Logo Przewdonik Katolicki

To nie jest zwykła filantropia

Małgorzata Szewczyk
Fot.

  Pod względem niesionej pomocy jest jedną z najbardziej prężnie działających organizacji charytatywnych w Polsce. Nie ma bowiem grupy społecznej, wobec której byłaby obojętna. Ale jej aktywność wykracza poza zwykłą filantropię, bo caritas to miłosierdzie czynione ze względu na Chrystusa.

 

 

 

Pod względem niesionej pomocy jest jedną z najbardziej prężnie działających organizacji charytatywnych w Polsce. Nie ma bowiem grupy społecznej, wobec której byłaby obojętna. Ale jej aktywność wykracza poza zwykłą filantropię, bo caritas to miłosierdzie czynione ze względu na Chrystusa.

 
 Choć Caritas nie ma szeroko zakrojonej promocji w prime time, jej logo nie pojawia się na sklepowych produktach, a banery nie wiszą na ulicach miast, to jej ? w całym tego słowa znaczeniu ? podopiecznych można liczyć nie w tysiącach, ale w milionach osób. Gdyby nie Caritas diecezjalne, wielu projektów, programów, kampanii czy akcji nie można byłoby przeprowadzić. To właśnie one prowadzą świetlice socjoterapeutyczne i parafialne dla dzieci i młodzieży, domy samotnej matki, jadłodajnie, centra interwencji kryzysowej rodzinie, stacje opieki i hospicja, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, warsztaty terapii zajęciowej, przedszkola i szkoły, prowadzą kursy komputerowe czy językowe dla seniorów, organizują zbiórki odzieży czy artykułów szkolnych. Na ?swoim? terenie koordynują program ?Skrzydła? skierowany do ubogiej, ale zdolnej młodzieży, rozprowadzają paschaliki czy świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, uczestniczą w realizacji Europejskiego  Programu Pomocy Żywnościowej PEAD, prowadzą akcję ?Jałmużna Wielkopostna?, niosą pomoc materialną ofiarom katastrof czy kataklizmów.

 

 

Słowem, wspierają dzieci, młodzież, rodziców, osoby samotne i starsze, chorych i niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie armia ludzi dobrej woli, pracowników, wolontariuszy czy osób zaangażowanych w Parafialnych Zespołach Caritas lub Szkolnych Kołach Caritas i gdyby nie hojność osób, które przeznaczają swoje ofiary na działalność Caritas diecezjalnych. Wiele z nich to organizacje pożytku publicznego. Środki uzyskane dzięki przekazanemu 1% podatku przeznaczają one na działalność, którą prowadzą. Każdy, kto chciałby wesprzeć Caritas diecezjalną, może to uczynić, przekazując 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Plany na przyszłość ? Środki z 1% podatku przeznaczamy na dofinansowanie działalności placówek dla potrzebujących, które nie otrzymują pomocy ze strony samorządów lub jest ona zbyt mała, jak np. w przypadku: Domu Matki i Dziecka, Domu Wczasowo-Rekolekcyjny dla Chorych w Zebrzydowicach, Kuchni św. Brata Alberta w Krakowie ? wymienia Agnieszka Homan z Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Mimo to krakowska Caritas chciałaby otworzyć nowe placówki. ? Już w wakacje zostanie otwarta kuchnia dla ubogich, mieszcząca się na parterze Domu Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, z której będzie mogło korzystać ok. 150 osób dziennie ? podkreśla Homan. Na wyższych kondygnacjach będą mieścić się placówki dziennego pobytu dla dzieci i osób starszych. W placówce wsparcia dziennego niepełnosprawne dzieci i młodzież popołudniami będą mieć zapewnioną opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego: zabaw i zajęć sportowych oraz zajęcia psychoruchowe dostosowane do stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Z kolei placówka dziennego pobytu umożliwi osobom starszym integrację, terapię zajęciową, organizację zajęć towarzysko-kulturalnych, inicjowanie grup wsparcia wzmacniających więzi społeczne. ? Termin ukończenia wszystkich kondygnacji Domu Brata Kosiby uzależniony jest oczywiście od środków finansowych ? dodaje Homan. Organizacją pożytku publicznego jest też Caritas Poznańska. Przeznacza ona środki uzyskiwane podczas akcji 1% na wsparcie między innymi świetlic środowiskowych: ?Światełko?, ?Metanoja?, ?Tęcza?, program streetworking, akcję ?Tornister pełen uśmiechów?. Dzięki tym środkom Caritas Poznańska może zorganizować wakacje dla ubogich dzieci i młodzieży, dofinansować wakacje organizowane przez parafie, prowadzić jadłodajnie, a także zorganizować ogromne przedsięwzięcie, jakim jest spotkanie wigilijne na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ponadto środki uzyskane z 1% podatku wspierają działalność hostelu ?Victoria?, punktu konsultacyjnego oraz Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji Poznańskiej ?Wierzenica?. Znaczna ich część jest też przeznaczana na pomoc społeczną. ? W tym roku planujemy dokończenie budowy Domu Wypoczynkowego dla Niepełnosprawncyh w Zaniemyślu ? mówi ks. Tomasz Ren, zastępca dyrektora Caritas Poznańskiej. Obecnie budynek jest w stanie surowym. ? Chcielibyśmy, by był to obiekt w pełni przystosowany dla niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych, z całodobową opieką wolontariuszy ? dodaje ks. Ren. Placówki za 1% ? W ubiegłym roku dzięki zaufaniu wielu podatników Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zebrała 264 392,67 zł z 1% podatku, większość z tych wpłat (181 828,65 zł) to wpłaty z przeznaczeniem na konkretne osoby czy też Parafialne Zespoły Caritas ? mówi Lucyna Muniak, kierownik Działu Komunikacji Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Podkreśla, że pieniądze te wykorzystywane są na rehabilitację, leczenie, pomoc w nauce czy zakup opału. Podobnie będzie i w tym roku ? zapewnia. Gnieźnieńska Caritas prowadzi też inne dzieła. W Ośrodku Miłosiernego Samarytanina rehabilitanci i terapeuci pomagają niepełnosprawnym dzieciom w rozwoju fizycznym i umysłowym (ok. 60 małych podopiecznych). W stołówce dla osób ubogich i bezdomnych codziennie wydawanych jest ok. 80 obiadów. W świetlicach, warsztatach terapii zajęciowej, domu dziecka, ochronce czy też domu samotnej matki Caritas stara się nieść ludziom pomoc i nadzieję na lepsze jutro. Wszyscy rozmówcy zgodnie stwierdzają, że wiele z tych dzieł może być prowadzonych dzięki pozyskanym środkom z 1%. ? Każdy dar ? czy to finansowy, czy rzeczowy ? jest dla nas sygnałem, że ktoś nam zaufał i wierzy w nasze czyste intencje ? podkreśla Muniak. Według danych Ministerstwa Finansów, liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2011 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 11 165 578, co stanowi 43 proc. uprawnionych. Może warto zastanowić się, czy w tym roku nie powiększyć tego grona i nie wesprzeć diecezjalnej Caritas... Sposób przekazania podatku jest bardzo prosty, wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT w rubryce ?Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)? wpisać nr KRS... oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1% należnego podatku). Caritas Poznańska KRS 0000224658 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej KRS 0000195886 Caritas Archidiecezji Krakowskiej KRS 0000207658

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki