Logo Przewdonik Katolicki

Grzech

kard. Gianfranco Ravasi
Fot.

...żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów (Mk 2, 10)

"...żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów" (Mk 2, 10)

To, że grzech jest jednym z głównych tematów nie tylko Biblii, ale wszystkich religii, wynika nawet z prostego faktu bogatej gamy jego określeń. Sam biblijny język hebrajski, mimo że ubogi, bo składający się z 5750 słów, posługuje się zróżnicowanym spektrum terminów opisujących grzech, w którym dominuje "zejście" z właściwej drogi albo "chybienie celu": stąd mamy pojęcie "nawrócenia" (shub po hebrajsku). Wagę tego zagadnienia, której z pewnoścą nie można wykazać w kilku zdaniach, podkreśla także to, że uwerturą do Biblii jest właśnie scena grzechu (Rdz 2-3).   

Człowiek, który został stworzony przez Boga w harmonii z samym sobą, z bliźnim i z naturą, łudzi się tworzeniem alternatywnej moralności, która oddziela go od Boga, stawia w stan walki z bliźnim, a ze stworzenia czyni wroga. To właśnie nazywa się "grzechem pierworodnym", czyli takim, który jest u zarania naszego bycia mężczyznami i kobietami. Symbolicznie przedstawia się go jako zerwanie owocu z "drzewa poznania dobra i zła", a więc roszczenie sobie pretensji do "wyrwania" Bogu definicji tego, co jest dobre, a co złe. Źródłem grzechu, możliwego dzięki ludzkiej wolności, jest pycha człowieka, który chce "jak Bóg znać dobro i zło".

Grzech szerzy się w historii, a Biblia przedstawia go w jego rozlicznych formach i całej jego ohydzie, wskazując palcem przede wszystkim na bałwochwalstwo i niesprawiedliwość, czyli na zakłócenie dwóch relacji: z Bogiem i z bliźnim. Dochodzimy w ten sposób do wyboru Boga, który zesłał swego Syna "w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech" (Rz 8, 3). Ale to wejście nie dokonało się tylko dla osądzenia grzechu: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał [...] Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony" (J 3, 16-17).

Bardziej obszerną refleksję nad grzechem i odkupieniem znajdziemy u św. Pawła. Człowiek jest zakorzeniony w "ciele", które dla Apostoła nie jest słabością naszą jako stworzeń, ale grzesznością, związaną z okaleczoną wolnością. Na próżno staramy się wydźwignąć z tej ciemnej otchłani uczynkami prawa: jesteśmy jak ten nieszczęśnik, który próbuje się wyswobodzić z ruchomych piasków, wznosząc ręce do góry. Konieczne jest, by Bóg wyciągnął swą dłoń i uwolnił nas - to właśnie "łaska", która wyzwala nas z bagna grzechu i prowadzi do "usprawiedliwienia". Aby tak się stało, musimy otworzyć się na Boga przez wiarę, pozwalając, by On wydostał nas z ciemności grzechu.

Chrystus, będąc człowiekiem, solidaryzuje się z nami, stając po stronie grzeszników, ale dzięki swej Boskości nie podlega złu i czyni nas nowymi stworzeniami ożywionymi Duchem Bożym. Takim aktem Bożej miłości jest chrzest: "stary" grzeszny człowiek umiera w grobie wody wraz z martwym Chrystusem i zmartwychwstaje z Nim jako "przybrany syn". "Chrystus wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego" (Ga 1, 4).

 

 


Bluźnierstwo - w praktyce było ono nieznane w formie obserwowanej w naszych czasach, ale polegało raczej na uzurpowaniu sobie jakiejś cechy boskiej. Dekalogowe "branie imienia Bożego nadaremno", na próżno, jest w istocie potępieniem bałwochwalstwa, gdzie idolem jest "rzecz próżna". "Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu" (Mk 3, 29) jest świadomą odmową poznania prawdy jako takiej i odrzuceniem słów i czynów Chrystusa, mimo świadomości, że są prawdziwe i święte.

 

Hipokryzja - jest to zewnętrzna religijność wykorzystywana jako przykrywka dla własnych interesów i dla skrywanych przywar. Jezus jest bezlitosny dla tego niewłaściwego i nieprawego traktowania religii, cechującego uczonych w Piśmie i faryzeuszy.

    

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki