Logo Przewdonik Katolicki

Ludzie służby

Katarzyna Jarzembowska
Fot.

W tym roku mija dokładnie 16 lat od momentu powstania przy bydgoskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Wyrosło ono z Duszpasterstwa Kolejarzy, które funkcjonuje przy wspólnocie od ponad 28 lat.

Głównym celem zarówno stowarzyszenia, jak i samego duszpasterstwa jest apostolat ewangelizacyjny w rodzinach i we własnym środowisku pracy, uświęcenie jej przez doskonalenie dojrzałości chrześcijańskiej, podtrzymywanie członków i ich rodzin w wierze i praktykach religijnych, kształtowanie właściwych postaw moralnych i rozszerzanie dzieła wzajemnej pomocy.

 

Być prawdziwym katolikiem

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich zostało erygowane przez Episkopat Polski w 1995 r. Dzisiaj posiada swój statut oraz osobowość prawną. Podstawowym ogniwem stowarzyszenia jest koło. W Polsce istnieje ich blisko 40 w różnych ośrodkach kolejowych. Warto wymienić chociażby te w Szczecinie, Przemyślu, Suwałkach, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie czy Nowym Sączu. Na miejsce siedziby zarządu głównego nieprzypadkowo wybrano Lublin. Tam nieprzerwanie od 29 lat posługę pasterską w prężnym środowisku pełni krajowy duszpasterz kolejarzy ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński.

W Bydgoszczy aktualnym opiekunem jest ks. prałat Roman Kneblewski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednak pierwszym opiekunem i współzałożycielem Duszpasterstwa Kolejarzy w grodzie n. Brdą był ks. prałat Bogdan Jaskólski, który swoją misję pełnił do września 2010 r.

Członkami stowarzyszenia mogą być pracownicy kolei i członkowie ich rodzin, także emeryci i renciści, uczniowie i słuchacze szkół, uczelni, miłośnicy kolei, jak również osoby niezwiązane z koleją. Najważniejszym warunkiem stawianym członkom i kandydatom stowarzyszenia jest przynależność do Kościoła katolickiego oraz chęć czynnego doskonalenia swojej postawy religijnej oraz moralnej.

 

Formacja i radość

Spotkania formacyjne odbywają się od września do czerwca w każdy poniedziałek po pierwszym piątku miesiąca. Kolejarze wraz ze swym pocztem sztandarowym uczestniczą we Mszy św. Drugą część spotkania rozpoczyna rozważanie słowa Bożego. Prezes bydgoskiego koła Andrzej Młyński tłumaczy, że priorytetem w prowadzonej działalności jest również nauczanie bł. Jana Pawła II. – Przedmiotem dyskusji są encykliki, adhortacje, listy, a także homilie wygłoszone do Polaków – mówi. – Spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich są otwarte dla wszystkich. Również dla tych, którzy szukają Pana Boga poprzez kontakt z drugim człowiekiem. Panuje tu rodzinna atmosfera, a ponadto jest bardzo radośnie, ponieważ kolejarze nie tylko potrafią się modlić i rozmawiać na temat wiary, ale także chętnie spędzają czas na wspólnych wyjazdach i spotkaniach przy śpiewie i muzyce. W odpoczynek wpisują się także „Wakacje z Bogiem” organizowane w kolejowym ośrodku w Łącku k. Płocka – dodaje Andrzej Młyński.

 

Sztandar i mundur

Członkowie bydgoskiego koła byli m.in. organizatorami trzydniowego Ogólnopolskiego Spotkania Formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w 1999 i 2009 r. oraz zamkniętych rekolekcji. Jak dodaje wiceprezes bydgoskiego koła oraz członek zarządu głównego stowarzyszenia, duszpasterstwo kolejarzy to nieustana praca na rzecz drugiego człowieka. – „Żeby Tobie z nami było dobrze” – to jedna z głównych myśli, która przyświeca wszystkim naszym poczynaniom. Za nami specjalne kongresy, wyjazdy i codzienna służba. Wielu z nas pamięta nasze zaangażowanie w pomoc przy organizacji wizyty Jana Pawła II w Bydgoszczy. To również coroczne listopadowe pielgrzymki na Jasną Górę, gdzie udajemy się specjalnym pociągiem, który wiezie całe kolejarskie rodziny. Po tylu latach śmiało możemy mówić, że nasz sztandar i mundur noszony przez członków stowarzyszenia stały się rozpoznawalnymi symbolami wspólnoty, która wrosła w krajobraz miasta – powiedziała Hanna Januszewska.  

 

Jedność ponad wszystko

Panująca obecnie sytuacja na kolei nie ma bezpośredniego wpływu na pracę kół, z uwagi na fakt, że członkowie duszpasterstwa są ponad podziałami na poszczególne spółki czy przynależność związkową. – Nie ma wśród nas działaczy, a są ludzie służby. W poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności nieustannie podejmujemy wiele działań w obronie polskiej kolei i kolejarskich rodzin. Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w obradach i panelach kongresów organizowanych w Polsce i poza jej granicami, także w Europejskim Kongresie Katolickich Kolejarzy i Pocztowców, który odbywa się cyklicznie w różnych państwach – dodała Hanna Januszewska.

W tym roku stowarzyszenie planuje 17 i 18 listopada udział w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Z tej okazji zostanie wydana okolicznościowa gazetka. 25 listopada – w święto patronalne kolejarzy, którzy wspominają św. Katarzynę Aleksandryjską – zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia. Nad ludźmi kolei czuwają również bł. Rafał Kalinowski i bł. Franciszek Rogaczewski.

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki