Logo Przewdonik Katolicki

Ubezpieczenia na wakacyjne

Justyna Koper
Fot.

W związku ze zbliżającymi się wyjazdami na wakacje czytelnicy zainteresowani są tematyką ubezpieczeń na wypadek różnych zdarzeń losowych.

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego i kto może ją uzyskać?

Wszyscy obywatele RP ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju. 

Karta stanowi jednocześnie dowód zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów leczenia w trakcie pobytu za granicą. W ten dokument powinny zaopatrzyć się w placówkach NFZ osoby wyjeżdżające do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii.   

Karta umożliwia więc zwrot poniesionych wydatków i pokrycie kosztów związanych z leczeniem za granicą.

Czy warto skorzystać też z innych ubezpieczeń wakacyjnych?

Nie wszystkie koszty i wydatki obejmuje Karta, dlatego warto ubezpieczyć się dodatkowo. Wiele biur podróży ma w swojej ofercie propozycje atrakcyjnych wyjazdów na wczasy,  kolonie, obozy. Nie wszystkie jednak oferty obejmują dodatkowo ubezpieczenia wakacyjne. Dlatego też lepiej wcześniej zwrócić uwagę na wszelkie dodatkowe składniki oferty wyjazdu i zapoznać się z możliwością takiego ubezpieczenia, aby na przyszłość uniknąć dodatkowych kosztów. Ponadto firmy ubezpieczeniowe oferują zazwyczaj kompleksowy zakres takiego ubezpieczenia, który obejmuje zarówno pobyt w kraju, jak i za granicą. W jego skład wchodzi ubezpieczenie leczenia, koszty transportu i repatriacji, następstwa nieszczęśliwych wypadków, koszty ratownictwa, bagaż, koszty udzielania natychmiastowej pomocy oraz koszty rezygnacji z podróży.

Jakie przepisy prawne są podstawą ubezpieczenia?

Podstawowe zasady ubezpieczenia zawarte są w przepisach kodeksu cywilnego.

Każdy ubezpieczyciel na podstawie tych przepisów tworzy swoje ogólne warunki ubezpieczenia, z którymi zapoznaje się ubezpieczający. W przypadku kosztów leczenia należy zwrócić uwagę na to, iż zazwyczaj ubezpieczenie obejmuje tylko niezbędne koszty, umożliwiające powrót lub przewóz do kraju. Na przykład ochroną ubezpieczeniową objęta jest zazwyczaj: niezbędna pomoc ambulatoryjna, badania i zabiegi, pobyt w placówce służby zdrowia, zakup lekarstw, niezbędna pomoc stomatologiczna.

Jakie dokumenty należy okazać w celu uzyskania zwrotu kosztów?

Należy zwrócić uwagę na to, że dla uzyskania zwrotu kosztów od ubezpieczyciela konieczne są rachunki i dokumenty świadczące o poniesionych kosztach leczenia.

Ważne jest także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzaj i wysokość świadczenia przysługującego ubezpieczonemu zależy od ustalenia przez ubezpieczyciela związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem a śmiercią lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Natomiast lekarze wskazani przez ubezpieczyciela oceniają stopień uszczerbku na zdrowiu. Warto także ubezpieczyć bagaż, gdyż ubezpieczyciel zwraca nam jego wartość, gdy zostanie skradziony, zniszczony lub uszkodzony. Jednakże przy ustalaniu wartości bagażu ubezpieczyciel stosuje najczęściej ceny detaliczne, nie biorąc pod uwagę ich szczególnej wartości – zabytkowej lub pamiątkowej.

Często też zdarzają się sytuacje, które uniemożliwiają nam wyjazd na wakacje. Wówczas warto ubezpieczyć się na wypadek rezygnacji z podróży, gdyż nie tracimy całej kwoty, a jedynie jej znikomy ułamek.

                                                                                             

 

 

 

 

                                                        

                                                           

                                                        

                                                              

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki