Logo Przewdonik Katolicki

Bądźmy otwarci na dialog

Katarzyna Jarzembowska
Fot.

Przedstawiciele polskich uczelni, wśród nich znawcy tematyki misyjnej, uczestniczyli w sympozjum Podstawy i wyzwania dialogu międzyreligijnego, które odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Ducha Świętego im. bł. Jakuba Lavala w Bydgoszczy.

Przedstawiciele polskich uczelni, wśród nich znawcy tematyki misyjnej, uczestniczyli w sympozjum „Podstawy i wyzwania dialogu międzyreligijnego”, które odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Ducha Świętego im. bł. Jakuba Lavala w Bydgoszczy.

Dialog istotną częścią misji

Rektor seminarium misyjnego, które było gospodarzem wydarzenia, nawiązał do kończącego się Roku Wiary. Jak powiedział o. dr Marek Walkusz CSSp, czas ostatnich miesięcy stał się impulsem do umocnienia w wierze, aby jeszcze odważniej wyjść do innych z prawdą o Chrystusie jako jedynym i powszechnym Zbawicielu. – Granice naszych państw otwierają się, przenikają się kultury i religie. Potrzeba dialogu coraz bardziej staje się naszą codziennością. Chcemy zobaczyć wyznawców innych religii bez uprzedzeń i szukać sposobów nawiązania jeszcze lepszego dialogu. Pragniemy nabywać umiejętności patrzenia na siebie z większym szacunkiem. Podejmując dialog międzyreligijny, w świetle posłannictwa Syna Boga Jedynego, nie siadamy jak równy z równym, jednak, zakorzenieni w swojej wierze, nie boimy się niewierzących czy też „wierzących inaczej”, mamy drzwi szeroko otwarte na dialog. Dialog międzyreligijny jest istotną częścią misji ewangelizacyjnej Kościoła – stwierdził.

Ks. dr Wojciech Kluj OMI z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie skupił się w swoim wystąpieniu na dwóch kluczowych dokumentach Magisterium Kościoła („Dialog i misje” z 1984 roku oraz „Dialog i przepowiadanie” z 1991) na temat dialogu międzyreligijnego w kontekście działalności misyjnej. Misjonarz Oblatów Maryi Niepokalanej przebywał na stażu misyjnym na Madagaskarze. Omawiając dokumenty wydane przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego, ukazał kilka pozytywnych przykładów działalności, która była owocem relacji dialogu międzyreligijnego do głoszenia prawdy o Chrystusie. Ks. Kluj OMI przywołał spotkania w Asyżu oraz wizyty papieskie w synagodze i meczecie, a także coroczne orędzia pisane do muzułmanów, buddystów i hinduistów.

 

Dialog życia

Jednym z wielu zagadnień sympozjum był dialog chrześcijaństwa z buddyzmem. Ks. dr Leonard Fic z UKSW podkreślił, że chrześcijaństwo i buddyzm powstały na „gruncie diametralnie różnych tradycji religijno-filozoficznych”. – Buddyzm wyrósł prawie przed 2500 laty z religii indyjskiej, chrześcijaństwo zaś zrodziło się 2000 lat temu na fundamencie judaizmu. Odmienny jest również religijny, historyczny i geograficzny kontekst tych religii. Dystans i bariery językowe utrudniały kontakty między ich wyznawcami. Misje franciszkańskie i jezuickie nie powiodły się. Chrześcijaństwo, które pojawiło się tam wraz z kolonializmem, jeszcze bardziej oddaliło te religie od siebie. Dzisiaj  wyznawcy obu tych religii spotykają się jednak na wielu płaszczyznach: społeczno-politycznej, intelektualno-naukowej, filozoficzno-teologicznej, ascetyczno-duchowej – powiedział.

Współorganizatorem misyjnego sympozjum był ks. prof. Jarosław Różański, misjonarz Oblatów Maryi Niepokalanej, który jest kierownikiem Katedry Misjologii na UKSW w Warszawie. Jest również cenionym misjologiem, a od 2002 roku wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Kapłan przeanalizował dialog chrześcijaństwa z tradycyjnymi religiami Afryki. – W działalności misyjnej nie możemy się skupiać wyłącznie na dialogu doktrynalnym. Na pierwszym miejscu jest to, co nazywamy dialogiem życia, gdzie razem jesteśmy, współistniejemy. Jest to dialog dzieł, kiedy coś razem tworzymy dla wspólnego dobra; dialogi zaangażowania społecznego, gdzie chodzi nam chociażby o respektowanie ludzkich praw; dialog doświadczenia religijnego, kiedy dzielimy się tym, jak przeżywamy naszą relację z Bogiem. Dzisiaj istnieje w świecie bardzo dużo powodów do podziałów. Także religie traktuje się w sposób bardzo instrumentalny czy stara się z nich uczynić pewną ideologię. Dlatego ludzie wierzący powinni poznawać siebie nawzajem, szukać tego, co wspólne – powiedział kapłan.

Podczas sympozjum swoje referaty zaprezentowali także: rektor bydgoskiego seminarium diecezjalnego ks. dr Wojciech Szukalski, dr Aldona Piwko z UKSW oraz ks. dr Franciszek Jabłoński z gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Odczytano również wystąpienia: ks. dr. Tomasza Szyszki SVD z UKSW, a także ks. dr. Waldemara Cisło z UKSW.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki