Logo Przewdonik Katolicki

III Niedziela Wielkanocna

o. Paweł Trzopek OP
fot. Fotolia

Słowa Ewangelii według św. Jana

 J 21, 1–19
 
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?». Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!». Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!». Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?». Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?». Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?». Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?». I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!».


Opis pojawienia się Zmartwychwstałego nad Jeziorem Tyberiadzkim wykazuje wiele podobieństw do Łk 5, 1–11. U Łukasza powołanie Piotra do bycia rybakiem ludzi jest opisane na początku działalności Jezusa. U Jana z kolei jest to odnowione powołanie, które się realizuje przy okazji spotkania z Uwielbionym Panem.
 
Uczniowie, choć już co najmniej dwa razy spotkali się ze Zmartwychwstałym w Wieczerniku (J 20, 19–29), wracają do Galilei i do swoich zajęć, zamiast wyruszyć – jak Maria Magdalena w J 20, 18 – i głosić orędzie Jezusa.
 
Sposób zwracania się Jezusa do uczniów po raz kolejny w Janowej Ewangelii ulega zmianie. Nie są już ani sługami, ani przyjaciółmi, lecz dziećmi – zakłada to bardzo bliską relację. W tradycji Janowej odnajdziemy taki sam sposób zwracania się przełożonych do członków wspólnot kościelnych (1 J 2, 12.18; 3, 7). Prośba Jezusa o posiłek występuje w opowiadaniach o pojawieniach się Zmartwychwstałego jako element weryfikujący realność Jego zmartwychwstałego ciała (tak jak u Łukasza 24, 41–43).
 
Sieć zagarniająca ryby jest symbolem kościelnym. Zarzucona na słowo Jezusa ogarnia wiele ryb, a trzymana w ręku Piotra zachowuje swoją jedność, nie rozrywa się. Być może jest to również echo sporów o autorytet w Kościele Janowym po śmierci Umiłowanego Ucznia.
 
Dialog Jezusa z Piotrem jest nie tylko odwróceniem Piotrowego potrójnego zaparcia się Pana. Jezus da Piotrowi udział w swojej władzy Pasterza, a także zaprosi do oddania życia za owce (J 10, 11).
 
Dialog jest bardzo dobrze skonstruowany. W pierwszym i drugim Jezusowym pytaniu pojawia się czasownik agapao (miłować miłością bezinteresowną), natomiast Piotr odpowiada, używając czasownika fileo (kochać jak brata, jak przyjaciela). Dopiero w trzecim pytaniu Jezus stosuje czasownik fileo. Niektórzy egzegeci rozumieją to jako „zmniejszenie oczekiwań” ze strony Jezusa wobec Jego ucznia.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki