Logo Przewdonik Katolicki

Europa potrzebuje wartości chrześcijańskich

Lucyna Muniak
Fot.

Rozmowa z doc. dr. hab. Zbigniewem Trybułą, wielkopolskim kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców Startuje Pan w wyborach do Europarlamentu z listy Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców. Nie jest to partia polityczna, ale komitet obywatelski. Czy uważa Pan, że ma on szansę w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza w starciu z dużymi...

Rozmowa z doc. dr. hab. Zbigniewem Trybułą, wielkopolskim kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców
Startuje Pan w wyborach do Europarlamentu z listy Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców. Nie jest to partia polityczna, ale komitet obywatelski. Czy uważa Pan, że ma on szansę w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza w starciu z dużymi polskimi partiami politycznymi? - Zadecydują wyborcy! Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców - to inicjatywa, która ma charakter pozapartyjny. Osoby startujące z listy Komitetu są znane w swoich środowiskach, jednak nie wiążą się z żadną partią polityczną. Wszyscy kandydaci startujący z tej listy to ludzie związani z prawicą, którzy nie tylko odwołują się do wartości chrześcijańskich, ale nimi żyją i chcą się nimi kierować w działalności na forum Parlamentu Europejskiego. Jak widzi Pan Polskę w Europie? - Polska wymaga zmian. Urzędnicy pracujący w strukturach państwowych są często niekompetentni. Wynikiem słabości państwa jest rosnące bezrobocie, oraz dający się zaobserwować marazm milionów Polaków. Również poszerzające się coraz bardziej ubóstwo - to wyzwania stojące przed nami. Aby im sprostać, potrzeba odbudowy poczucia wspólnoty, szerokiego obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne. Trzeba także przekonać ludzi, że hasło "Bóg, Honor, Ojczyzna" jest nadal aktualne, i że inspiracja chrześcijańska może być spoiwem łączącym społeczność europejską. Równocześnie nie wolno zapominać, że Unia Europejska daje Polsce wiele możliwości. To nie tylko fundusze, to także zacieśnianie więzi między mieszkańcami naszego kontynentu, łatwość podróżowania, nauki, pracy. Stoimy dzisiaj przed wyborami, które są bardzo ważnym wyzwaniem i swoistego rodzaju sprawdzianem naszej współodpowiedzialności za kształtowanie przyszłego oblicza Starego Kontynentu. Wynik wyborów będzie miał istotny wpływ na decyzje podejmowane w Parlamencie Europejskim, które z racji naszych narodowych interesów nie mogą być nam obojętne. Czym chciałby się Pan zająć jako poseł w Parlamencie Europejskim? - Będę dbał o promocję Wielkopolski jako regionu, który jest zamieszkany przez pracowitych, uczciwych i gospodarnych ludzi. Będę lobbował na rzecz Polski, aby uzyskać jak najwięcej funduszy na rozwój gospodarczy. Chciałbym również podjąć starania o to, aby polska młodzież jak najszerzej korzystała z możliwości edukacyjnych stworzonych przez Unię Europejską, a także o to, aby nasze szkolnictwo na wszystkich szczeblach korzystało z najnowocześniejszych metod edukacyjnych. Moje doświadczenie w pracy naukowej chciałbym wykorzystać m.in. dla promowania wielu niedocenianych osiągnięć polskiej nauki i kultury.
Dziękuję za rozmowę
Doc. dr hab. Zbigniew Trybuła, ur. 21.05.1957 r. w Pleszewie. Mieszka w Odolanowie. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Kieruje Zakładem Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie. Od 1980 r. wraz z żoną Małgorzatą, również fizykiem, tworzą szczęśliwe małżeństwo, w którym na świat przyszło sześcioro dzieci. Najstarszy syn Jakub ma 23 lata i jest studentem III roku prawa na UAM w Poznaniu, zaś najmłodszy, Antoni, ma dopiero 4 lata. W 1990 r. w wyborach samorządowych został członkiem Rady Gminy i Miasta Odolanów i w tej samej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Od 1994 r. zaangażowany jest w tworzenie i rozwój Akcji Katolickiej w diecezji kaliskiej. Od 1998 r. nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. Od 2002 r. pełni funkcję sekretarza Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. W 2002 r. odznaczony został przez Ojca Świętego Jana Pawła II krzyżem "Pro Ecclesia et Pontifice". Mimo licznych zajęć, każdą wolną chwilę poświęca rodzinie, która jest dla niego wielką wartością i przystanią, gdzie można odpocząć. Wielkopolski Kandydat do Parlamentu Europejskiego z Listy nr 6, Narodowego Komitetu Wyborczego, pozycja nr 3.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki