Logo Przewdonik Katolicki

Przysposobienie

Justyna Koper
Fot.

Jakie przepisy regulują kwestie związane z przysposobieniem? Instytucja przysposobienia, czyli adopcji, została uregulowana w kodeksie rodzinnym. W wyniku przysposobienia powstaje pomiędzy przyszłymi rodzicami (przysposabiającymi) a dzieckiem (przysposabianym) taki stosunek prawny, jak pomiędzy jego naturalnymi rodzicami. Czy można przysposobić osobę dorosłą? ...

Jakie przepisy regulują kwestie związane z przysposobieniem?


 – Instytucja przysposobienia, czyli adopcji, została uregulowana w kodeksie rodzinnym. W wyniku przysposobienia powstaje pomiędzy przyszłymi rodzicami (przysposabiającymi) a dzieckiem (przysposabianym) taki stosunek prawny, jak pomiędzy jego naturalnymi rodzicami.


Czy można przysposobić osobę dorosłą?


 – Kodeks rodzinny stanowi, że przysposobić można jedynie osobę małoletnią, mając na uwadze wyłącznie jej dobro. Dlatego też nie można przysposobić osoby, która ukończyła 18. rok życia. Ponadto celem przysposobienia nie może być na przykład chęć zapewnienia sobie opieki na starość albo poprawienie sytuacji materialnej.


Kto i do jakiej instytucji może zwrócić się z wnioskiem o adopcję?


 – O przysposobieniu orzeka sąd rodzinny. Przede wszystkim sąd bierze pod uwagę, czy istnieje odpowiednia różnica wieku pomiędzy dzieckiem a jego przyszłymi rodzicami, czy są oni w stanie zapewnić dziecku właściwe warunki materialne oraz czy dają oni gwarancję dobrego wychowania dziecka. Bardzo rzadko sąd rodzinny orzeka o przysposobieniu dziecka przez samotną kobietę lub mężczyznę, choć przepisy prawa rodzinnego takiej możliwości nie wykluczają.


Jaka jest sytuacja prawna dziecka przysposobionego?


 – Przysposobione dziecko traci swoje prawa i obowiązki w stosunku do poprzedniej rodziny, a nabywa prawa i obowiązki w stosunku do nowych rodziców oraz wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych jego nowych rodziców. Przysposobione dziecko nabywa więc nazwisko nowych rodziców i staje się siostrą bądź bratem, wnuczką, bratanicą itd. Ponadto z przysposobienia wynika wzajemny obowiązek alimentacyjny pomiędzy dzieckiem a rodzicami.


Czy można rozwiązać przysposobienie?


 – W szczególnych sytuacjach, takich jak wystąpienia poważnych trudności wychowawczych, niewdzięczność dziecka, złe traktowanie rodziców przez dziecko, kodeks rodzinny przewiduje możliwość rozwiązania przysposobienia.


Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki