Logo Przewdonik Katolicki

Z wiarą w nowy rok

Błażej Tobolski
Fot.

Czy damy się na nowo zewangelizować? Czy zechcemy podjąć wysiłek lepszego poznania Słowa Bożego i pełniejszego otwarcia się na łaskę otrzymaną podczas chrztu? A wszystko to po to, aby jeszcze bardziej ożywić swoją wiarę w Jezusa, do czego zaprasza nas Kościół w nowym roku duszpasterskim.

Rozpoczynający się w pierwszą niedzielę Adwentu rok duszpasterski ma trzy słowa klucze: ewangelizacja, Biblia i chrzest. Dzięki nim mamy szansę wejść na drogę konsekwentnego naśladowania na co dzień Jezusa, jako Pana naszego życia, pogłębienia duchowości biblijnej i bardziej świadomego przeżywania naszego powołania uczniów Chrystusa wynikającego z sakramentu chrztu.

W Programie duszpasterskim na ten rok liturgiczny, przygotowanym pod redakcją ks. dr. Szymona Stułkowskiego, sekretarza Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, zaproponowano podjęcie w tych trzech obszarach konkretnych projektów pastoralnych dotyczących rodzin, parafii i diecezji. – To nie są tak zwane gotowce. Chodzi bardziej o pewną inspirację, podpowiedzenie tematu czy propozycję działań duszpasterskich zgodnych z tematyką Programu duszpasterskiego. Takie rozwiązanie pozostawia miejsce na kreatywność osób, które chcą z tych propozycji skorzystać – wyjaśnia ks. Stułkowski, dodając, że praca metodą projektów duszpasterskich pozwala działać w zespole. − Właściwym miejscem do podejmowania takich inicjatyw są diecezjalne i parafialne rady duszpasterskie. Współpraca duchownych i świeckich uczy bowiem współodpowiedzialności za Kościół i pomaga zrozumieć, że Chrystus zaprasza wszystkich ochrzczonych do pracy na rzecz królestwa Bożego.

Osobisty wybór Chrystusa

Jednym z priorytetów duszpasterskich na najbliższy rok jest organizacja w parafiach rekolekcji ewangelizacyjnych. – Mają one być czasem głoszenia kerygmatu, którego celem jest ukazanie Jezusa jako Bożej odpowiedzi dla człowieka potrzebującego wyzwolenia z niewoli i grzechu tak, aby mógł on przejść drogę ze śmierci do życia w Chrystusie. To wszystko, co następuje w Kościele bez głoszenia kerygmatu, jest jak oferowanie pożywienia zmarłemu człowiekowi – przekonuje dr Iwona Zielonka, konsultant ds. nowej ewangelizacji diecezji płockiej. Komisja Duszpasterstwa zachęca, aby takie rekolekcje przeprowadzić w Wielkim Poście, a przygotowania do nich rozpocząć już teraz, podobnie jak akcję informującą parafian o tym wydarzeniu. Powinna ona wykorzystywać różne środki docierania do ludzi, a przede wszystkim osobiste spotkania z nimi, szczególnie podczas odwiedzin duszpasterskich. Ważne jest bowiem to, aby wiadomość o rekolekcjach dotarła także do osób, które nie uczestniczą systematycznie w życiu parafii. Działania te należy również poprzedzić modlitwą w intencji dobrego przygotowania i przeprowadzenia rekolekcji oraz ich owoców.

Do zespołu, który wspomoże kapłana głoszącego rekolekcje, np. w posłudze muzycznej, warto zaangażować osoby z parafii, w której się one odbędą. Same ćwiczenia rekolekcyjne mają prowadzić do osobistego wyboru Chrystusa na Pana naszego życia. Natomiast ich owocem na płaszczyźnie parafialnej powinno być utworzenie wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej, w której uczestnicy rekolekcji mający pragnienie pogłębienia relacji z Jezusem, znajdą dla siebie miejsce formacji. − Mamy świadomość, że trudno będzie objąć taką formą rekolekcji wszystkie parafie w diecezji. Zapewne nie wszyscy proboszczowie zdecydują się na takie działania duszpasterskie i nie w każdej diecezji uda się stworzyć odpowiednią liczbę ekip rekolekcyjnych, by odpowiedzieć na istniejące zapotrzebowanie. W takiej sytuacji należy ten rekolekcyjny projekt kontynuować w kolejnych latach – zachęca ks. dr Stułkowski, podkreślając, że mamy na to cztery lata Programu duszpasterskiego poświęconego duchowości chrzcielnej.

 

Słowo Boże na co dzień

W pogłębianiu duchowości biblijnej pomogą natomiast działania popularyzujące znajomość Słowa Bożego. Komisja Duszpasterstwa proponuje, by prowadzić je przy aktywnym udziale Stowarzyszenia Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Jak wyjaśnia ks. prof. Henryk Witczyk z KUL-u, przewodniczący zarządu Dzieła Biblijnego w Polsce i Stowarzyszenia Biblistów Polskich, głównym nurtem działania Dzieła Biblijnego jest wspieranie kapłanów w animowaniu duszpasterstwa biblijnego, m.in. za pomocą strony internetowej www.biblista.pl. Prowadzi też ono na antenie TV Trwam „Telewizyjny Uniwersytet Biblijny” oraz emitowaną w piątkowe wieczory w Radiu Maryja audycję „Szukając Słowa Bożego”, podczas której polscy bibliści przybliżają teksty czytań liturgicznych na najbliższą niedzielę.

– Nowością, którą zaproponujemy podczas Tygodnia Biblijnego, przeżywanego w trzecim tygodniu po Wielkanocy, będzie książeczka zawierająca orędzie teologiczne dotyczące dzieła zbawienia, życia człowieka i jego drogi wiary przedstawione na kartach Ewangelii według św. Marka, z której zaczerpnięte jest hasło nowego roku duszpasterskiego – zapowiada ks. prof. Witczyk, dodając, że Dzieło Biblijne chętnie przygotuje też, jeśli będzie takie zapotrzebowanie, specjalne wydanie Ewangelii wg św. Marka zilustrowane obrazami i grafikami oraz fragmentami z dzieł literackich. Ukazywałoby ono, jak tekst tej Ewangelii kształtował zarówno kulturę Europy, jak i wiarę Kościoła na przestrzeni dwóch tysięcy lat.

– Z inicjatywy Komisji Duszpasterstwa już rok temu w wielu diecezjach i parafiach została zdynamizowana praktyka kręgów biblijnych. Pomocne w ich prowadzeniu materiały zawiera wydawany przez nas kwartalnik „Krąg biblijny” – podkreśla ks. prof. Witczyk. Od wielu lat takie kręgi prowadzi ks. prałat Eugeniusz Antkowiak, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. – Obecnie w pięciu parafialnych kręgach biblijnych uczestniczy blisko 70 osób w różnym wieku, zarówno młodszych, jak i starszych – mówi ksiądz proboszcz, dopowiadając, że ważnym elementem wspólnego pochylania się nad Słowem Bożym jest dzielenie się tym, w jaki sposób przekłada się ono na codzienne życie. – Dzięki temu wzajemnie ubogacamy się swoim doświadczeniem. Obserwuję też, że najczęściej owocem kręgów biblijnych jest pogłębienie duchowości i przeżywania wiary przez ich uczestników oraz większe zaangażowanie tych osób w życie parafii – zaznacza ks. Antkowiak.

 

Na nowo odkryć chrzest

Trzecim z priorytetów Programu duszpasterskiego na nowy rok liturgiczny jest rozszerzenie i pogłębienie katechezy rodziców i chrzestnych prowadzonej przed chrztem dziecka. − Rozmowy w parafiach dotyczące tej katechezy pokazują, że ogranicza się ona w bardzo wielu miejscach jedynie do spotkania, które ma formę instrukcji liturgicznej. Podczas niego wyjaśnia się tylko sam obrzęd oraz to, co i kiedy jego uczestnicy mają odpowiedzieć i zrobić – zauważa bp Damian Bryl z Poznania, współautor materiałów dla katechizujących osoby dorosłe przed chrztem dziecka.

Tymczasem, jak dodaje, ważną kwestią przed chrztem dziecka powinno być nie tylko załatwienie wszystkich formalności i poprawne uczestniczenie w sakramentalnym obrzędzie, ale także przypomnienie, a może nawet odkrycie przez dorosłych, wagi chrztu św. i płynących z niego zobowiązań. I to nie tylko w odniesieniu do dziecka, ale także do życia rodziców. – Właśnie temu celowi ma służyć katecheza dorosłych przed chrztem dziecka. Zresztą katechezy prowadzone w związku z przygotowaniem do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, mogą być dobrym punktem wyjścia do podjęcia w parafiach innych form katechezy dorosłych – stwierdza bp Bryl, dodając, że dobrze przygotowane i przeprowadzone katechezy z okazji chrztu mają szansę obudzić w dorosłych pragnienie pogłębienia formacji chrześcijańskiej. Takie katechezy mogą być prowadzone nie tylko przez duszpasterzy, ale też przez odpowiednio przygotowane do tego osoby świeckie. – Stają się one wówczas okazją także do rozmowy i dzielenia się swoimi przeżyciami czy przemyśleniami oraz do spotkania się ze świadectwem wiary osób z sąsiedztwa – wyjaśnia biskup.

Trzeba jednak pamiętać, że aby różnorodne inicjatywy proponowane w nowym roku duszpasterskim mogły zostać zrealizowane i przynieść owoce, potrzebna jest przede wszystkim odpowiednia postawa otwartości ze strony duszpasterzy. I to zarówno na treści, które niesie ze sobą Program duszpasterski, jak i na świeckich, którzy mogą być bardzo cennymi współpracownikami.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki