Logo Przewdonik Katolicki

Lekcja historii

s. Janina Sabat USJK
Fot.

"AK w województwie łódzkim". Wystawę pod takim tytułem otworzył 3 lutego w Zespole Szkół Katolickich przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu dyrektor placówki ks. kan. Jan Witkowski. Towarzyszyli mu: dyrektor oddziału łódzkiego IPN Marek Gruszka i historyk Grzegorz Nawrot, który poprowadził uczniów szkoły śladami polskiej historii. Wystawa ma trójdzielną strukturę....

"AK w województwie łódzkim". Wystawę pod takim tytułem otworzył 3 lutego w Zespole Szkół Katolickich przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu dyrektor placówki ks. kan. Jan Witkowski. Towarzyszyli mu: dyrektor oddziału łódzkiego IPN Marek Gruszka i historyk Grzegorz Nawrot, który poprowadził uczniów szkoły śladami polskiej historii.Wystawa ma trójdzielną strukturę. Pierwsza część ukazuje okres okupacji w okręgu łódzkim. Druga - walkę z okupantem niemieckim i organizowanie struktur AK - okręgu "Barka". Trzecia część dotyczy końca wojny i lat powojennych, kiedy żołnierze AK spotykali się z represjami ze strony władz komunistycznych, żołnierzy NKWD i Armii Czerwonej.
Na wystawie znajdują się fotografie dokumentujące skutki działań wojennych. Większość z nich dotyczy miejscowości leżących w pobliżu Łodzi, Pabianic, Ksawerowa. W stosunku do terenu łódzkiego Niemcy zastosowali określoną politykę, przede wszystkim germanizacyjną i deportacyjną, poprzez wywózki około 800 tys. ludności z wcielonego do Rzeszy Kraju Warty (Wartheland). Separowano ją od Niemców, zlikwidowano polskie szkolnictwo.
W stosunku do ludności polskiej podjęto działania mające na celu osłabienie bytu biologicznego. Roboty przymusowe dotykały Polaków od 14 do 60 roku życia, a w późniejszym okresie nawet od 12 roku życia.
Wystawa ukazuje politykę germanizacyjną, której pierwszymi ofiarami stały się dzieci z sierocińców. Niemcy kierowali dzieci do obozów, gdzie dokonywano selekcji. Dzieci, które trudno było poddać germanizacji, skazane były na zagładę. W końcu 1942 r. Niemcy zorganizowali w Łodzi jedyny w Polsce obóz dla dzieci, który znajdował się na terenie getta przy ulicy Przemysłowej. Dzieci były zmuszane do ciężkiej pracy. Większość z nich nie przeżyła warunków obozowych.
Szczególnie tragiczny był los ludności żydowskiej. Pierwsze na okupowanych ziemiach polskich getto Niemcy utworzyli na początku października 1939 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W łódzkim getcie zaczęto zamykać Żydów w początkach 1940 r. Przeszło przez nie około 260 tysięcy Żydów, nie tylko z Polski. Ocalało niespełna pięć tysięcy osób. Jednym z przejawów zbrodniczej polityki niemieckiej wobec narodu żydowskiego była akcja "Wielka szpera", wskutek której 15 tysięcy dzieci żydowskich uśmiercono w obozie zagłady w Chełmnie n. Nerem (KL Kulmhof).
Uczniowie okazali prawdziwe zainteresowanie wystawą i niekonwencjonalną lekcją historii. Budujące jest to, że tragiczne wydarzenia z przeszłości Polski są w stanie poruszyć młode serca. Zdaniem dyr. Ewy Błaszczyk, nauczyciela historii i pomysłodawcy wystawy, owo zainteresowanie przełoży się na aktywność młodzieży podczas lekcji historii.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki