Logo Przewdonik Katolicki

Odpowiedzialność za zwierzęta

Justyna Koper
Fot.

Właściciele zwierząt domowych oraz hodowlanych powinni wiedzieć, że przepisy prawa nakładają na nich szczególne obowiązki. Warto przypomnieć podstawowe zasady odpowiedzialności za zwierzęta, zwłaszcza teraz, gdy rozpoczęły się wakacje. Otóż kodeks cywilny stwierdza, że kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, ma obowiązek naprawienia wyrządzonej przez nie szkody. Nie ma...

Właściciele zwierząt domowych oraz hodowlanych powinni wiedzieć, że przepisy prawa nakładają na nich szczególne obowiązki. Warto przypomnieć podstawowe zasady odpowiedzialności za zwierzęta, zwłaszcza teraz, gdy rozpoczęły się wakacje.


Otóż kodeks cywilny stwierdza, że kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, ma obowiązek naprawienia wyrządzonej przez nie szkody. Nie ma znaczenia fakt, czy zwierzę było pod nadzorem właściciela, czy też zabłąkało się lub uciekło.
Osoba poszkodowana może domagać się całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, której doznała w wyniku zachowania zwierzęcia.
Jednakże, w świetle prawa cywilnego, jest to możliwe, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i właściciela zwierzęcia wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
Jeżeli chodzi o szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, to według przepisów szczególnych Państwo odpowiada za szkody wyrządzone w plonach i uprawach rolnych.
Ponadto posiadacz gruntu może zająć cudze zwierzę, które wyrządza szkodę na gruncie, jeżeli zajęcie potrzebne jest do zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody.
Właściciel zwierzęcia ma obowiązek zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy jego trzymaniu. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których zwierzę znajduje się w miejscach publicznych, na przykład na ulicy, w parku, na plaży, w lesie.
Jeżeli właściciel nie dostosuje się do tych wymogów, popełnia wykroczenie i może zostać ukarany grzywną albo karą nagany.
Podobnej karze podlega osoba, która przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się ono niebezpieczne.
Przytoczone powyżej przepisy powinny z jednej strony uświadomić właścicielom zwierząt, jak wielki spoczywa na nich obowiązek, z drugiej zaś strony prawa tym, którzy nie posiadają zwierząt.
Przypomnienie tych praw i obowiązków jest istotne, gdyż coraz częściej nieodpowiednie wychowanie i niedopilnowanie zwierząt bywa przyczyną tragicznych zdarzeń.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki