Logo Przewdonik Katolicki

Ostoja tradycji

ks. Krzysztof Graczyk
Fot.

Od 15 do 17 grudnia w kościele parafialnym św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim, z inicjatywy proboszcza ks. prał. Ireneusza Juszczyńskiego, odbywały się ogólnopolskie rekolekcje adwentowe dla rolników oraz mieszkańców wsi i małych miast. Nawiązując do hasła wiodącego rekolekcji, Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu, nauki głosił bp sufragan diecezji sandomierskiej...

Od 15 do 17 grudnia w kościele parafialnym św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim, z inicjatywy proboszcza ks. prał. Ireneusza Juszczyńskiego, odbywały się ogólnopolskie rekolekcje adwentowe dla rolników oraz mieszkańców wsi i małych miast. Nawiązując do hasła wiodącego rekolekcji, „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu”, nauki głosił bp sufragan diecezji sandomierskiej Edward Frankowski.

Przebieg rekolekcji transmitowało Radio Maryja; niedzielną Eucharystię, której przewodniczył biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering, również Telewizja TRWAM.

Rozważania rekolekcyjne dotyczyły problematyki związanej z godnością osoby ludzkiej, godnością pracy, odpowiedzialnością i powołaniem. Ksiądz bp Frankowski podjął też tematykę Eucharystii i jej owoców oraz odniósł się do zagrożeń, mogących mieć wpływ na stan duchowy i materialny wsi polskiej. Zdaniem rekolekcjonisty osoba ludzka winna żądać poszanowania swej godności od świata i od rządzących. Wyznacznikiem wielkości narodu jest prawo do życia, szczęścia i godnej egzystencji. Rządzący powinni dostrzegać godność rolnika, który swoją pracą przyczynia się do kształtowania rozwoju, dobra i piękna świata. Mówiąc o zagrożeniach ks. biskup wskazał na laicyzację życia, działania (lub też brak działań) skutkujące spychaniem rolnictwa na margines życia gospodarczego: niedoinwestowanie, odbieranie dotacji itp.

Wieś jest bastionem wiary, tradycji i patriotyzmu. Środowiska laickie upatrują w tym zagrożenie, dlatego próbują osłabić godność i skuteczność działań rolników. Mówiąc o sumieniu, rekolekcjonista nawiązał do przemówienia Jana Pawła II w Skoczowie i uwrażliwiał słuchaczy na konieczność podjęcia rozrachunku wobec Boga.

W niedzielę 17 grudnia Eucharystii przewodniczył biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering, a koncelebransami byli: ks. bp Edward Frankowski, który wygłosił homilię, ks. Ireneusz Juszczyński, ks. Radosław Nowacki (nowo mianowany diecezjalny duszpasterz rolników) i inni kapłani. – Wieś polska jest ostoją tradycji, pielęgnuje i przekazuje wiarę, nawet w kryzysowej sytuacji zapewnia żywność i czyni Polskę samowystarczalną, a cierpi ubóstwo, zaś jej problemy pomijane są przez polityków – mówił bp Frankowski, a zachęcając wiernych, aby byli „radosnymi chrześcijanami”, przypomniał fundamentalne znaczenie Eucharystii w życiu duchowym każdego wiernego, a także jej wymiar społeczny, który gromadzi ochrzczonych i przemienia ich we wspólnotę niosącą innym Boga. Na zakończenie rekolekcji słowo do zgromadzonych skierował ks. bp Wiesław Mering, zwracając uwagę na wartość odnowy duchowej i godność rolnika.

* * *

Poza transmisją rekolekcji Radio Maryja zrealizowało w Brześciu Kujawskim kilka audycji należących do stałej ramówki rozgłośni. 15 grudnia ­audycję z cyklu „Czas wzrastania” prowadził wikariusz brzeskiej parafii ks. Krzysztof Graczyk, o. Benedykt Cisoń z Radia Maryja, red. Michał Leszczyc-Grabianka i s. Urszula Bogucka. Wspólnie z uczestnikami reprezentującymi różne środowiska i stany podjęto dyskusję nt. „Pozostając na wsi i w małych miasteczkach można się także realizować”. 16 grudnia modlitwę różańcową z własnymi rozważaniami poprowadził ks. kan. Jerzy Etynkowski, a ks. bp Edward Frankowski przewodniczył Apelowi Jasnogórskiemu. O godz. 21.40 rozpoczęła się transmisja audycji z cyklu „Rozmowy niedokończone” nt. perspektyw rozwoju rolnictwa na Kujawach i w Polsce. Rozmówcami red. Leszczyca-Grabianki byli: wiceminister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński, nauczyciel Kazimierz Rojewski, Janusz Gotówka i ks. Ireneusz Juszczyński. 17 grudnia o godz. 15.15 Michał Leszczyc-Grabianka poprowadził audycję rolniczą, do udziału w której zaproszeni zostali członkowie władz samorządowych Brześcia Kujawskiego: burmistrz Wojciech Zawidzki, przewodniczący rady miejskiej Marek Golasiński i jego zastępca Grzegorz Ochmański oraz ks. Ireneusz Juszczyński, wicestarosta Kazimierz Kaca, Zdzisław Krzyżanowski ze Wspólnoty Samorządowej Powiatu Włocławskiego i Kazimierz Rojewski.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki