Logo Przewdonik Katolicki

Rzymskie impresje

oprac. Barbara Sawic
Fot.

Ludzie w różny sposób utrwalają przeżycia, wydarzenia, pamięć o osobach i miejscach. Piszą pamiętniki, malują, filmują, fotografują. W latach 20012008, podczas studiów na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie i w Papieskiej Akademii Dyplomatycznej w Watykanie, ks. Roman Walczak wykonał setki zdjęć. Część z nich składa się na wydany niedawno album zatytułowany Rzymskie impresje.

 

Ludzie w różny sposób utrwalają przeżycia, wydarzenia, pamięć o osobach i miejscach. Piszą pamiętniki, malują, filmują, fotografują. W latach 2001–2008, podczas studiów na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie i w Papieskiej Akademii Dyplomatycznej w Watykanie, ks. Roman Walczak wykonał setki zdjęć. Część z nich składa się na wydany niedawno album zatytułowany Rzymskie impresje.  

 

 

 

Rzym nazywany Wiecznym Miastem i Watykan – Stolica Apostolska, siedziba następcy św. Piotra, fascynują ze względu na historię, znaczenie dla kultury, religii, dla Europy i świata. Fascynują świadectwami przeszłości wyrażonej zabytkami architektury, ale i tętniącym od wieków życiem. Monumentalne budowle i różnojęzyczny tłum turystów… Co jest ważniejszym elementem tej fascynacji? Zabytki, dzieła sztuki – świadectwa geniuszu twórców, czy spotkania z ludźmi, które wiekowym budowlom i ulicom dodają nowych znaczeń?

Taką fascynację oglądamy na kartach Rzymskich impresji. Przypatrujemy się miejscom wyjątkowym, które chciałoby się zobaczyć chociaż raz, choćby po to, by skonfrontować wyobrażenia z rzeczywistością, żeby wiedzieć, jak to naprawdę wygląda, czy rzeczywiście jest tak ogromne, jak myślę. Co się czuje, stojąc przed Pietą Michała Anioła, na Schodach Hiszpańskich, przed Konfesją św. Piotra? Zwraca uwagę rozdział zawierający zdjęcia z liturgii papieskich. We wstępie do tego rozdziału ks. Roman Walczak zaznacza, że to właśnie spotkania z papieżami: Janem Pawłem II i z Benedyktem XVI były jego najważniejszymi przeżyciami i radościami podczas pobytu w Rzymie.

Album Rzymskie impresje ukazał się nakładem Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników we Włocławku, tuż przed uroczystością beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II. Podczas audiencji, która odbyła się po Mszy św. beatyfikacyjnej, ks. Walczak miał zaszczyt wręczyć Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI swój autorski album. Rzymskie impresje otrzymali również inni dostojnicy kościelni w Watykanie.

Wspomnijmy, że ks. Roman Walczak jest kapłanem diecezji włocławskiej, doktorem prawa kanonicznego, absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jak wspomniano, ukończył studia na Uniwersytecie Laterańskim i w Papieskiej Akademii Dyplomatycznej, która podlega bezpośrednio Ojcu Świętemu. PAD powstała w 1701 r. i należy do najstarszych uczelni tego typu na świecie. Liczba studentów nigdy nie przekracza 32, a jej absolwentami byli m.in. kard. Adam Stefan Sapieha i kard. Mieczysław Halka Ledóchowski. Studia kończą się uzyskaniem nominacji papieskiej włączającej do korpusu dyplomatycznego oraz przyznaniem obywatelstwa watykańskiego.

1 lipca 2008 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. Romana Walczaka attaché Nuncjatury Apostolskiej w Liberii. W historii diecezji włocławskiej jest on pierwszym kapłanem włączonym do korpusu dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej.


 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki