Logo Przewdonik Katolicki

Ucieczka grzeszników

Małgorzata Szewczyk
Fot.

Bogactwo tytułów, którymi obdarzana jest Maryja, świadczy o niezwykłym przywiązaniu i miłości ludzi do Matki Boga. W tej wielości tytułów, którymi wzywamy jej wstawiennictwa zwłaszcza teraz, w maju, miesiącu maryjnym, odnaleźć można i ten, który dotyczy Matki Bożej Wieleńskiej - Ucieczka Grzeszników. Matka Boża Ucieczka Grzeszników jest Niewiastą z Księgi Rodzaju zwyciężającą...

Bogactwo tytułów, którymi obdarzana jest Maryja, świadczy o niezwykłym przywiązaniu i miłości ludzi do Matki Boga. W tej wielości tytułów, którymi wzywamy jej wstawiennictwa zwłaszcza teraz, w maju, miesiącu maryjnym, odnaleźć można i ten, który dotyczy Matki Bożej Wieleńskiej - Ucieczka Grzeszników.Matka Boża Ucieczka Grzeszników jest Niewiastą z Księgi Rodzaju zwyciężającą grzech. Mocą Chrystusowych słów jest Matką wszystkich grzeszników. Jak nikt inny była zjednoczona ze swoim Synem od Jego narodzenia aż po śmierć na krzyżu. Uczestniczyła dzięki temu w dokonanym przez Niego zbawieniu świata. Chrystus, umierając na krzyżu, kiedy dokonywała się ofiara Odkupienia i uwolnienia nas od grzechu, powierzył Maryi rolę Matki wszystkich ludzi, Matki grzeszników. "Matko, oto syn Twój" - tymi słowami skierowanymi do Jana, oddał w ręce Maryi całą ludzkość, którą ukochał aż do ostatecznej ofiary. Maryja ofiarowuje w ten sposób przebaczenie uzyskane przez zasługi Jezusa (por. J 19,25), ofiarowuje Bożą dobroć każdemu, kto uznaje zło, którego jest sprawcą, i pragnie się od niego uwolnić, korzystając z sakramentu pokuty. Jako najlepsza Matka i Opiekunka zawsze staje po stronie słabego i grzesznego człowieka.

Pośredniczka


Człowiek jako istota duchowo-cielesna obdarzony jest zdolnością poznania dobra i zła oraz wolnością wyboru, która niejednokrotnie budzi w nim konflikty. Z drugiej strony dąży on do prawdy i dobra, ale w skutek egoizmu i naznaczenia dziedzictwem grzechu pierworodnego niejednokrotnie ulega pokusom zła, często upada. Bóg jednak nie pozostawia go samego, wychodzi mu na spotkanie jak ojciec z Łukaszowej przypowieści o miłosiernym ojcu, który tak bardzo czeka na powrót marnotrawnego syna, że wybiega mu na spotkanie. Dokonuje się to przede wszystkim w sakramencie pokuty, z którym nieodłącznie związane jest Boże Miłosierdzie. Za pośrednictwem św. Siostry Faustyny zostało ono na nowo przypomniane całej ludzkości, tak bardzo zagubionej w obliczu przejawów zła. Bóg jest miłosierny, jest Tym, który przebacza szczerze żałującemu grzesznikowi. W powrocie do Boga pomaga mu także Maryja.
Jest Ona Ucieczką Grzeszników, to znaczy każdy, kto uzna swój grzech może się do Niej zwrócić. Swoim wstawiennictwem przybliża nas Ona do Bożego Miłosierdzia, pomaga nam przezwyciężać zło, uzdalnia do budowania Królestwa Bożego na ziemi i kieruje nas ku naszemu największemu powołaniu - świętości. Wzywając Maryję jako Ucieczkę Grzeszników, powinniśmy wzbudzić w sobie wolę ciągłego nawracania. Konsekwencją tego jest ofiarowanie przebaczenia innym, pragnienie przezwyciężania antypatii, niechęci, uwolnienia od chęci zgubnej zemsty. Wprowadza nas Ona w obszar największej tajemnicy Bożej miłości i Bożego przebaczenia.

Pani Wieleńska


Wśród licznych sanktuariów archidiecezji poznańskiej Wieleń Nadobrzański jest miejscem szczególnym i ważnym. Tutaj bowiem Maryja wysłuchuje ludzi słabych i grzesznych, którzy od wieków przybywali do wieleńskiego sanktuarium. O łaskach, jakich pielgrzymi doznają w Wieleniu, świadczą liczne wota, mimo że zaginęły cysterskie dokumenty, w których zakonnicy spisywali niezwykłe łaski otrzymywane za przyczyną Pani Wieleńskiej. Warto podkreślić, że często pierwszym pragnieniem tych, którzy przybywają do sanktuarium, jest chęć przystąpienia do sakramentu pokuty. To tłumaczy, dlaczego nazywana jest Ona właśnie w tym miejscu "Ucieczką Grzeszników" i "Matką Miłosierdzia". Trzeciego lipca br. odbędzie się koronacja papieskimi koronami łaskami słynącej figurki Maryi - pośredniczki między Bogiem a ludźmi.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki