Logo Przewdonik Katolicki

Świadczenia przedemerytalne

Justyna Koper
Fot.

Tematyka związana z uzyskiwaniem świadczeń przedemerytalnych jest często przedmiotem zainteresowania czytelników. Kto może uzyskać świadczenie przedemerytalne? Na podstawie ustawy o oświadczeniach przedemerytalnych można wyodrębnić cztery grupy osób uprawnionych. Należą do nich osoby zwolnione z zakładów pracy wskutek likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, a także...

Tematyka związana z uzyskiwaniem świadczeń przedemerytalnych jest często przedmiotem zainteresowania czytelników.

Kto może uzyskać świadczenie przedemerytalne?

– Na podstawie ustawy o oświadczeniach przedemerytalnych można wyodrębnić cztery grupy osób uprawnionych. Należą do nich osoby zwolnione z zakładów pracy wskutek likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, a także z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ponadto uprawnieni do świadczeń przedemerytalnych są przedsiębiorcy, którzy ogłosili upadłość, pracownicy produkujący azbest oraz osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne?
– Przede wszystkim wnioskodawca musi posiadać status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy. Uzyskanie takiego statusu nie jest możliwe w przypadku posiadania uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Czy osoba pobierająca rentę rodzinną może uzyskać świadczenie przedemerytalne?
– Teoretycznie jest taka możliwość, gdyż osoba pobierająca rentę rodzinną może uzyskać status bezrobotnego. Jednak w praktyce ustawodawca nie przewidział sytuacji, w której możliwe byłoby uzyskanie jednocześnie renty rodzinnej i świadczenia przedemerytalnego.

Kiedy osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, mogą starać się o świadczenie przedemerytalne?
– Osoby, które przez co najmniej 5 lat pobierały nieprzerwanie rentę z tytułu niezdolności do pracy, a następnie utraciły do niej prawo, mogą ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

Uzyskanie tego świadczenia jest możliwe, gdy osoby te spełniają określone ustawowo warunki między innymi takie jak: wiek, wymagany okres składkowy i nieskładkowy.

Jakie jest obecnie kryterium wieku dla osób starających się o świadczenie przedemerytalne?
– Osoba, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, może otrzymać świadczenie przedemerytalne, jeżeli do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna. Ponadto kobieta musi udokumentować, że osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat, a mężczyzna – 25 lat.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki