Logo Przewdonik Katolicki

Szczęść Boże na dalsze lata

Barbara Sawic
Fot.

60 lat temu, 24 czerwca 1951 r., z rąk biskupa pomocniczego włocławskiego Franciszka Salezego Korszyńskiego święcenia kapłańskie przyjął diakon Alojzy Siedlewski, późniejszy kanonik kolegiaty uniejowskiej, zasłużony proboszcz parafii św. Prokopa w Kłóbce. Związany z tą parafią od 1964 r., po przejściu na emeryturę w 1996 r. zdecydował, że pozostanie wśród swoich.

Zaiste, rok 2011 jest rokiem jubileuszowym ks. Siedlewskiego: w kwietniu obchodził 20-lecie posługi w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie (par. Kłóbka), w czerwcu – 60-lecie kapłaństwa, we wrześniu minie 15 lat, odkąd przeszedł na emeryturę. W grudniu obchodził będzie 90. urodziny.
Jubileusz święceń kapłańskich zorganizował, przy zaangażowaniu wiernych, ks. Leszek Buczkowski, proboszcz parafii św. Prokopa. Uroczystość odbyła się w niedzielę 3 lipca. Mszy św. przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił abp Henryk Muszyński, w latach 1987–1992 biskup włocławski, obecnie prymas senior. Wspomnijmy, że jako pasterz naszej diecezji, jesienią 1989 r. bp Muszyński przewodniczył obchodom 25-lecia pracy duszpasterskiej ks. kanonika Siedlewskiego w Kłóbce.
W Eucharystii wraz z jubilatem uczestniczyli członkowie jego rodziny, zaproszeni goście, delegacje parafii, w których pełnił posługę. Obecni byli miejscowi parafianie – także członkowie władz samorządowych z burmistrzem Lubienia Kujawskiego Pawłem Wiktorskim. Przybyło duchowieństwo dekanatu chodeckiego i z diecezji kaliskiej, jak też wywodzący się z Kłóbki ks. Marek Czekaj i ks. Marcin Matynka. W modlitwie wiernych proszono Boga o nowe powołania kapłańskie, modlono się w intencji jubilata, za śp. rodziców ks. Siedlewskiego i za jego nieżyjących kolegów z czasów seminaryjnych. Bardzo wiele osób przystąpiło do Komunii św. Śpiewy liturgiczne wykonał chór parafialny z Lubienia Kujawskiego.
W dalszej części Eucharystii ks. prałat Zbigniew Skrobicki, dziekan dekanatu chodeckiego, najpierw odczytał list z życzeniami biskupa włocławskiego Wiesława A. Meringa dla ks. Alojzego Siedlewskiego oraz z pozdrowieniem dla uczestników jubileuszowej Mszy św. Następnie ksiądz dziekan złożył życzenia i wyrazy szacunku jubilatowi, czyniąc to w imieniu wszystkich kapłanów. Powinszowania złożyły także delegacje ministrantów i dzieci. Na zakończenie Eucharystii ksiądz prymas senior podziękował za zaproszenie go na tak wspaniałą uroczystość i udzielił wiernym błogosławieństwa.
Po Mszy św. ksiądz kanonik przyjmował kolejne życzenia. Złożyły je delegacje miejscowości należących do parafii św. Prokopa, krewni jubilata, samorządowcy, przedstawiciele Zespołu Szkół w Kłóbce: dyrekcja, nauczyciele i członkowie rady rodziców, a także alumn WSD we Włocławku Jakub Ziemski. Wzruszony kapłan dziękował wszystkim za pamięć, modlitwę i przyjętą w jego intencji Komunię św.
Druga „odsłona” jubileuszu odbyła się 4 lipca, w dniu odpustu ku czci św. Prokopa. Sumie przewodniczył ks. prof. Zdzisław Pawlak. On też wygłosił homilię zawierającą wątki osobiste. Ks. profesor pochodzi z parafii Iwanowice (obecnie diecezja kaliska). Do tej właśnie parafii, tuż po przyjęciu święceń kapłańskich, został posłany ks. Siedlewski. Podczas kolędy nałożył on biret na głowę małego Zdzisia i zachęcał go, aby został księdzem. Była to mądra, skuteczna, w dobrą porę wypowiedziana zachęta! W 1966 r. ks. Zdzisław Pawłowski odprawił w Iwanowicach swoją Mszę św. prymicyjną.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki