Logo Przewdonik Katolicki

Srebrny jubileusz parafii

Paweł Nagler
Fot.

Uwieńczeniem jubileuszu ćwierćwiecza istnienia parafii NMP Królowej Polski we Włocławku była Eucharystia, której w sobotę 8 września przewodniczył biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering, w koncelebrze z biskupem Stanisławem Gębickim i licznymi kapłanami. Obchodząc jubileusz parafii w święto Narodzenia NMP pod przewodnictwem pasterza diecezji, wierni chcieli za pośrednictwem Patronki...

Uwieńczeniem jubileuszu ćwierćwiecza istnienia parafii NMP Królowej Polski we Włocławku była Eucharystia, której w sobotę 8 września przewodniczył biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering, w koncelebrze z biskupem Stanisławem Gębickim i licznymi kapłanami.

Obchodząc jubileusz parafii w święto Narodzenia NMP pod przewodnictwem pasterza diecezji, wierni chcieli za pośrednictwem Patronki podziękować Bogu za opiekę, dar, jakim jest kościół i sprawowane w nim sakramenty. Pragnęli składać dziękczynienie za ofiarność i troskę duszpasterzy i parafian oraz za wszelkie inne doświadczone dobro. W ich imieniu zwrócił na to uwagę w słowie powitalnym Józef Stolorz. Następnie w słowie wprowadzającym do liturgii Mszy św. proboszcz, ks. prał. Teodor Lenkiewicz, ukazał znaczenie kościoła parafialnego jako centrum życia wiarą; miejsca, w którym wierni wypełniają praktyki religijne, uczestniczą w Mszach św. i nabożeństwach, przyjmują sakramenty święte.

W życiu par. NMP Królowej Polski wiele było historycznych dat, ważnych w tworzeniu i umacnianiu wspólnoty. Jednak, co podkreślił na początku homilii ks. bp Wiesław Mering, 25-lecie jest „pierwszym ważnym jubileuszem, niezależnie od tego, czy dotyczy rocznicy przyjęcia sakramentu kapłaństwa, małżeństwa czy innego wydarzenia w życiu człowieka lub osób”. Dalsza część homilii zawierała odniesienia do czytań mszalnych. Kaznodzieja powiedział m.in., że narodzenie Maryi stało się dla świata jutrzenką zbawienia, zwiastowało mu radość. Zachęcał wiernych do życia w pokoju i miłości, których źródłem jest Jezus Chrystus. On jest fundamentem życia rodzinnego i społecznego; zatem jako wyznawcy Chrystusa nie możemy wymawiać się od spoczywającej na nas odpowiedzialności za przekaz wiary, Kościół, bliźnich i za dalsze losy naszej ojczyzny.

W procesji z darami ołtarza uczniowie starsi i młodsi, siostry westiarki Jezusa i delegacja parafialnej Akcji Katolickiej złożyli świece, kwiaty, owoce, chleb, wino mszalne i chleb eucharystyczny oraz ornaty. Do stołu Pańskiego przystąpiło bardzo wielu wiernych. Po Komunii św. nastąpiły tradycyjne podziękowania i wręczanie kwiatów. Przemówiła przewodnicząca parafialnej Akcji Katolickiej Małgorzata Bojarska, a po niej życzenia ks. proboszczowi złożyli kombatanci, przedstawiciele włocławskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W okolicznościowej mowie ks. prał. Lenkiewicz przyznał, że jego marzeniem było, aby jubileusz parafii wieńczyła Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Meringa. Serdecznie podziękował księżom biskupom, duchowieństwu i parafianom. Tym ostatnim – także za inicjatywy, wysiłki, za każdą ofiarę.

Przed udzieleniem błogosławieństwa ks. bp Mering zwrócił uwagę na dobro wynikające z wzajemnego oddziaływania kapłanów i wiernych. Podkreślił zaangażowanie ks. prał. Lenkiewicza, jego rolę w tworzeniu, konsolidowaniu i prowadzeniu wiernych do Boga. Ze szczerym uznaniem mówił o szczególnym pięknie sprawowanej liturgii. Nawiązując do faktu, że Eucharystia trwała dwie godziny, ks. biskup zwrócił uwagę, że wierni, uczestnicząc w Mszy św., ofiarowują bezinteresownie swój czas samemu Bogu. Z licznego grona osób, które nie żałowały czasu dla Boga, należy wymienić członków chóru katedralnego i jego dyrektora ks. prał. Józefa Nowaka, organistę katedralnego Adama Klareckiego, jak również parafian, którzy włączyli się w liturgię poprzez czytania mszalne i śpiew psalmu.

Srebrny jubileusz zostanie upamiętniony w kronice parafialnej. Przypominać o nim będzie również książka ks. prał. Teodora Lenkiewicza „25 lat na Zawiślu”, liczne fotografie z uroczystości, a także chrzcielnica i tablica pamiątkowa w kościele, które podczas Mszy św. 8 września 2007 r. poświęcił pasterz diecezji.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki