Logo Przewdonik Katolicki

Ucieczka Grzeszników

Bp Grzegorz Balcerek
Fot.

Poprzez kolejne tygodnie Wielkiego Postu razem z całą wspólnotą Kościoła wchodzimy coraz głębiej w Misterium Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa. Wracamy w tych dniach do filmu "Pasja", który przed rokiem towarzyszył pokutnym zamyśleniom chrześcijan na całym świecie. Nie da się tego filmu łatwo zapomnieć. Wielu z nas pomógł on uświadomić sobie, ile Zbawiciel musiał wycierpieć za...

Poprzez kolejne tygodnie Wielkiego Postu razem z całą wspólnotą Kościoła wchodzimy coraz głębiej w Misterium Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa. Wracamy w tych dniach do filmu "Pasja", który przed rokiem towarzyszył pokutnym zamyśleniom chrześcijan na całym świecie. Nie da się tego filmu łatwo zapomnieć. Wielu z nas pomógł on uświadomić sobie, ile Zbawiciel musiał wycierpieć za nasze grzechy.
Kiedy dzisiaj kroczymy od stacji do stacji Drogi krzyżowej, kiedy śpiewamy Gorzkie żale i słuchamy kazań pasyjnych, obok postaci okrutnie męczonego Jezusa dostrzegamy także postacie jakby z "drugiego planu", wśród nich przede wszystkim pełne cierpienia oblicze Maryi. To Ona od pierwszych chwil po narodzinach Jezusa, gdy prorok Symeon obwieścił: "Twoją duszę przeniknie miecz boleści", nosiła w swoim sercu niepokój przed tym, co miało spotkać Jej Syna. To Ona była przy Nim, gdy nauczał i czynił cuda.
Teraz, w Wielkim Poście, spotykamy Maryję przy IV stacji Drogi krzyżowej, gdy spotyka się wzrok Matki i Syna, i przy stacji XIII, gdy tuli Jego martwe ciało zdjęte z krzyża. W śpiewie nabożeństwa Gorzkich żali rozmawiamy z Matką Boleściwą. Dzieło Jezusa, począwszy od Zwiastowania, przez Narodziny, proroctwo Symeona, aż po Mękę i Śmierć Krzyżową, ukazuje ofiarę Chrystusa nierozdzielnie złączoną z ofiarą Jego Matki.
Ojciec Święty Jan Paweł II w ostatnim rozdziale encykliki "Ecclesia de Eucharistia" wskazał na ten ofiarniczy wymiar życia Maryi: "Przygotowując się dzień po dniu do wydarzenia Kalwarii, Maryja przeżywa jakby antycypowaną Eucharystię, można by powiedzieć komunię duchową pragnienia i ofiary" (n. 56).
Maryja, którą Jezus powierzył z krzyża Apostołowi Janowi, poprzez swe uczestnictwo we Wcieleniu i Odkupieniu, staje się nie tylko opiekunką Kościoła, ale i jego Orędowniczką. Kościół daje temu wyraz, czcząc Maryję w Jej niezliczonych wizerunkach. Kult maryjny zna także ogromną liczbę świąt, nabożeństw, modlitw i pieśni maryjnych. Także w naszej Ojczyźnie Matka Boża doznaje szczególnej czci i miłości. Od Gwiazdy Morza w Gdańsku po Rusinową Polanę w Tatrach, od Rokitna na zachodzie, po Kodeń na wschodzie, znajdują się Jej sanktuaria. W samym sercu Ojczyzny, w Częstochowie, oddajemy Jej hołd jako Królowej Polski.
W ten niekończący się ciąg wpisuje się także chwała, jaką Maryja odbiera w wielkopolskim sanktuarium w Wieleniu Zaobrzańskim. Jej figura zamknięta w malowanym drewnie czczona jako Ucieczka Grzeszników zostanie w niedzielę 3 lipca br. przyozdobiona koronami papieskimi. Spośród wszystkich imion Maryi to jedno związane jest szczególnie z uczestnictwem Maryi w krzyżowej ofierze Jej Syna. Wierzymy, że Jej wypowiedziane wobec archanioła fiat, obejmujące także zgodę na to cierpienie, sprawiło, że Maryja nabyła prawo do orędowania u Syna za nami grzesznikami. Kiedy zatem w okresie Wielkiego Postu rozmyślamy nad Męką Chrystusa i nad naszymi grzechami, zwracamy się jeszcze goręcej do Tej, która jest Ucieczką Grzeszników.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki