Logo Przewdonik Katolicki

Nowości w prawie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Justyna Koper
Fot.

Od 1 maja 2004 roku do polskiego systemu prawa dołączyły także "przepisy unijne". Dotychczas źródłami prawa powszechnie obowiązującymi w naszym systemie prawnym były i nadal są: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia i ratyfikowane umowy międzynarodowe. Od 1 maja bieżącego roku nasz system prawny wzbogacił się o: prawo pierwotne, prawo wtórne oraz dyrektywy unijne. Prawo pierwotne...

Od 1 maja 2004 roku do polskiego systemu prawa dołączyły także "przepisy unijne". Dotychczas źródłami prawa powszechnie obowiązującymi w naszym systemie prawnym były i nadal są: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia i ratyfikowane umowy międzynarodowe. Od 1 maja bieżącego roku nasz system prawny wzbogacił się o: prawo pierwotne, prawo wtórne oraz dyrektywy unijne.


Prawo pierwotne to między innymi traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Jest to akt prawny, mający pierwszeństwo w stosunku do prawa wewnętrznego poszczególnych państw członkowskich. Ma on bezpośrednie zastosowanie do przepisów wewnętrznych tych państw.
Prawo wtórne to rozporządzenia, które również obowiązują bezpośrednio państwa członkowskie.
Dyrektywy to przepisy, które wymagają adaptacji do naszego porządku prawnego.
Ponadto każde państwo członkowskie, a więc także Polska, zobowiązane jest do stosowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.
Proces dostosowywania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej trwa już kilka lat.
W związku z tym można powiedzieć, że od 1 maja br. obowiązują w naszym kraju wszystkie polskie przepisy, które istniały przed 1 maja 2004 roku i nie zostały uchylone z tym dniem oraz unijne akty prawne przyjęte przez polskich prawodawców.
Z prawem unijnym można zapoznać się na stronach internetowych Sejmu lub Unii Europejskiej oraz w Dziennikach Ustaw i w prasie. Wiele aktów prawnych zostało opublikowanych dopiero 30 kwietnia 2004 roku.
Od 1 maja br. weszły w życie istotne zmiany przepisów prawnych, między innymi w kodeksie pracy, w prawie podatkowym, w przepisach dotyczących obrotu żywnością, w przepisach celnych, w prawie dewizowym, w przepisach o cudzoziemcach. Zaczęły też obowiązywać nowe ustawy - o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych.
W kolejnych artykułach będą omawiane poszczególne, istotne zmiany przepisów, które weszły już w życie od 1 maja br.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki