Logo Przewdonik Katolicki

Prawo pracy po nowelizacji

Justyna Koper
Fot.

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej zostały wprowadzone zmiany w różnych dziedzinach prawa, które dostosowują nasze przepisy do regulacji wspólnotowych. Między innymi po raz kolejny znowelizowano kodeks pracy. Od 1 maja 2004 roku zmienia się wiele przepisów prawa pracy - przede wszystkim przepis dotyczący zawierania umów o pracę. Obecnie trzecia, kolejna umowa na czas...

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej zostały wprowadzone zmiany w różnych dziedzinach prawa, które dostosowują nasze przepisy do regulacji wspólnotowych.


Między innymi po raz kolejny znowelizowano kodeks pracy. Od 1 maja 2004 roku zmienia się wiele przepisów prawa pracy - przede wszystkim przepis dotyczący zawierania umów o pracę. Obecnie trzecia, kolejna umowa na czas określony zawarta z tym samym pracownikiem przekształca się już w umowę na czas nieokreślony, jeżeli między zakończeniem pierwszej z nich a nawiązaniem drugiej nie upłynął miesiąc.
Nie można przedłużać umów na czas określony zawartych po 1 maja br. Wyjątek stanowią tutaj prace w zastępstwie pracownika nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych, prac cyklicznych, prac dorywczych, prac sezonowych. Ponadto ograniczenia dotyczące umów na czas określony nie dotyczą pracowników tymczasowych.
Z pracownikami tymczasowymi można więc zawierać bez ograniczeń umowy terminowe.
Do umów o pracę na czas określony zawartych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym stosuje się przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Inna, wprowadzona po 1 maja br. zmiana dotyczy pracy dzieci do 16 lat. Dzieci do ukończenia 16 lat mogą wykonywać pracę lub inne zajęcia zarobkowe tylko na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Potrzebna jest na to zgoda rodziców lub opiekunów oraz wniosek do właściwego inspektora pracy.
Zmodyfikowano przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, które mają zapewnić pracownikom lepszą ochronę przed czynnikami rakotwórczymi. Obowiązkiem pracodawcy jest zastępowanie szkodliwych substancji, preparatów, czynników innymi, mniej szkodliwymi lub w inny sposób ograniczyć ryzyko, wykorzystując osiągnięcia nauki.
Pracodawcy muszą prowadzić rejestr zatrudnionych przy takich pracach oraz listę rodzajów prac, narażających na kontakt ze szkodliwymi substancjami.
Osoby skierowane do pracy w Polsce z państwa członkowskiego Unii muszą zarabiać przynajmniej tyle samo i mieć takie same urlopy jak pracownicy polscy. Wprowadzenie takiego zapisu w kodeksie pracy ma wyeliminować całkowicie dyskryminację pracowników z innych państw unijnych.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki