Logo Przewdonik Katolicki

Przed beatyfikacją ks. Jakuba Alberione

Michał Gryczyński
Fot.

27 kwietnia Ojciec Święty dokona beatyfikacji ks. Jakuba Alberione, który życie poświęcił misji głoszenia Słowa Bożego za pomocą środków społecznego przekazu. Na wzór św. Pawła pragnął przynieść Chrystusa wszystkim ludziom. Urodził się 4 kwietnia 1884 roku w piemonckim San Lorenzo di Fossano. W 1907 r. przyjął święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską w Narzole....

27 kwietnia Ojciec Święty dokona beatyfikacji ks. Jakuba Alberione, który życie poświęcił misji głoszenia Słowa Bożego za pomocą środków społecznego przekazu. Na wzór św. Pawła pragnął przynieść Chrystusa wszystkim ludziom.


Urodził się 4 kwietnia 1884 roku w piemonckim San Lorenzo di Fossano. W 1907 r. przyjął święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską w Narzole. Od 1908 r. był wykładowcą i ojcem duchowym w seminarium, a w 1913 r. objął kierownictwo tygodnika diecezjalnego. Rok później przygotował projekt nowej fundacji: Szkoły Typograficznej "Małego Robotnika"; było to pierwsze ogniwo późniejszego Pobożnego Towarzystwa Świętego Pawła Apostoła, które 12 marca 1927 r. zostało erygowane jako zgromadzenie zakonne kleryckie.
W 1921 r. z inicjatywy ks. Jakuba powstał tygodnik "La Domenica" - objaśniający liturgię niedzielną, sześć lat później "La Domenica" Illustrata, pismo poświęcone wykorzystaniu czasu wolnego, a w 1931 r. czasopismo Famiglia Cristiana. Apostolstwu biblijnemu służyło międzynarodowe Towarzystwo Biblijne SOBICAIN, powołane jeszcze w latach trzydziestych, a zatwierdzone w 1961 r. Na wiosnę 1931 r. powstały w Ameryce Łacińskiej pierwsze zagraniczne domy paulińskie, a w Nowym Jorku utworzono wspólnotę zakonną. W kolejnych latach zakładano nowe fundacje w krajach europejskich oraz na Wschodzie. W 1938 r. ks. Alberione powołał Romana Editrice Film (REF), które zrealizowało serię filmów fabularnych, biblijnych i katechetycznych.
28 czerwca 1969 roku papież Paweł VI uhonorował Założyciela odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice, w uznaniu jego zasług dla Kościoła, mówiąc m.in.: "Oto on, pokorny, milczący, niezmordowany, zawsze czujny, zawsze skupiony w swych myślach, które biegną od modlitwy do działalności (według tradycyjnej formuły "ora et labora"), zawsze ukierunkowany na odczytywanie "znaków czasu", to znaczy na najbardziej genialne formy docierania do dusz. Nasz ksiądz Alberione dał Kościołowi nowe formy, narzędzia wyrazu, nowe środki dające siłę i ogromny zasięg apostolstwu, nowe zdolności i nową świadomość dotyczącą znaczenia i możliwości jego misji w nowoczesnym świecie przy pomocy nowoczesnych środków".
Wśród licznych fundacji Rodziny Św. Pawła, utworzonych przez ks. Alberione znalazły się m.in.: wspomniane Towarzystwo Świętego Pawła (w Polsce: Edycja Świętego Pawła), Córki Świętego Pawła, Współpracownicy Paulińscy, Pobożne Uczennice Boskiego Mistrza, Siostry Jezusa Dobrego Pasterza, Siostry Maryi Królowej Apostołów dla dzieła powołań, Instytut Matki Bożej Zwiastowania, Instytut Archanioła Gabriela, Instytut Jezusa Kapłana, Instytut Świętej Rodziny (dla małżonków żyjących radami ewangelicznymi).
Ks. Jakub zmarł 26 listopada 1971 r., a przy łożu umierającego modlił się sam Ojciec Święty Proces kanoniczny otwarto w 1982 r., a 25 czerwca 1996 r. Jan Paweł II podpisał dekret o heroiczności jego cnót. Cud, który zatwierdzono do beatyfikacji, wydarzył się 20 maja 1989 roku Maria Librada Gonzalez Rodrigues - meksykańska nauczycielka i członkini Instytutu Zwiastowania MB - za wstawiennictwem ks. Jakuba została cudownie uzdrowiona ze śmiertelnej choroby, jaką była tromboembolia pulmonar i cerebral completa (skrzep krwi w płucach i mózgu).

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki