Logo Przewdonik Katolicki

Wiem, komu uwierzyłem…

Marcin Jarzembowski
Fot.

"Intelektualne podstawy wiary i niewiary na kanwie encykliki "Fides et ratio"" - z takim wykładem 25 lutego przyjechał do Bydgoszczy ks. bp Bronisław Dembowski. Spotkanie w Kurii Diecezji Bydgoskiej odbyło się w ramach cyklicznych comiesięcznych prelekcji dla środowisk kulturalnych i naukowych. Ich inicjatorem jest ks. bp Jan Tyrawa. Encyklika "Fides et ratio" została ogłoszona przez Jana...

"Intelektualne podstawy wiary i niewiary na kanwie encykliki "Fides et ratio"" - z takim wykładem 25 lutego przyjechał do Bydgoszczy ks. bp Bronisław Dembowski. Spotkanie w Kurii Diecezji Bydgoskiej odbyło się w ramach cyklicznych comiesięcznych prelekcji dla środowisk kulturalnych i naukowych. Ich inicjatorem jest ks. bp Jan Tyrawa.Encyklika "Fides et ratio" została ogłoszona przez Jana Pawła II 14 września 1998 roku. Ojciec Święty pisze w niej: "Im bardziej człowiek poznaje rzeczywistość i świat, tym lepiej zna siebie jako istotę jedyną w swoim rodzaju, a zarazem coraz bardziej naglące staje się dla niego pytanie o sens rzeczy i jego własnego istnienia". To poszukiwanie nie jest obce Kościołowi, który głosi, że "Jezus Chrystus jest drogą i prawdą, i życiem".
Ksiądz bp Dembowski, zasiadający w Komitecie Dialogu Religijnego z Niewierzącymi, przyznał, że trudno znaleźć w Polsce ludzi, którzy by się deklarowali jako "niewierzący". Prelegent przytoczył wypowiedź Soboru Watykańskiego II na temat źródeł ateizmu: "Zapewne nie są wolni od winy ci, którzy dobrowolnie usiłują bronić Bogu dostępu do swego serca i unikać zagadnień religijnych, nie idąc za głosem swojego sumienia". Często sami wierzący ponoszą za to odpowiedzialność, ponieważ ateizm nie jest czymś pierwotnym - jest sumą różnych przyczyn, do których zalicza się także krytyczną reakcję przeciw religii. Warto zwrócić uwagę, że w takim przypadku niemały udział mogą mieć wierzący, którzy czasami bardziej przesłaniają, aniżeli pokazują prawdziwe oblicze Boga.
Hierarcha przedstawił także postawy osób deklarujących się jako niewierzące, które patrzą na religijność z "wyżyn swojego intelektu", jak chociażby znany psycholog Władysław Witwicki. A przecież Kościół naucza, że "wiara i rozum nie są przeciwstawnymi sobie władzami poznawczymi, ale dwoma sposobami posługiwania się jedną władzą poznawczą człowieka w różny sposób dochodzącą do poznania prawdy".
"Wiem, komu uwierzyłem" - tymi słowami świętego Pawła ks. bp Bronisław Dembowski zakończył swój wykład. Kolejny - w marcu. Tym razem gościem biskupa bydgoskiego będzie prof. Leon Kieres, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Ks. bp Bronisław Dębowski

Urodził się 2 października 1927 roku w Komorowie. W latach 1946-1950 studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 sierpnia 1953 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. W 1961 uzyskał doktorat w zakresie filozofii teoretycznej. Wykładał historię filozofii w Akademii Teologii Katolickiej. W latach 1969-70, 1975-76 przebywał na urlopie naukowym w USA. Profesorem zwyczajnym jest od 1990 roku. Od 1982 był dziekanem Akademickiego Studium Teologii Katolickiej, które w 1988 roku stało się Papieskim Wydziałem Teologicznym. Po ogłoszeniu stanu wojennego przy współpracy ks. Dembowskiego przy kościele św. Marcina zawiązał się Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. W 1988 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W 1992 roku została ogłoszona decyzja Ojca Świętego Jana Pawła II o mianowaniu ks. Bronisława Dembowskiego biskupem włocławskim. Od 26 kwietnia 2003 roku jest biskupem seniorem.


Tekst i zdjęcie:

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki