Logo Przewdonik Katolicki

Testament

Justyna Koper
Fot.

Tematyka związana ze sprawami spadkowymi interesuje czytelników i powtarza się często w pytaniach. Wyjaśniam najistotniejsze kwestie dotyczące tego tematu.

 

 

W jaki sposób spadkodawca może zadysponować swoim majątkiem?

Spadkodawcą jest osoba, po śmierci której osoby bliskie dziedziczą jego majątek. Może on powołać do dziedziczenia osoby, którym chce zapisać cały swój majątek.

Mogą to być osoby obce, dalsza lub bliższa rodzina, powinowaci, a nawet instytucje.

W tym celu na wypadek śmierci spadkodawca sporządza testament.

W jaki sposób można sporządzić testament?

Forma testamentu może być różna. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że go napisze w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Testament może być też spisany w formie aktu notarialnego. Ponadto spadkodawca może ustnie oświadczyć swoją ostatnią wolę w obecności dwóch świadków i wobec przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Z tej czynności sporządza się protokół, który musi być podpisany i opatrzony datą przez spadkodawcę. Istnieją także testamenty szczególne. Testament ustny, polegający na złożeniu oświadczenia przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków, jest ważny, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy i zachowanie zwykłej formy jest niemożliwe lub utrudnione. Testament podróżny polega na tym, że spadkodawca będący na polskim statku powietrznym lub morskim oświadcza swoją ostatnią wolę w obecności dowódcy statku oraz w obecności dwóch świadków. Ponadto istnieją także testamenty wojskowe, które określają odrębne przepisy.

Jeżeli spadkodawca nie pozostawi testamentu, kto wówczas po nim dziedziczy?

Jeżeli spadkodawca nie sporządzi testamentu, wówczas majątek po nim dziedziczą najbliżsi, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Spadkobiercą jest osoba powołana do dziedziczenia po zmarłym spadkodawcy. W pierwszej kolejności powołany jest do spadku małżonek zmarłego i jego dzieci. Dziedziczą oni w równych częściach. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza od jednej czwartej całości spadku.

Najczęściej małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej i dlatego na przykład mieszkanie w połowie jest własnością małżonka, który pozostaje przy życiu i dodatkowo z części spadkodawcy (zmarłego małżonka) dziedziczy jedną czwartą część tego mieszkania. W sumie więc pozostaje mu trzy czwarte mieszkania. Pozostała część podlega podziałowi pomiędzy dzieci.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom (czyli wnukom spadkodawcy) w częściach równych.

W dalszej kolejności powołani do spadku są rodzice i rodzeństwo zmarłego.

Po śmierci spadkodawcy w celu korzystania z majątku po zmarłym osoby zainteresowane muszą złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

 

 

                                                                                          

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki