Logo Przewdonik Katolicki

W mocy Ducha Świętego

Bp Wiktor Skworc
Fot.

Św. Marek w Ewangelii opisuje scenę, do której w swoich dialogach z młodymi tak często nawiązuje Jan Paweł II. Oto do Jezusa "przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»" (Mk 10, 17). Znana jest odpowiedź Jezusa: "Zachowuj przykazania!" (por. Mk 10, 19). Ale istotne w tym opisie jest...

Św. Marek w Ewangelii opisuje scenę, do której w swoich dialogach z młodymi tak często nawiązuje Jan Paweł II. Oto do Jezusa "przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»" (Mk 10, 17).
Znana jest odpowiedź Jezusa: "Zachowuj przykazania!" (por. Mk 10, 19). Ale istotne w tym opisie jest także to, komu i jak ów młody człowiek zadaje ważne, egzystencjalne pytanie! Stawia je Jezusowi i to jeszcze na kolanach! O sprawy ważne, najważniejsze w życiu, trzeba pytać właściwe osoby i we właściwy sposób. Jeśli - jak ktoś powiedział - pytamy byle kogo i byle jak, otrzymujemy wtedy byle jakie odpowiedzi. A przecież nikt z nas na takie odpowiedzi i traktowanie nie reflektuje! Dlatego o odpowiedzi w kwestiach fundamentalnych dla naszego ziemskiego i wiecznego życia trzeba zwracać się do Jezusa, albowiem któż jest ważniejszy i któż posiada większy autorytet niż Syn Boży, niż Ten, który powiedział o sobie: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14, 6) Ważna jest też postawa pytającego. Najlepiej, jeśli jest to postawa uklęknięcia, modlitwy i kontemplacji oblicza Jezusa.
Do takiej właśnie postawy zachęca często Ojciec Święty Jan Paweł II, który zarówno w liście apostolskim "Novo millennio ineunte", jak i w encyklice "Ecclesia de Eucharistia" wzywa do kontemplacji Oblicza Chrystusa.
W odpowiedzi na papieski apel podejmowano wiele inicjatyw. Między innymi młodzież diecezji tarnowskiej wraz ze swymi duszpasterzami, współpracując z pochodzącym ze Szczepanowa O. Janem Górą, postanowiła zorganizować peregrynację kopii ikony Jezusa Przemienionego z Bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu szlakiem świętych i błogosławionych, wywodzących się z diecezji tarnowskiej. Peregrynacja ta rozpoczęła się w nocy z 25 na 26 maja w Nowym Sączu, a zakończy się na Lednicy, gdzie 7 czerwca w Wigilię Zesłania Ducha Świętego odbędzie się czuwanie polskiej młodzieży.
Idea peregrynacji Ikony nie jest nowa. Obraz Przemienionego Oblicza Jezusa przez trzy kolejne lata towarzyszy Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę. Ponadto już od listopada ubiegłego roku wędruje po parafiach poszczególnych dekanatów diecezji tarnowskiej, gromadząc na kontemplacji i modlitwie zaangażowanych młodych ludzi.
Kontemplując ikonę Chrystusa Przemienionego, kontemplujemy jednocześnie duchowe Oblicze Jezusa ubogiego, smutnego, cichego, pragnącego sprawiedliwości, miłosiernego, czystego serca, wprowadzającego pokój i cierpiącego prześladowania (por. Mt 5, 3-11). Upadamy na kolana za przykładem młodzieńca z Ewangelii przed Obliczem Jezusa i pytamy o sprawy najważniejsze. I słyszymy od Jezusa to samo co ewangeliczny młodzieniec: "przyjdź i chodź za Mną!" (Mk 10, 21).
Nie da się jednak kontemplować i objawiać Oblicza Jezusa bez pomocy Ducha Świętego! Dlatego spotkanie młodzieży na Lednicy, wieńczące peregrynację ikony Oblicza Jezusa Przemienionego, odbędzie się w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Rzesza młodzieży zebrana na Polach Lednickich przypominać będzie wspólnotę apostołów, obecnych w Wieczerniku wraz z Maryją i oczekujących na spełnienie zapowiedzi Jezusa - na zstąpienie Ducha Świętego. Zatem na Lednicy będzie mieć miejsce "kontemplacja Chrystusa w szkole Maryi" (EE 7). Obecność Maryi jest bardzo ważna. Wszak nie tylko dodaje macierzyńskiej otuchy i bezpieczeństwa oczekującym, ale jako Ta, która została napełniona Duchem Świętym uczy, jak otworzyć się na Ducha Świętego i jak przyjąć Jego dary.
Jezus, chcąc przybliżyć apostołom zrozumienie istoty i działania Ducha Świętego, użył między innymi określenia: "moc z wysoka" (por. Łk 24, 49). Ta moc jest niezbędna, by iść śladami wskazanymi przez Jezusa. Tuż przed Wniebowstąpieniem Jezus mówił do uczniów: "Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie (...) i aż po krańce ziemi" (Dz 1, 8). Sam był przykładem potwierdzającym, że moc Ducha konieczna jest w ewangelizowaniu. Czytamy bowiem na kartach Ewangelii, że Jezus podejmował działalność publiczną "w mocy Ducha Świętego" (Łk 4, 14).
Oby tej mocy nie zabrakło młodym ludziom, którzy w tych dniach wraz z Maryją wpatrują się aż do kontemplacji na Lednickich Polach w ikonę Jezusa Przemienionego oczekują na Zesłanie Ducha Świętego, i modlą się słowami poety:

"Przybywaj, Duchu Święty, (...)
Twórz nas
Otwartych
Słyszących
I słuchających
Twórz nas codziennie od nowa,
Czujny Strażniku naszych uszu,
Abyśmy nieustannie odnawiani
I odradzani
I tworzeni
Stali się Twoimi głosicielami".


(R. Brandstaetter, Litania do Ducha Świętego)

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki