastu Litwinów
05.05.1990 - łotewski parlament ogłasza niepodległość
01.04.1991 - rozwiązanie Układu Warszawskiego
19.04.1991 - Gruzja ogłasza niepodległość
12.06.1991 - Borys Jelcyn zostaje pierwszym prezydentem Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej
19.08.1991 - nieudana próba komunistycznego puczu grupy wojskowych i polityków przeciwnych reformom
19-22.08.1991 - Michaił Gorbaczow internowany na Krymie

Kolejne republiki związkowe ogłaszają niepodległość:

1991 - Estonia (20.08), Ukraina (24.08), Białoruś (25.08), Mołdawia (27.08), Azerbejdżan (30.08), Uzbekistan i Kirgizja (01.09), Tadżykistan (09.09), Armenia (21.09) Turkmenistan (27.10) i jako ostatni Kazachstan (16.12)

08.12.1991 - powstaje Wspólnota Niepodległych Państw
26.12.1991 - Rada Państwa przyjmuje Deklarację o rozpadzie i likwidacji ZSRR

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki