Logo Przewdonik Katolicki

Zmiany w prawie pracy c.d.

Justyna Koper
Fot.

W poprzednim numerze "PK" omówione zostały niektóre zmiany w kodeksie pracy, obowiązujące od 1 stycznia 2004 r. Była już mowa o elementach, jakie ma aktualnie zawierać umowa o pracę, o zmianach w urlopach wypoczynkowych i czasie pracy, a także o zapisach zakazujących dyskryminacji i mobbingu. Ponadto od 1 stycznia 2004 roku wchodzą w życie również przepisy, na podstawie których pracodawca...

W poprzednim numerze "PK" omówione zostały niektóre zmiany w kodeksie pracy, obowiązujące od 1 stycznia 2004 r. Była już mowa o elementach, jakie ma aktualnie zawierać umowa o pracę, o zmianach w urlopach wypoczynkowych i czasie pracy, a także o zapisach zakazujących dyskryminacji i mobbingu.


Ponadto od 1 stycznia 2004 roku wchodzą w życie również przepisy, na podstawie których pracodawca płaci pracownikowi za wszystkie 33 dni absencji chorobowej w roku. Oznacza to, że pierwszy dzień krótkiego zwolnienia lekarskiego pracownika jest także odpłatny. Zrezygnowano więc z poprzedniego uregulowania, mówiącego o nieodpłatności za pierwszy dzień krótkiego zwolnienia lekarskiego trwającego do 6 dni.
Zmienia się przepis dotyczący wypowiedzenia umowy na czas zastępstwa pracownika nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych. Obecnie można wypowiedzieć taką umowę zawsze, za 3-dniowym wypowiedzeniem (liczonym w dniach roboczych), a nie jak poprzednio za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.
Zmiany zostały także wprowadzone w odniesieniu do dodatkowych urlopów wychowawczych. Do tej pory taki wychowawczy na dziecko wymagające stałej opieki urlop przysługiwał na podstawie zaświadczenia lekarza. Aktualnie przysługuje na podstawie orzeczenia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Przepisy dotyczące zwolnień grupowych zostały zmienione w ten sposób, że obecnie rozszerzono pojęcie przyczyn - teraz są to przyczyny nie dotyczące pracowników. Czas przeprowadzenia zwolnień grupowych wynosi aktualnie 30 dni, a nie 3 miesiące.
Obecnie odprawę pieniężną z tytułu zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników otrzyma każdy, kto straci pracę, niezależnie od tego, czy ma inne źródło utrzymania. Na przykład otrzyma odprawę emeryt oraz osoba prowadząca jednoosobową firmę.
Drobne zmiany wprowadzone zostały także w przepisach dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Kolejne zmiany w prawie pracy wejdą w życie od momentu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku.
Już dzisiaj wiemy, że po przyjęciu dyrektyw unijnych zmieni się na przykład przepis dotyczący zawierania wielokrotnych umów na czas określony. Od 1 maja 2004 r. ma powrócić przepis mówiący o tym, że trzecia z kolei umowa o pracę na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony, jeżeli przerwa między zakończeniem pierwszej umowy na czas określony a nawiązaniem kolejnej nie przekracza 1 miesiąca.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki