Logo Przewdonik Katolicki

Studendum vero semper et ubique

Barbara Sawic
Fot.

Kwintylian, pedagog rzymski (ok. 35-ok. 95), przekonywał, że uczyć się trzeba zawsze i wszędzie. Jego słowa nabierają szczególnego znaczenia w odniesieniu do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku: uczelni, w której właśnie zainaugurowano 442. rok akademicki.

 

 

Istniejące od 1569 r. we Włocławku seminarium duchowne jest najstarszym w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Od wieków przynosi chlubę miastu i regionowi. Nazywane sercem diecezji włocławskiej, od 2001 r. funkcjonuje w ramach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie studiuje w nim 70 diakonów i alumnów; dwunastu z nich to alumni pierwszego roku. Rektorem WSD jest ks. dr prałat Jacek Szymański.

Rok akademicki 2010/2011 zainaugurowano 21 października w katedrze Mszą św. pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Wiesława Alojzego Meringa. Celebrowali biskupi: pomocniczy Stanisław Gębicki i senior Bronisław Dembowski, oraz ks. Jacek Szymański i inni prezbiterzy; wśród nich moderatorzy i profesorowie seminarium. Homilię wygłosił prefekt ds. studiów ks. Marcin Idzikowski.

Druga część uroczystości odbyła się w seminaryjnej Auli im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Po hymnie Gaude Mater, Poloniae w wykonaniu kleryckiej scholi pod dyrekcją ks. prałata Józefa Nowaka, gości powitał i inauguracyjne przemówienie wygłosił ks. rektor Szymański. Następnie ks. lic. Jarosław Szpolorowski, wicerektor ds. wychowawczych, przedstawił sprawozdanie z działalności WSD w roku akademickim 2009/2010. Ceremonię immatrykulacji studentów pierwszego roku przeprowadził ks. dr Marcin Idzikowski. O dobre imię swojej Alma Mater ślubowali troszczyć się:  Bartosz Bekczyński (parafia św. Stanisława, Włocławek), Bartłomiej Bieniek (Świętego Krzyża, Sumin), Sebastian Jankowski (Wniebowzięcia NMP, Lipno), Mateusz Kamiński (Najświętszego Serca Pana Jezusa, Włocławek), Jakub Kupiński (Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Boleszczyn), Radosław Kurzyp (św. Mateusza Apostoła, Bądkowo), Dawid Matusiak (Wszystkich Świętych, Sieradz),  Przemysław Pankowski (św. Wita, Tuliszków), Mateusz Piguła (Narodzenia NMP, Skulsk), Mateusz Szurgot (Podwyższenia Krzyża Świętego, Koło), Marcin Ziółkowski (Matki Bożej Częstochowskiej, Koło) i Sebastian Zygmunt (NMP Królowej Polski, Konin).

Wykład inauguracyjny „Kolegialność Kościoła w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium” wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Perszon, dziekan Wydziału Teologicznego UMK. Następnie wysłuchano przemówień gości. Prezydent Włocławka Andrzej Pałucki i rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku dr hab. Stanisław Kunikowski zwracali uwagę na rangę uczelni w mieście i regionie, gratulowali jej rozwoju i życzyli pomyślności. Głos zabrał również biskup senior prof. dr hab. Bronisław Dembowski. Na zakończenie przesłanie do zgromadzonych skierował pasterz diecezji włocławskiej. Z serdecznością zwrócił się do alumnów, zwłaszcza do tych z pierwszego roku, a także do rodziców kleryków. Nawiązując do treści wykładu inauguracyjnego, ks. biskup Mering zaznaczył, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialności za Kościół. – Nie ma Kościoła poza nami, próbującymi trzymać się Chrystusa, który jest prawdziwym i jedynym Światłem – powiedział z mocą, po czym udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Tradycyjne zakończenie akademii stanowiła pieśń studencka Gaudeamus w wykonaniu chóru kleryckiego, któremu towarzyszyły głosy z sali.


 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki