Logo Przewdonik Katolicki

Ogromna radość

Błażej Tobolski
Fot.

Wyjeżdżali do Brukseli na spotkanie z Chrystusem i Jego uczniami, ze swoimi rówieśnikami z całej Europy z nadzieją, że za rok Europa przyjedzie do nich. Wracali radośni i pewni do zobaczenia w Poznaniu!

Wyjeżdżali do Brukseli na spotkanie z Chrystusem i Jego uczniami, ze swoimi rówieśnikami z całej Europy z nadzieją, że za rok Europa przyjedzie do nich. Wracali radośni i pewni – do zobaczenia w Poznaniu!

 

Przekazać Europie wiarę

28 grudnia 2008 r. prawie pięćsetosobowa grupa młodzieży z archidiecezji poznańskiej wraz z kapłanami wyjechała do Brukseli, by uczestniczyć w Europejskim Spotkaniu Młodych, organizowanym już po raz 31. przez Ekumeniczną Wspólnotę z Taizé.

Przed wyjazdem Mszę św. w katedrze odprawił dla nich bp Marek Jędraszewski. – Przekażcie to, co najpiękniejsze jest w was, wasze doświadczenie wiary, miłości i nadziei. I tej starej Europie, która wielokrotnie chce żyć tak, jakby Pana Boga nie było, przekażcie żywy entuzjazm waszej wiary, wasze ukochanie Boga i ukochanie Kościoła – prosił biskup.

30 grudnia do swoich archidiecezjan dołączył abp Stanisław Gądecki, który już wcześniej zapraszał braci z Taizé, by zorganizowali kolejne spotkanie modlitewne dla młodych w stolicy Wielkopolski.

 

Europejczycy oczekiwani w Poznaniu

W pięciodniowym spotkaniu w Brukseli wzięło w sumie udział ok. 40 tys. młodych pielgrzymów z różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich naszego kontynentu. Wśród nich najliczniejszą, bo ok. 9-tys., grupę stanowili Polacy.

31 grudnia, na zakończenie wieczornej modlitwy, przeor wspólnoty, brat Alois ogłosił, że uczestników kolejnego, 32. Europejskiego Spotkania Młodych gościć będzie Poznań. – Za rok znów będzie spotkanie europejskie. Odbędzie się ono w mieście, w którym jesteśmy bardzo oczekiwani i w którym przyjęcie będzie bardzo gorące. Arcybiskup z tego miasta jest z nami dziś wieczorem. Następne Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w dniach od 28 grudnia do 1 stycznia w Polsce, w Poznaniu – mówił przeor.

 

Będziemy łączyć ziemię z niebem

– Decyzję o organizacji w Poznaniu następnego spotkania Taizé przyjąłem z ogromną radością. Sześć lat oczekiwaliśmy na to, by móc gościć Europejskie Spotkanie Młodych i wreszcie mogło się to szczęśliwie skonkludować. Jestem z tego bardzo zadowolony. Uważam, że wniesie to dużo dobra do Poznania, Wielkopolski oraz będzie owocne dla młodzieży w Polsce – stwierdził po ogłoszeniu tej radosnej decyzji abp Stanisław Gądecki w rozmowie dla Radia Watykańskiego. – Spotkanie zgromadzi młodych ze wszystkich stron Europy, ale najbardziej liczymy na Polaków z kraju. Jeśli chodzi o cel, to widzę w tym spotkaniu swoisty sposób na zamęt i mocne spłaszczenie życia do wymiaru czysto horyzontalnego, do czego zaczyna dochodzić w Polsce. Zarówno samo spotkanie, jak i obecność Wspólnoty z Taizé mogą pomóc w powrocie do wymiaru wertykalnego, czyli połączenia ziemi z niebem i nadania ludzkiemu życiu głębszego sensu. W moim przekonaniu stanowi to najważniejszy i najbardziej potrzebny obecnie cel w kontekście polskim – zauważył metropolita poznański.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}