Logo Przewdonik Katolicki

Rozum i wiara idą razem

ks. Krzysztof Graczyk
Fot.

W sobotę 5 marca 2005 r. kard. Camillo Ruini, który przewodniczył modlitwie w Auli Pawła VI w Watykanie, wręczył przedstawicielom świata akademickiego egzemplarze encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio" (Wiara i rozum). Kardynał zachęcał ich, aby zanieśli przesłanie encykliki do swoich środowisk, mając w pamięci rozpoczynające ją słowa: "Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których...

W sobotę 5 marca 2005 r. kard. Camillo Ruini, który przewodniczył modlitwie w Auli Pawła VI w Watykanie, wręczył przedstawicielom świata akademickiego egzemplarze encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio" (Wiara i rozum). Kardynał zachęcał ich, aby zanieśli przesłanie encykliki do swoich środowisk, mając w pamięci rozpoczynające ją słowa: "Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek - poznając Go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie".W łączności z Papieżem i środowiskami uczelnianymi Europy pozostawali studenci i pracownicy wyższych szkół włocławskich, którzy zebrali się 5 marca o godz. 19 w katedrze na Różańcu akademickim. Modlitwie przewodniczył biskup włocławski Wiesław Mering. Władze uczelni reprezentowali: rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr Jacek Szymański, prorektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej dr Paweł Churski, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ks. dr Marian Włosiński oraz dyrektor Studium Teologii filii Papieskiego Wydziału Teologicznego im. św. Jana Chrzciciela w Warszawie - ks. dr Tadeusz Lewandowski. Wszystkich zgromadzonych powitał duszpasterz akademicki, ks. dr Witold Dorsz, który następnie podziękował księdzu biskupowi za przewodniczenie modlitwie, a wszystkim obecnym, zwłaszcza studentom, za to, że odpowiedzieli na skierowane do nich wezwanie "ochotnym sercem".
Hasło modlitwy różańcowej brzmiało: "Poszukiwanie intelektualne drogą do spotkania z Chrystusem", dlatego za wprowadzenie posłużyły fragmenty encykliki "Fides et ratio". Modlono się o powrót do zdrowia Ojca Świętego, w intencji rozwoju dialogu wiary i rozumu, za młodych całego świata, pielgrzymujących duchowo do Kolonii na Światowe Dni Młodzieży, za wyższe uczelnie Europy, aby stawały się instytucjami otwartymi na dialog między wiarą i rozumem, za przedstawicieli świata akademickiego, za tych, których Pan powołuje do życia kapłańskiego i konsekrowanego, oraz za wszystkich zgromadzonych, aby za pomocą daru wiary i rozumu mogli rozpoznać w Jezusie nadzieję, która nigdy nie umiera.
Na zakończenie przesłanie do młodzieży akademickiej skierował bp Wiesław Mering: - Od kiedy pojawiło się w kulturze pytanie, komu uwierzyć: rozumowi czy wierze, jedni mówili, że nie zależy zapalać światła intelektu, gdy mamy światło wiary, inni twierdzili, że trzeba wzmacniać ducha wiary mocą intelektu. Święty Anzelm powiedział: "Nie ma alternatywy, rozum i wiara idą razem". Ale w XVIII w. pada stwierdzenie, że rozum zagraża wierze. Dzisiaj Ojciec Święty domaga się miejsca dla intelektu w kulturze. (...) Dzisiejszy Różaniec był próbą odpowiedzi naszej wspólnoty na wołanie Papieża o modlitwę w jego intencji. Jest to ważne, gdyż człowiek potrzebuje modlitwy, serca, czułości i myślę, że ta nasza modlitwa zawierała to wszystko. W jego imieniu mówię wam Bóg zapłać - mówił bp W. Mering. Nabożeństwo zakończyło pasterskie błogosławieństwo zebranych.
Dla młodzieży akademickiej spotkanie było etapem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Kolonii.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki