Logo Przewdonik Katolicki

Urlopy

Justyna Koper
Fot.

W okresie wakacyjnym dużym zainteresowaniem czytelników, cieszą się sprawy związane z udzielaniem urlopów wypoczynkowych

 

 

Jakie są uprawnienia pracownika przebywającego na urlopie?

Pracownik przebywający na urlopie korzysta w pełni ze swoich uprawnień. Przede wszystkim kodeks pracy przyjął zasadę, że pracownikowi przysługuje za czas urlopu wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Szczegółowy sposób wyliczania świadczenia urlopowego znajduje się w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W zależności od rodzajów składników wynagrodzenia obowiązują różne zasady ustalania świadczenia urlopowego. Jednak pracownik może zawsze domagać się od pracodawcy wynagrodzenia za czas urlopu, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował, a w razie wątpliwości przedstawienia sposobu obliczenia wynagrodzenia.

Jakie są zasady udzielania urlopu na żądanie?

Na podstawie przepisów kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlop na żądanie. W roku kalendarzowym przysługują pracownikowi 4 dni urlopu na żądanie. Pracownik może uzyskać taki urlop nawet w dniu, w którym przyszedł do pracy.

Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Jednak w szczególnych okolicznościach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Jest to możliwe wtedy, gdy okaże się, że obecności pracownika w zakładzie pracy wymagają okoliczności nie przewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. W takiej sytuacji pracownik może domagać się od pracodawcy pokrycia kosztów poniesionych w związku z nieprzewidzianym powrotem do pracy z urlopu. W czasie urlopu wypoczynkowego mogą wystąpić inne okoliczności uniemożliwiające wykorzystanie go w całości.

Czy choroba przerywa urlop wypoczynkowy?

Jeżeli w okresie urlopu pracownik zachoruje albo w związku z chorobą zakaźną będzie przebywał w odosobnieniu, lub zostanie skierowany na ćwiczenia wojskowe, czy też rozpocznie urlop macierzyński, wówczas pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi pozostałej części urlopu w innym, późniejszym terminie.

 

                                                                                  

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki