Logo Przewdonik Katolicki

Polskę dotknęła klęska suszy

Michał Bondyra
FOT. UNSPLASH

Z Wiktorem Szmulewiczem rozmawia Michał Bondyra

Jak poważny jest problem suszy w Polsce?
– Problem suszy jest już duży, a może być jeszcze większy, niż wskazują na to komunikaty. W większości kraju deszcz praktycznie nie padał przez cały maj, do tego utrzymywały się wysokie temperatury. Jeśli już występowały opady, to były one wyłącznie punktowe. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach potwierdził zjawisko wystąpienia suszy na terenie całego kraju.
 
Jakie zboża, owoce i warzywa na suszy ucierpią najbardziej?
– Susza dotyczy praktycznie wszystkich upraw rolnych. W szczególny sposób zniszczeniu uległy zboża jare, ozime, rzepak oraz wszelkie uprawy jare, w tym buraki cukrowe oraz kukurydza, warzywa, zioła. Generalnie tam, gdzie nie ma możliwości nawadniania gruntu, problem dotyczy każdej uprawy. Podobne problemy mają producenci mleka, bo ich koszty wzrosną ze względu na mniejszą dostępność pasz. Przy szacowaniu suszy nie mówi się o łąkach, a to ogromny problem dla hodowców bydła, którzy muszą mieć paszę.
 
Ile mogą wynieść straty związane z brakiem deszczu?
– Wielkość strat będzie też zależała od rodzaju uprawy. Susza postępuje w ekspresowym tempie, stąd dziś trudno przewidzieć straty, jakie przyniesie w konsekwencji dla całej gospodarki.
 
A jak susza dotknie kupujących żywność w sklepach?
– Susza oznacza mniejsze plony, straty dla rolników, a to z pewnością przełoży się na wzrost cen żywności. I nie jest kwestią, czy ceny wzrosną, lecz o ile. To wszystko będzie miało wpływ na gospodarkę. W sklepach niekoniecznie będzie brakować produktów, ale mogą być one gorszej jakości.
 
Jak radzić sobie z suszą i jej konsekwencjami?
– Jedyną drogą, by skutecznie walczyć z suszą jest lepsza gospodarka wodą. Rząd musi zająć się tematem gromadzenia wody na wypadek jej braku, bo problem dotyka już nie tylko rolników, ale staje się ogólnokrajowy. Budowa zbiorników retencyjnych i dobry system ubezpieczeń w rolnictwie – to kluczowe rozwiązania na bolączkę suszy. To zadanie na przyszłość, a dziś trzeba pomóc rolnikom. Samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na działania pomocowe dla producentów dotkniętych klęską suszy oraz wprowadzenie zmian legislacyjnych biorących pod uwagę występowanie suszy rolniczej w użytkach zielonych. Bez tej pomocy państwa część gospodarstw zbankrutuje.
 Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}