Logo Przewdonik Katolicki

Na Tobie zbuduję mój Kościół

Bp Antoni Długosz
Fot.

1 maja bardzo biły nam serca, gdy papież Benedykt XVI ogłosił całemu światu, że Jana Pawła II możemy nazywać błogosławionym, czyli szczęśliwym, a także dojrzałym człowiekiem. Bardzo go kochaliśmy. 27 lat kierował on Kościołem Jezusa. Dziewięć razy pielgrzymował do Polski, by będąc 264. biskupem Rzymu następcą św. Piotra umacniać nas w wierze.

Misję zatroskania o czystość wiary w jedynego Boga sprawują w Izraelu patriarchowie, sędziowie oraz prorocy. Na kilkaset lat przed narodzeniem Jezusa prorok Izajasz zapowiada, że urząd władzy w Narodzie Wybranym spoczywa na tych wybrańcach Izraela, którzy będą trwali w charyzmacie Dawida, mając Jego „klucz” – czyli władzę Wielkiego Króla, z którego rodu przyjdzie na ziemię oczekiwany Mesjasz.

Św. Paweł – głosiciel Mesjasza ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – dzieli się z nami przymiotami jedynego Boga, który posyła na ziemię Swego Syna, aby jako Bóg-Człowiek słowami i czynami nas zbawił.

Troskę o zbawianie ludzi powierza Jezus Kościołowi, który buduje na Piotrze. Jezus przygotowuje Piotra do największej godności w Kościele. Jego Imię jako pierwsze występuje w spisie apostołów; jest wyróżniany przez Chrystusa. Piotr jest świadkiem przemienienia Jezusa na górze Tabor, wskrzeszenia dziewczynki, siedzi najbliżej Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, jest świadkiem modlitwy konania i krwawego potu w Ogrodzie Getsemani. Piotr w imieniu grupy apostołów wyznaje w Cezarei, kim jest Jezus: „Jesteś Chrystusem, Synem Bożym” (por. Mt 16, 16). Jemu Jezus zmienia imię z Szymona na Piotr, przekazuje najwyższą władzę w Kościele: „Ty jesteś Piotr – Opoka – i na Tobie zbuduję mój Kościół ... cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie” (por. Mt 16, 18–19). „Paś owce moje, paś baranki moje”. (por. J 21, 15–17). Do grobu po zmartwychwstaniu Jezusa pierwszy biegnie Piotr, by stwierdzić, że grób jest pusty (por. J 20, 3–6).

Nad jeziorem Genezaret stoi mały kościół, którego mury chronią dużą skałę znajdującą się w środku świątyni. Na niej, według tradycji, Jezus mówi Piotrowi: „Ty jesteś opoką, skałą mego Kościoła”. Piotr pierwszy wygłasza katechezę o Chrystusie po Zesłaniu Ducha Świętego, on też kieruje obradami pierwszego Soboru Jerozolimskiego. Do niego przychodzi Apostoł Paweł, by otrzymać zezwolenie na posługę misyjną. Piotr zawsze pierwszy występuje w gronie apostołów. Podczas apostolskiej misji dociera do Rzymu, tam zakłada Kościół i jest jego pierwszym biskupem. W Rzymie oddaje życie za Chrystusa. Po Piotrze każdy biskup Rzymu odpowiada za Kościół Jezusa. Biskup Rzymu rozwiązuje wszystkie trudności. Kiedy kieruje Kościołem trzeci biskup Rzymu, papież Klemens, wspólnota Kościoła w Koryncie pisze do niego list, by swym najwyższym autorytetem rozstrzygnął trudności, chociaż w tym czasie żyje jeszcze na wyspie Patmos św. Jan – Apostoł.

Dlaczego przeminęły starożytne imperia: egipskie, babilońskie, asyryjskie, perskie, greckie, rzymskie, potęgi zachodu i wschodu Europy, a pozostał Kościół? Ponieważ jest zbudowany na Piotrze (por. Mt 16,18).

Podczas ostatniej wojny światowej prowadzono badania archeologiczne pod bazyliką watykańską i odkryto starożytny chrześcijański cmentarz, w centrum którego znaleziono grób, na którym był kamień z wyrytym imieniem Piotr.

Dzisiaj kieruje Kościołem 265. następca św. Piotra – Benedykt XVI, który tak jak Jan Paweł II zdaje egzamin przed światem na temat Jezusa. Swoją posługą mówi nam: „Jezus Chrystus jest Mesjaszem – Synem Bożym!”.

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki