Logo Przewdonik Katolicki

Ad multos annos!

Ks. Waldemar Karasiński
Fot.

Wydany 4 grudnia 1963 r., podczas II Soboru Watykańskiego Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli, precyzuje stanowisko Kościoła wobec mediów i nie pozostawia wątpliwości, że chce on korzystać z dobrodziejstwa, jakim są środki masowego przekazu.

 
Rozwinięciem wskazań Soboru na rzecz mediów była wydana przez Papieską Radę ds. Przekazu „Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu – Communio et progresio”, ogłoszona 23 maja 1971 r. Dokument potwierdził akceptację mediów przez Kościół, który uznał je za „dar Boży”, narzędzie pomagające we wzajemnym zrozumieniu się ludzi i budowaniu przyjaźni między nimi. Autorzy instrukcji zaapelowali do mediów na całym świecie o działanie w tym właśnie duchu
Zaangażowanie Kościoła – osób duchownych i świeckich – w ewangelizacyjną posługę środków przekazu zaowocowało i nadal owocuje obszarami poznawania wiedzy religijnej, działaniami na rzecz wzrostu poziomu życia moralnego i pogłębiania pobożności.
Piszę o tym w związku z jubileuszem 20-lecia działalności Archidiecezjalnej Katolickiej Rozgłośni Radiowej „Fiat”: należącej do archidiecezji częstochowskiej, pierwszej rozgłośni katolickiej w Polsce! Pierwsze audycje nadano 10 sierpnia 1991 r., w dniu inauguracji VI Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Częstochowie pod hasłem „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15).
Radio „Fiat” jest rozgłośnią regionalną z zasięgiem 100 km, ze stacjami nadawczymi w Częstochowie i Wieluniu. Od 2005 r. nadaje również przez internet (w systemie Winamp i Windows Media Player). Ma status nadawcy społecznego, a jego główną misją jest ewangelizacja w duchu Maryjnego „fiat”: tak Chrystusowi, tak Ewangelii, tak Kościołowi. Trudno nie docenić działań rozgłośni służących promocji kultury i tradycji narodowych, działań na niwie społecznej, np. polegających na pośrednictwie w świadczeniu pomocy materialnej osobom, które jej potrzebują. Przez cały dzień nadawane są serwisy wiadomości krajowych, zagranicznych i z życia Kościoła, a także reportaże z miasta, archidiecezji i regionu. Radio patronuje cennym – kościelnym i społecznym inicjatywom, zapowiada i relacjonuje ważne wydarzenia (również sportowe!), podaje kalendarium historyczne, porady z różnych dziedzin życia. Popularnością cieszy się koncert życzeń oraz cykl „Missia historica”, przybliżający dzieje Częstochowy i regionu. Zapraszani goście: duchowni, politycy, przedstawiciele nauki, artyści, ludzie biznesu, dzielą się ze słuchaczami opiniami i refleksjami.
Jak wspomniano, pierwszorzędnym celem rozgłośni jest ewangelizacja. Od 1991 r. radio ma stałe łącza m.in. z klasztorem Ojców Paulinów na Jasnej Górze (jako pierwsze w Polsce transmitowało Apele Jasnogórskie) i z archikatedrą częstochowską. Słowo na niedziele i święta kieruje do wiernych metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak. Transmitowane są Msze św., codziennie trwa modlitwa „na żywo” z udziałem słuchaczy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne. Z okazji jubileuszu życzymy redakcji Radia „Fiat” wielu radości z dalszego owocnego rozwoju. 
Przy okazji wspomnijmy, że od półtora roku, tzn. od 5 lutego 2010 r., z błogosławieństwem biskupa diecezjalnego Wiesława A. Meringa, w Telewizji Kujawy nadawany jest Włocławski Magazyn Katolicki. Ma on charakter informacyjno-formacyjny i dobrze służy podnoszeniu poziomu wiedzy religijnej w społeczeństwie. Zespół redakcyjny tworzą: kanclerz Kurii Włocławskiej ks. Artur Niemira, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego ks. Radosław Nowacki, ks. Marcin Idzikowski i ks. Sebastian Osiński. „Młodsza” od Telewizji Kujawy, prężnie rozwijająca się Włocławska Telewizja Informacyjna CW-24 TV transmituje Msze św. niedzielne – co tydzień z innego kościoła we Włocławku, a w wiadomościach z życia miasta podaje również informacje o ważnych wydarzeniach z życia lokalnego Kościoła.
Warto wiedzieć, że pierwszym wielkim zwolennikiem używania mediów do ewangelizacji był papież Pius XI. Przyjaźnią z nim cieszył się wynalazca radia Gugliemo Marconi, twórca pierwszej radiostacji w Watykanie. W historycznym dni inauguracji, 12 lutego 1931 r., papież Pius XI wygłosił orędzie do wiernych i udzielił wszystkim błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}