Logo Przewdonik Katolicki

Co zawdzięczamy kulturze chrześcijańskiej?

Katarzyna Jarzembowska
Fot.

O wartościach i przesłaniu, jakie wypływają z kultury chrześcijańskiej, rozmawiali w Bydgoszczy naukowcy, duchowni oraz młodzi podczas seminarium Prawda o tożsamości chrześcijańskiej Europy.


O wartościach i przesłaniu, jakie wypływają z kultury chrześcijańskiej, rozmawiali w Bydgoszczy naukowcy, duchowni oraz młodzi podczas seminarium „Prawda o tożsamości chrześcijańskiej Europy”.


 

Spotkanie zorganizowano w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki w ramach XXIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

 

Bogactwo związków i inspiracji

„Co kultura europejska zawdzięcza chrześcijaństwu?”. Na tak postawione pytanie próbował odpowiedzieć bp Jan Tyrawa. Hierarcha podkreślił, że na proces tworzenia owej kultury wpływa wielkie bogactwo związków i inspiracji. – W pewnym momencie okazało się, że jest to kultura, która pociągnęła za sobą cały świat w sensie techniki, nauki oraz pewnych obyczajów. Europa zawdzięcza chrześcijaństwu to, że jest Europą – mówił.

Bp Tyrawa zaznaczył, że gdyby nie było chrześcijaństwa, nie byłoby Europy w sensie kulturowym. – Patrząc głębiej, myślimy o oryginalnym i specyficznym obrazie Boga, a przez to również o obrazie człowieka. Pojęcie osoby ludzkiej, w jego godności i prawach, zrodziło się właśnie tutaj. Poza kręgiem kultury europejskiej, co warto podkreślić, właściwie nie istnieje – podkreślił pasterz.

Prof. Elżbieta Szubertowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ukazała wkład polskiej muzyki w kulturę chrześcijańską Europy. – Chrześcijaństwo było podstawą Europy i wszystkiego, co się działo na świecie – stwierdziła. Profesor skupiła się na muzyce polskiej, aby pokazać, z jakim dorobkiem muzycznym nasz kraj wchodzi do Europy.

 

Ewangelizacja mocą dialogu

Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy postawił dosyć prowokujące pytanie: „Czy tradycja kultury chrześcijańskiej powstrzyma barbaryzację współczesności?”. Dr Marek Chamot odniósł się m.in. do dziedzictwa kultury greckiej. – Grecy nazywali barbarzyńcami tych wszystkich, którzy nie znajdowali się w kręgu kultury języka greckiego. Rodzi się więc pytanie, co jest z dziedzictwem kultury europejskiej, chrześcijańskiej? Czy Europejczycy nadal czerpią z tej tradycji?  Czy to, co nazywamy kulturą świecką, laicką mieści się w tym dziedzictwie? – pytał prelegent. Dr Chamot zwrócił uwagę na sferę internetu, często nazywaną rzeczywistością wirtualną. – Jest to sfera, która wyraźnie stała się częścią kultury nowych Europejczyków. Jednak trudno tam zauważyć dziedzictwo kulturowe, a raczej niejednokrotnie widać przejawy tego, co nazywamy barbaryzacją, czyli wyłączeniem z kręgów kultury chrześcijańskiej. Jakie ujawniają się tam postawy, wartości, co jest preferowane? – pytał naukowiec.

„O tożsamości chrześcijańskiej Europy” mówił ks. prof. Witold Broniewski ze Stuttgartu. Kapłan podkreślił, że najważniejszą sprawą jest zarówno dialog, jak i ewangelizacja mocą dialogu. – To znaczy mocą prawdy, ale i sprawiedliwości oraz miłości. Istnieją różne formy dialogu. Między innymi ważny jest dialog ekumeniczny, byśmy razem służyli człowiekowi. Jest wiele kwestii, które nas, chrześcijan, łączą. Duch i metoda muszą być te same. To znaczy dialogowe, życzliwe, otwarte, odważne, zawsze szanujące godność drugiego człowieka – powiedział.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}