Logo Przewdonik Katolicki

Za najświętszą sprawę

Paweł Nagler
Fot.

Podczas pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego, 18 maja 1935 r., mowę nad trumną wygłosił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. Naród usłyszał słowa wzniosłe, patetyczne, a jednak pełne prawdy. Naczelnik państwa polskiego, pierwszy marszałek Polski, dokonał rzeczy niezwykłych; dziedzictwo, które pozostawił, wytrzymało próbę czasu. Prezydent Mościcki mówił:...

Podczas pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego, 18 maja 1935 r., mowę nad trumną wygłosił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. Naród usłyszał słowa wzniosłe, patetyczne, a jednak pełne prawdy. Naczelnik państwa polskiego, pierwszy marszałek Polski, dokonał rzeczy niezwykłych; dziedzictwo, które pozostawił, wytrzymało próbę czasu.

Prezydent Mościcki mówił: „Śmiałością swej myśli, odwagą zamierzeń, potęgą czynów z niewolnych rąk kajdany zrzucił, bezbronnym miecz wykuł, granice nim wyrąbał, a sztandary naszych pułków sławą uwieńczył. Skażonych niewolą nauczył honoru bronić, wiarę we własne siły wskrzeszać, dumne marzenia z orlich szlaków na ziemię sprowadzać i w twardą rzeczywistość zamieniać. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”.

11 listopada 1918 r., po rozwiązaniu się Rady Regencyjnej, Józef Piłsudski objął władzę wojskową w tworzącym się państwie polskim, przyjmując tytuł Naczelnika Państwa. Niebawem mocarstwa zachodniej Europy zostały oficjalnie poinformowane podpisaną przez Piłsudskiego depeszą o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Przy poparciu niemal całego społeczeństwa Naczelnik zaczął tworzyć pierwszy demokratyczny rząd.

Po upływie niespełna 20 lat, w kwietniu 1937 r., Sejm RP ustanowił 11 listopada świętem państwowym. Z przyczyn oczywistych nie było ono obchodzone podczas II wojny światowej. W 1945 r. władze Polski Ludowej ustanowiły świętem państwowym dzień 22 lipca. Wszelkie próby obchodzenia Święta Niepodległości przez opozycję, środowiska patriotyczne, kończyły się brutalnymi represjami władz wobec uczestników. Dopiero od 1989 r., mocą ustawy sejmowej, 11 listopada jest znów najważniejszym polskim świętem narodowym. Jednak... czy jest świętem dla Polaków? Czy skłania nas choć do krótkiej refleksji nad słowami: ojczyzna, niepodległość, ofiarność?

Nietrudno zauważyć, że temat patriotyzmu i pokrewnych mu wartości, stał się dziś tematem drugoplanowym, a czasem nawet pomijanym; nie tylko przez media. Większe zainteresowanie Polaków budzą wydarzenia bieżące i prognozy dotyczące przyszłości, życia w zmieniającej się rzeczywistości. Coraz szerzej otwarte są dla nas drzwi do świata; wielu rodaków znajduje nowy dom na obczyźnie. Na tym tle patriotyzm bywa przez niektóre środowiska błędnie utożsamiany z nacjonalizmem. Czy prawdziwa miłość ojczyzny może mieć coś wspólnego z szerzeniem nienawiści wobec innych nacji? Czy może objawiać się przekonaniem o wyjątkowości własnego narodu? Patriota, w przeciwieństwie do nacjonalisty, jest świadom wad swojego narodu, nie żywi pogardy, uprzedzeń, wystrzega się krzywdzących uogólnień wobec innych. Nie chełpi się swoim patriotyzmem, lecz stara się miłość do ojczyzny okazywać poprzez postępowanie służące jej dobru: poprzez uczciwe wykonywanie pracy, służby, misji, powołania; przez szacunek dla tradycji i języka ojczystego, rozumne włączanie się w nurt dziejących się wydarzeń. To ostatnie dotyczy m.in. zaszczytnego obowiązku uczestniczenia w wyborach.

Patriotyczną postawę pokoleń Polaków w znaczącym stopniu kształtował i nadal kształtuje Kościół katolicki. Miłości do ojczyzny uczył nas Ojciec Święty Jan Paweł II, uczył Prymas Tysiąclecia, uczą kardynałowie, biskupi, księża... Podczas Mszy św. 11 listopada śpiewany jest hymn z prośbą do Boga, by błogosławił wolnej Polsce. Czy jestem Mu naprawdę wdzięczny, że wysłuchał głosu błagania pokoleń moich rodaków, by wrócił nam ojczyznę wolną? Czy z ufnością i przekonaniem wyśpiewam hymn „Boże, coś Polskę”, aż do ostatniej zwrotki:

Jedno Twe słowo,
o wielki nasz Panie,
Zniszczyć i w prochy
obrócić nas zdolne,
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy,
ale w prochy wolne!


Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaprasza publiczność do udziału w spotkaniu z okazji Święta Niepodległości, które odbędzie się 11 listopada o godz. 16 w Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19.

Podczas spotkania referat „Włocławek w okresie odzyskania niepodległości” wygłosi Tomasz Wąsik, a następnie odbędzie się koncert zatytułowany „Gdy do wsi przybyli ułani”. W repertuarze polskich pieśni patriotycznych wystąpi Chór Rzemieślniczy „Lutnia” pod dyrekcją Antoniego Kalinowskiego, z akompaniamentem Wioletty Skrajnej.

Wstęp wolny

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki