Logo Przewdonik Katolicki

Umowa najmu mieszkania

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy często pytają o podstawowe zasady dotyczące wynajmowania mieszkań.

 

 

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego najem jest umową wzajemną, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przedmiotem najmu mogą być wszelkie rzeczy, a więc zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, a wśród nich także ich części, czyli lokale. Istotą najmu jest jedynie umożliwienie najemcy korzystania z cudzej rzeczy. Najem nie powoduje więc żadnych przesunięć majątkowych między stronami ani pobierania pożytków z przedmiotu najmu. Najczęściej umowę tę wykorzystuje się przy wynajmie mieszkań. 

Ponadto ustawa o najmie lokali mieszkalnych dokładnie precyzuje, jak taka umowa musi być skonstruowana. Przede wszystkim zasadą jest, że umowa najmu lokalu powinna być zawarta na czas nieoznaczony, chyba że najem lokalu jest związany ze stosunkiem pracy lub najemca żąda zawarcia umowy na czas oznaczony. Należy pamiętać, że małżonkowie zajmujący lokal są z mocy prawa najemcami tego lokalu, chociażby umowa najmu została zawarta tylko przez jednego z nich. Zarówno wynajmujący, jak i najemca mają określone prawa i obowiązki.

Wynajmujący jest obowiązany oddać najemcy do używania lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi takimi jak piwnica czy strych. Lokal musi posiadać sprawnie działające urządzenia techniczne, umożliwiające najemcy korzystanie z oświetlenia, ciepłej i zimnej wody, windy, zbiorczej anteny i innych urządzeń należących do wyposażenia budynku. Wynajmujący ma obowiązek dokonywania ważniejszych napraw lokalu, utrzymywanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń w budynku.

Natomiast najemca ma obowiązek płacić czynsz oraz dbać o utrzymanie w należytym stanie zajmowany lokal oraz dokonywać napraw i konserwacji między innymi podłóg, drzwi, okien, wbudowanych mebli.

Zarówno wynajmujący, jak i najemcy mają swoje prawa i obowiązki, muszą więc pamiętać o regulacjach ustawowych dla uniknięcia problemów prawnych. Ponadto należy uważnie zapoznać się z treścią umowy najmu, gdyż ma ona decydujące znaczenie przy rozwiązywaniu sporów.

 

 

                                                                                                

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki