Logo Przewdonik Katolicki

Dodatkowe dochody emerytów i rencistów

Justyna Koper
Fot.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która została uchwalona wiosną br., mówi między innymi o zasadach dorabiania przez emerytów i rencistów do otrzymywanych z ZUS świadczeń. Zgodnie z ustawą, emeryci i renciści, którzy dorabiają do świadczenia, będą od początku przyszłego roku musieli po upływie roku kalendarzowego zawiadamiać ZUS, ile zarobili. Z obowiązku tego...

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która została uchwalona wiosną br., mówi między innymi o zasadach dorabiania przez emerytów i rencistów do otrzymywanych z ZUS świadczeń.


Zgodnie z ustawą, emeryci i renciści, którzy dorabiają do świadczenia, będą od początku przyszłego roku musieli po upływie roku kalendarzowego zawiadamiać ZUS, ile zarobili.
Z obowiązku tego będą zwolnione emerytki po 60 roku życia oraz emeryci powyżej 65 roku życia.
Dodatkowy zarobek to taki, który podlega obłożeniu składką ZUS. Mowa więc o zatrudnieniu na umowę o pracę, umowę zlecenia oraz o własnej działalności gospodarczej, a także o umowie o dzieło zawartej z własnym pracodawcą, u którego jesteśmy zatrudnieni na etacie. Natomiast nie jest zarobkiem wynagrodzenie otrzymywane z pracy na umowę o dzieło z innym podmiotem niż nasz pracodawca, honorarium autorskie, dieta radnego, wynagrodzenie sołtysa albo członka rady nadzorczej. Nie są też zarobkiem otrzymywane alimenty ani zasiłki lub zapomogi z opieki społecznej. Dochody z wynajmu lub dzierżawy także nie są dochodem. Można więc wynająć pokój, garaż, piwnicę albo sprzedać coś cennego i nie stracić zasiłku. Należy jednak pamiętać, że przy zasiłku dla bezrobotnych, jeśli chce się coś wynająć, nie tracąc prawa do zasiłku, obowiązuje wówczas limit kwotowy.
Ponadto nie uważa się za dodatkowe zarobki dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego. Jednak w sytuacji, gdy obejmujemy gospodarstwo rolne większe niż 2 ha przeliczeniowe, a otrzymujemy świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny lub zasiłek dla bezrobotnych, wówczas tracimy prawo do tych świadczeń. Natomiast, jeżeli posiada się emeryturę lub rentę, wówczas można mieć nawet większe gospodarstwo.
Ustawa określa progi, od których zawieszane są albo zmniejszane wszelkie świadczenia. Zależą one od odpowiedniego procenta przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego przez prezesa GUS. Zawieszeniu ulegają emerytury, renty i renty rodzinne, jeżeli osoba uprawniona do nich nie rozwiązała umowy o pracę i to bez względu na wysokość zarobków. Jeżeli emeryt lub rencista zarobi ponad 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, może od razu zgłosić to ZUS albo dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego. Świadczenie w tej sytuacji może być zawieszone, chyba że kwoty dodatkowego wynagrodzenia uzyskane zostały tylko przez kilka miesięcy - wówczas najlepiej rozłożyć je na cały rok. Wtedy nie przekroczy się miesięcznego limitu i świadczenie nie będzie zawieszone. Świadczenie może być zmniejszone, jeżeli emeryt lub rencista zarobi między 70 a 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. ZUS zmniejsza wtedy świadczenie o tyle, o ile przekroczona została norma. Natomiast bez żadnych konsekwencji można dodatkowo zarobić do 70 procent przeciętnego wynagrodzenia. Niestety, istnieje już propozycja rządowa zmiany tych przepisów, zmniejszająca możliwości dodatkowych zarobków dla emerytów i rencistów.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki