Logo Przewdonik Katolicki

Bądźcie prorokami świata, który nie umiera

Michał Gryczyński
Fot.

Niedziela Palmowa poświęcona jest w szczególny sposób ludziom młodym, do których Ojciec Święty każdego roku kieruje orędzie. Hasłem tegorocznego XIX Światowego Dnia Młodzieży są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: "Chcemy ujrzeć Jezusa". "Drodzy młodzi!" - tym serdecznym pozdrowieniem Jan Paweł II rozpoczyna swoje orędzie, ogłoszone w Watykanie 22 lutego br. Przypominając...

Niedziela Palmowa poświęcona jest w szczególny sposób ludziom młodym, do których Ojciec Święty każdego roku kieruje orędzie. Hasłem tegorocznego XIX Światowego Dnia Młodzieży są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: "Chcemy ujrzeć Jezusa".


"Drodzy młodzi!" - tym serdecznym pozdrowieniem Jan Paweł II rozpoczyna swoje orędzie, ogłoszone w Watykanie 22 lutego br. Przypominając o przyszłorocznym spotkaniu w Kolonii, w ramach XX Światowego Dnia Młodzieży, Ojciec Święty zaprasza młodzież do nasilenia duchowych przygotowań. A proponuje im pogłębioną refleksję nad słowami, którymi grupa Greków zwróciła się kiedyś do Apostołów: "Chcemy ujrzeć Jezusa" (J 12, 21). "Chcieli się dowiedzieć, kim był Jezus. Nie chodziło im tylko o to, by wiedzieć, jak wygląda człowiek Jezus. Powodowani wielką ciekawością i przeczuciem, że znajdą odpowiedź na swe podstawowe pytania, chcieli wiedzieć, kim był naprawdę i skąd pochodził" - wyjaśnia Papież młodzieży.

Bądźcie jak owi Grecy


Ojciec Święty zachęca młodzież, aby wzbudziła w sobie pragnienie "ujrzenia Jezusa", na podobieństwo tych Greków: "Niechaj wasze poszukiwania nie będą podyktowane zwykłą intelektualną ciekawością, chociaż ma i ona swą wartość, ale bodźcem do nich niech będzie wewnętrzna potrzeba znalezienia odpowiedzi na pytanie o sens waszego życia." Wspomina również młodego bogacza, który poszukiwał Jezusa, aby postawić Mu pytanie: "Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" (Mk 10, 17), a także Natanaela, do którego Zbawiciel powiedział: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym, czytając w sercu tego Izraelity, w którym nie było fałszu (por. J 1, 47), piękne wyznanie wiary: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym" (J 1, 49).
Człowiekowi podchodzącemu do Jezusa z sercem wolnym od uprzedzeń nie jest trudno uwierzyć - zapewnia Papież - "ponieważ to sam Jezus jako pierwszy zobaczył go i umiłował.(...) Aby ujrzeć Jezusa, należy przede wszystkim pozwolić, by On nas zobaczył!". Jan Paweł II zachęca więc młodych, aby i oni pozwolili Jezusowi spojrzeć sobie w oczy, zaspokajając tęsknotę ujrzenia Oblicza Boga.

Kontemplujcie Oblicze Jezusa


Wcześniej jednak trzeba się wewnętrznie wyciszyć, bo zgiełk świata i uroki przyjemności potrafią zagłuszyć w sercu owo pragnienie; za sprawą grzechu człowiek może je także zniekształcić. "Szukajcie Go oczyma ciała w wydarzeniach życia i w twarzach innych, ale szukajcie Go także oczyma duszy poprzez modlitwę i rozważanie Słowa Bożego, albowiem "kontemplacja oblicza Chrystusa winna czerpać inspirację z tego, co mówi o Nim Pismo Święte" - Jan Paweł II przywołuje słowa "Novo millennio ineunte" (17)". Wszystko, co człowiek może osiągnąć na ziemi: dobra materialne, sukcesy zawodowe, czy nawet ludzką miłość, nigdy nie zaspokoją w pełni jego najgłębszych, wewnętrznych oczekiwań. Papież wzywa więc młodych, aby nigdy nie ustawali w dążeniu do spotkania z Jezusem, bo to nada ich życiu sens.
Innym źródłem inspirującym do odkrywania Jezusa jest Eucharystia. "Ta eucharystyczna szkoła wolności i miłości uczy przezwyciężać powierzchowne emocje (...), uwalnia od zasklepiania się w sobie i usposabia do otwarcia się na innych; uczy przejść od miłości uczuciowej do miłości prawdziwej". Chodzi więc o to, aby nie tylko mówić o Jezusie, ale i - przez świadectwo życia oraz czyny braterskiej miłości - uczynić Go widocznym w Kościele, parafiach, wspólnotach, innych ludziach, a zwłaszcza w najuboższych.

Nieście w świat Jego Krzyż


Jan Paweł II przestrzega młodych, aby nie byli zaskoczeni, kiedy na swej drodze spotkają Krzyż i przypomina sens ofiary Jezusa, zwieńczonej zmartwychwstaniem. Dowodzi ona, że "miłość silniejsza jest od śmierci" i daje nam zbawienie.
Od chwili przekazania młodzieży, na zakończenie Roku Świętego Odkupienia 1984, wielkiego drewnianego Krzyża, wędruje on przez liczne kraje świata. Papież przypomina, że w tym roku - po uroczystym powitaniu w Berlinie - Krzyż wyruszy w pielgrzymkę po Niemczech, a w 2005 r. dotrze na spotkanie w Kolonii.
Orędzie kończą słowa zachęty do dawania świadectwa miłości silniejszej niż śmierć i odpowiedzialności za ewangelizację przyjaciół oraz rówieśników. Papieskie błogosławieństwo poprzedzają życzenia Maryjne: "Dziewica z Nazaretu, jako Matka troskliwa i cierpliwa, niechaj ukształtuje w was serce kontemplatywne i nauczy was koncentrować wzrok na Jezusie, abyście w tym świecie, który mija, byli prorokami świata, który nie umiera."

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki