Logo Przewdonik Katolicki

Decyzja wielkiej wagi

ks. Artur Stopka
FOT.FOTOLIA

Są decyzje, których za nas nikt inny nie podejmie. Inni mogą wspierać, pochwalać decyzję, przyjmować ją i rozumieć, ale podjąć ją trzeba samodzielnie i na własną odpowiedzialność.

Paradoksalnie tego rodzaju ustalenia często mają wpływ na losy wielu ludzi, nie tylko na tego, kto je podejmuje.
Gdy siatkarka Agata Mróz-Olszewska zdecydowała, że opóźni leczenie raka, aby najpierw urodzić córkę, o jej postanowieniu dyskutowano powszechnie. Jednak to ona sama musiała rozważyć wszystko i uwzględniać konsekwencje, odnoszące się zarówno do niej, jak i np. do jej najbliższych.
Opis Zwiastowania to m.in. opowieść o podejmowaniu decyzji. Decyzji, która wpłynęła na życie jednej dziewczyny żyjącej gdzieś na peryferiach imperium, ale także na dzieje całego świata. To nie była bezrefleksyjna zgoda dokonana pod wpływem emocji. Maryja rozważała wszystko, co usłyszała od Anioła. Jego przesłanie było radosne, ale również bardzo poważne. Niosło daleko idące skutki. Wykraczało poza teraźniejszość i to, co możliwe do wyobrażenia. Dotyczyło działania Boga, dla którego wszystko jest możliwe.
Zwiastowanie pokazuje, z jak wielkim szacunkiem Bóg traktuje człowieka i jego wolną wolę. Nie narzuca ani nie wymusza decyzji współuczestniczenia w Jego planach, nawet jeśli dotyczą kwestii najistotniejszych, takich jak zbawienie rodzaju ludzkiego. Zwiastowanie pokazuje też, w jaki sposób powinien zachowywać się człowiek, gdy Bóg powołuje go do udziału w swoim zbawczym dziele: słuchać, rozważać, przyjąć wolę Bożą.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki