Logo Przewdonik Katolicki

Pro-life, anty-life, polityka

Tomasz Królak
Fot. Magdalena Bartkiewicz

Jan Paweł II przestrzegał, że demokracja bez wartości wcześniej czy później przeradza się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek te słowa zabrzmią jak dramatyczne memento w naszych, polskich realiach

Perspektywy dla wielkiej sprawy ochrony życia rysują się w Polsce raczej ponuro. I to niezależnie od tego, kto wygra jesienne wybory.
Zbulwersowała mnie obietnica liderów Polski 2050 i PSL, że po tym, jak już zaczną rządzić, zorganizują referendum w sprawie aborcji. Zasmucające jest to, że liderzy ugrupowań, deklarujący się jako chrześcijanie, wprowadzają do debaty publicznej pomysł, by o prawie do życia decydowano w ogólnonarodowym głosowaniu. Lider Polski 2050 mówi o wielkim społecznym niezadowoleniu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2021 r., który uznał niekonstytucyjność tzw. przesłanki eugenicznej. Z tego niezadowolenia czerpie argument na rzecz głosowania, bo, jak mówi, Polacy chcą zmiany status quo. Owszem, z badań wynika, że chcą. Ale nawet ten fakt nie może usprawiedliwiać podobnych pomysłów, to znaczy oddania w ręce społeczeństwa decyzji o tym, kto ma prawo do życia, a kto nie. Z kolei przewodniczący Platformy Obywatelskiej zapowiada, że pierwszego dnia po wyborach zgłosi w Sejmie projekt ustawy legalizującą aborcję do 12. tygodnia ciąży.
Jan Paweł II przestrzegał w jednej z encyklik, że demokracja bez wartości wcześniej czy później przeradza się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek te słowa zabrzmią jak dramatyczne memento w naszych, polskich realiach.
Czy oznacza to, że w wypadku zwycięstwa PiS możemy być spokojni o sprawę ochrony życia człowieka? Otóż nie. Złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej nie zostało, niestety, poprzedzone poważną debatą, dzięki której można byłoby wypracować konsensus i pozyskać dla świętej sprawy życia szersze kręgi opiniotwórcze i medialne. Można było przeprowadzić szeroką promocję ochrony życia jako kwestii cywilizacyjnej, humanistycznej, a nie tylko światopoglądowej czy religijnej. Niestety, tak się nie stało, dlatego orzeczenie Trybunału dość powszechnie potraktowano w kategoriach politycznego łupu. W efekcie czego politycy deklarujący obłudnie, że po prostu „słuchają ludzi”, zaczynają licytować się na pomysły idące w kierunku skrajnej liberalizacji prawa aborcyjnego.
Problemem jest i to, że pomimo apeli skierowanych do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przez obrońców życia, którzy szlachetnie stanęli w obronie prawa do życia dla ciężko chorych dzieci, po wyroku TK nie pojawiły się nowe programy wspierające matki w trudnych ciążach oraz rodziców i rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością. Zupełnie jakby orzeczenie TK zamknęło sprawę ochrony życia! Zapomniano, że być pro-life to nie tylko chronić życie prenatalne, ale także to po narodzinach człowieka, także niepełnosprawnego, czasami chorego w stopniu bardzo ciężkim i nieodwracalnym. Pomoc, jaką matki takich dzieci otrzymują od państwa, jest wciąż niewystarczająca. I to obciąża obecnie rządzących.
Jak widać, przyszłość sprawy pro-life, rozumianej jako ochrona życia człowieka w każdej fazie jego istnienia i niezależnie od jego kondycji, rysuje się dość dramatycznie.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}