Logo Przewdonik Katolicki

Zintegrować parafian

Hubert Kubica
Fot.

Podpoznańskie Plewiska tracą bezpowrotnie swój dawny charakter. Niegdyś była to prężna rolnicza wieś, dziś typowe tereny podmiejskie, gdzie jak grzyby po deszczu powstają nowe osiedla. Tutaj znajduje się parafia i kościół pw. św. Siostry Faustyny. Jadąc długą ulicą Grunwaldzką w kierunku południowo-zachodnim, mijamy granicę Poznania, by za chwilę znaleźć się w Plewiskach....

Podpoznańskie Plewiska tracą bezpowrotnie swój dawny charakter. Niegdyś była to prężna rolnicza wieś, dziś – typowe tereny podmiejskie, gdzie jak grzyby po deszczu powstają nowe osiedla. Tutaj znajduje się parafia i kościół pw. św. Siostry Faustyny.

Jadąc długą ulicą Grunwaldzką w kierunku południowo-zachodnim, mijamy granicę Poznania, by za chwilę znaleźć się w Plewiskach. W średniowieczu były one własnością biskupa poznańskiego Jana. W Archiwum Kapitulnym widnieje wpis z 18.10.1335 r., gdy wspomniany biskup sprzedał te dobra braciom Pawłowi i Michałowi „do lokowania na prawie teutońskim”. Prawie do końca lat 80. XX w. była to typowo wielkopolska, gospodarna wieś. Mieszkańców cechowało przywiązanie do ziemi, cenili sobie ład i porządek.

Obecnie są to tereny parafii pw. św. Siostry Faustyny, do której należy trzy czwarte Plewisk. Pozostałe części wchodzą w skład parafii pw. św. Andrzeja Boboli na Junikowie i parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej na os. Kwiatowym.

Zaczęło się od autostrady
O budowie kościoła w Plewiskach myślano już kilkadziesiąt lat temu, jednak do niej nie doszło. W latach 1982-1986 ks. kanonik Jerzy Szydłowski podejmował bezskuteczne, ze względu na opór władz, próby utworzenia tutaj punktu katechetycznego. Temat budowy powrócił w połowie lat 90. w związku z planowanym powstaniem autostrady A2, która odcięłaby mieszkańcom Plewisk najkrótszą (liczącą 3 km) drogę do ich dotychczasowego kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach. Jazda okrężną drogą zwiększyłaby odległość aż do 10 km. Inicjatorem budowy świątyni, wtedy jeszcze filialnej, był proboszcz parafii w Komornikach ks. kanonik Jerzy Kaźmierczyk. Warto podkreślić, że powstała ona dzięki pomocy tamtejszych parafian. Na zebraniu wiejskim 31 stycznia 1995 r. mieszkańcy Plewisk podjęli decyzję o przekazaniu za symboliczną złotówkę ziemi gromadzkiej pod budowę świątyni, którą wybudowano w latach 1996-1999. 16 czerwca 1999 r. abp Juliusz Paetz dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego, a 28 sierpnia 2001 r. oficjalnie ustanowił nową parafię.


Ładne i przytulne wnętrze kościoła w Plewiskach

Jak grzyby po deszczu
W chwili powstawania parafii wspólnotę tworzyło ok. 1900 osób. Obecnie ma ona ok. 4 tys. wiernych, a liczba ta w przeciągu najbliższych lat dwukrotnie wzrośnie. Wciąż bowiem powstają tu domki jednorodzinne i wielorodzinne.

– Zadanie, przed którym stoimy, to integracja nowych mieszkańców z naszą parafią. Wielu nie wie o jej istnieniu. Staram się przekazać informacje o naszej wspólnocie m.in. poprzez ulotki, foldery i plakaty. Informuję w nich o funkcjonowaniu parafii, m.in. o godzinach rozpoczęcia nabożeństw oraz o terminie i przebiegu Triduum Paschalnego, dożynek parafialnych i procesji Bożego Ciała – tłumaczy ks. Maciej Kuczma, który święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r., a proboszczem parafii jest od początku jej istnienia. Obok oficjalnych uroczystości wzajemnemu poznaniu parafian służą imprezy integracyjne, zabawy karnawałowe i festyny.


Organy ufundowano w 2006 r., a prospekt organowy rok później

Niezwykła patronka
Szczególnym kultem darzona jest patronka parafii św. Siostra Faustyna. Od dwóch lat trwa peregrynacja jej obrazu wśród wiernych, a w 2001 r. parafia pozyskała relikwie świętej. Relikwiarz w trakcie najważniejszych uroczystości niesie młodzież męska. Przed każdą Mszą św. odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. Ogromną popularnością cieszy się również coroczna pielgrzymka autokarowa do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Uczestniczy w niej duża liczba dzieci i młodzieży oraz osób w średnim wieku. Wyrazem kultu, jakim parafianie obdarzają mistyczkę, jest ufundowanie figury Jezusa Miłosiernego i klęczącej u Jego stóp świętej.

Ciekawe koncerty
Najprężniejszą i najliczniejszą grupę parafialną stanowią cztery róże Żywego Różańca kobiet. Dobrze funkcjonuje też liturgiczna służba ołtarza. Z kolei grupa charytatywna prowadzi zbiórki darów spożywczych i rzeczowych, które rozsyła do osób potrzebujących. W parafii mają miejsce także liczne wydarzenia kulturalne, do których należą choćby koncerty kolęd w wykonaniu zaproszonych chórów, m.in. w czerwcu odbył się koncert inaugurujący drugą edycję Festiwalu Muzyki Organowej „Komorniki 2007”. Szczególną inicjatywą było przygotowanie życzeń w formie albumu dla Papieża Jana Pawła II z okazji 25-lecia jego pontyfikatu.

W duszpasterstwie pomagają księża misjonarze Świętej Rodziny, sprawując Eucharystię i sakrament pojednania. Wspólnota w Plewiskach utrzymuje też bardzo dobrą współpracę z władzami gminy Komorniki, miejscową Szkołą Podstawową i Przedszkolem Samorządowym w Plewiskach.

Wiele prac w parafii wykonywanych jest dzięki pomocy (zwłaszcza materialnej) parafian. Prace dekoracyjne i wykończeniowe w kościele (m.in. ołtarz, figura Miłosiernego i św. Faustyny, Droga Krzyżowa, organy elektroniczne z prospektem i ogrzewanie) były możliwe dzięki hojności fundatorów. Niebawem świątynia wzbogaci się o konfesjonały i ławki. Dzięki systematycznym pracom wnętrze kościoła wciąż zmienia się i dziś jest tu ładniej i przytulniej niż kiedyś. Parafia wiele zawdzięcza również niewielkiej, ale zawsze dyspozycyjnej grupie osób pomagających w przygotowaniu najważniejszych uroczystości.


W prezbiterium od niedawna można podziwiać figurę Jezusa Miłosiernego i klęczącej u Jego stóp św. Siostry Faustyny. Figury wykonał Marian Glugla, a glob ziemski Krzysztof Janowicz

Kolejne zadanie
Ważnym zadaniem na przyszłość jest wybudowanie Domu Parafialnego. Poświęcenie jego fundamentów i wmurowanie aktu erekcyjnego odbyło się 26 sierpnia br. To duża inwestycja powstająca z myślą o 10 tys. wiernych, którzy w przyszłości zamieszkają na terenie parafii. Budynek pomieści sale duszpasterskie, bibliotekę, biuro parafialne i mieszkanie dla księży.

– Naszą parafię budujemy przez różne inicjatywy i działania duszpasterskie, realizowane na płaszczyźnie duchowej i materialnej. Tworzą ją zarówno osoby, które mieszkają tu od dawna, jak i te, które niedawno się wprowadziły. Ważne, aby wszyscy parafianie poczuli się odpowiedzialni za swój kościół i całą wspólnotę. Szczególnie wdzięczny jestem osobom, które modlitwą, ofiarą i pracą przyczyniają się do rozwoju tego Bożego dzieła – dodaje ks. proboszcz.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki