Logo Przewdonik Katolicki

Bezpieczne podróżowanie

Justyna Koper
Fot.

Przed wakacjami warto zapoznać się z prawami i obowiązkami, jakie przysługują podróżującym w kraju i za granicą.

 

 

Prawo przewozowe reguluje przewóz osób i rzeczy środkami transportu kolejowego, samochodowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej.

Ponadto umowy i konwencje międzynarodowe normują zasady przewozu osób i rzeczy podczas podróży zagranicznych. Natomiast przepisy kodeksu cywilnego w sposób szczególny nakładają obowiązki na przewoźników komunikacji miejskiej, takich jak np. PKS, prywatni przewoźnicy, względem przewożonych osób i bagaży. Przewoźnik zobowiązany jest zatem do zapewnienia podróżnym warunków bezpieczeństwa i higieny odpowiadającym rodzajowi transportu oraz do zapewnienia wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne. Oznacza to, że w sytuacji, gdy podróżny odniósł wypadek podczas podróży, sąd rozważa, czy przewoźnik zachował stawiane mu wymogi. Może to dotyczyć zarówno kwestii nadmiernego przepełnienia pojazdu, jak i braku aktualnego przeglądu technicznego. Dlatego tak ważne są policyjne kontrole autokarów, które przewożą dzieci, młodzież, dorosłych.

Przewoźnik odpowiada też za bagaż ręczny, który podróżny przewozi ze sobą. Odpowiedzialność ta spoczywa jednak na przewoźniku tylko wówczas, gdy szkoda wyniknęła z umyślnej winy przewoźnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Ponadto przewoźnik odpowiada za powierzony mu bagaż, czyli za przesyłki bagażowe, tak jak za przewóz rzeczy. Podróżny ma natomiast obowiązek przygotować bagaż ręczny do przewozu przez odpowiednie opakowanie, właściwe umieszczenie w pojeździe oraz sprawowanie pieczy nad nim w czasie przejazdu. Jeżeli odnieśliśmy jakąkolwiek szkodę z tytułu umowy przewozu, powinniśmy swoje roszczenie skierować do sądu w ciągu roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, kiedy miał być wykonany.

Podróżując, powinniśmy zatem pamiętać o przysługujących nam prawach i konieczności zapoznawania się z obowiązującymi przepisami.

 

 

                                                                                    

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki