Logo Przewdonik Katolicki

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Justyna Koper
Fot.

Każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Wymiar tego urlopu zależy od długości zatrudnienia danego pracownika. Jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, wówczas należy mu się urlop w wymiarze 20 dni. Natomiast pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 10 lat, należy się urlop w wymiarze 26 dni. Należy pamiętać, że do okresu zatrudnienia wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia pracownika, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy, a także lata nauki w szkołach wymienionych w kodeksie pracy.

Warto też przypomnieć o uprawnieniach, które przysługują pracownikom w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego. Pracownik przebywający na urlopie korzysta w pełni ze swoich uprawnień. Przede wszystkim kodeks pracy przyjął zasadę, że pracownikowi przysługuje za czas urlopu wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Szczegółowy sposób wyliczania świadczenia urlopowego znajduje się w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W zależności od rodzajów składników wynagrodzenia obowiązują różne zasady ustalania świadczenia urlopowego. Jednak pracownik może zawsze domagać się od pracodawcy wynagrodzenia za czas urlopu, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował, a w razie wątpliwości przedstawienia sposobu obliczenia wynagrodzenia.

Warto też pamiętać, że w szczególnych okolicznościach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Jest to możliwe wtedy, gdy okaże się, że obecności pracownika w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. W takiej sytuacji pracownik może domagać się od pracodawcy pokrycia kosztów poniesionych w związku z nieprzewidzianym powrotem do pracy z urlopu. W czasie urlopu wypoczynkowego mogą wystąpić inne okoliczności uniemożliwiające wykorzystanie go w całości.

Jeżeli w okresie urlopu pracownik zachoruje albo w związku z chorobą zakaźną będzie przebywał w odosobnieniu, lub zostanie skierowany na ćwiczenia wojskowe, czy też rozpocznie urlop macierzyński, wówczas pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi pozostałej części urlopu w innym, późniejszym terminie.

 

                                                                      

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki