Logo Przewdonik Katolicki

W postawie zaufania Bogu

Barbara Sawic
Fot.

W uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej w kościołach diecezji włocławskiej modliliśmy się w intencji ks. bp. seniora Czesława Lewandowskiego, który obchodził 85. rocznicę urodzin. Oprócz intencji modlitewnych ofiarowaliśmy Księdzu Biskupowi dobre myśli i życzenia. W liście, który do ks. bp. Czesława Lewandowskiego skierował biskup włocławski Wiesław Mering, czytamy m.in.:...

W uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej w kościołach diecezji włocławskiej modliliśmy się w intencji ks. bp. seniora Czesława Lewandowskiego, który obchodził 85. rocznicę urodzin.

Oprócz intencji modlitewnych ofiarowaliśmy Księdzu Biskupowi dobre myśli i życzenia. W liście, który do ks. bp. Czesława Lewandowskiego skierował biskup włocławski Wiesław Mering, czytamy m.in.: „Od ponad czterech lat jestem świadkiem kultury serca, duszpasterskiej gorliwości i pełnego utożsamienia z Kościołem Diecezjalnym ze strony Waszej Ekscelencji! Daje Ksiądz Biskup rzadki dziś, a tak bardzo potrzebny wzorzec wierności tym ideałom, które niegdyś przywiodły Jubilata z rodzinnego Koła do stolicy biskupiej we Włocławku. Tym samym wpisuje się Ksiądz Biskup w szereg nieprzeciętnych sylwetek biskupów pomocniczych naszej diecezji; o wielu z nich myślimy z najgłębszą czcią – przekonani, że swoim życiem potwierdzili bezwzględne oddanie Chrystusowi. Nie kryję, że postawa Księdza Biskupa wydaje mi się bardzo podobna do tej, którą realizowali Boży Mężowie, a których posługę nasz Jubilat kontynuuje!”.

*


Czesław Lewandowski urodził się w Kole, w par. Podwyższenia Krzyża Świętego. We wrześniu 1939 r. miał ukończone cztery klasy gimnazjum; po zdaniu matury w lipcu 1945 r., w październiku rozpoczął studia we włocławskim WSD. Ukończył je i święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1950 r., z rąk bp. włocławskiego Karola Radońskiego.

W latach 1950-1952 ks. Lewandowski był wikariuszem i prefektem par. Lubraniec, a w latach 1952-1955 w par. Wszystkich Świętych w Sieradzu, skąd wyjechał na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1958 r. uzyskał magisterium z teologii moralnej. Po powrocie do diecezji był ojcem duchownym w Niższym Seminarium Duchownym we Włocławku i prefektem w szkołach włocławskich. Po zlikwidowaniu w 1962 r. NSD przez władze państwowe, został kapelanem szpitala w Kaliszu i katechetą. W 1965 r. mianowany ojcem duchownym WSD we Włocławku; funkcję tę pełnił do czerwca 1973 r. W seminarium był też wykładowcą teologii życia wewnętrznego oraz misjologii.

16 lutego 1973 r. ogłoszono nominację ks. Czesława Lewandowskiego na biskupa tytularnego fidolemeńskiego i biskupa pomocniczego włocławskiego. Wyniesiony do tej godności przez papieża Pawła VI, za dewizę posługi przyjął słowa „In Domino speravi”. Uroczystość przyjęcia sakry biskupiej odbyła się 1 kwietnia 1973 r. w katedrze włocławskiej; głównym konsekratorem był prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.

Czesław Lewandowski był biskupem pomocniczym przez 24 lata, służąc diecezji u boku trzech kolejnych biskupów diecezjalnych. Był w składzie KEP ds. powołań duchownych i seminariów duchownych oraz ds. duchowieństwa. W Kurii Diecezjalnej Włocławskiej był wikariuszem generalnym; pełnił też funkcję przewodniczącego komisji diecezjalnych: misyjnej, ds. sanktuariów oraz prowadził diecezjalną komisję synodalną II Polskiego Synodu Plenarnego. Przewodniczył radzie kapłańskiej, radzie duszpasterskiej i kolegium konsultorów. Przez lata zajmował się formacją duchową kapłanów, życiem zakonnym w diecezji, świeckimi pracownikami kościelnymi. W latach 1974-1975, podczas nawiedzenia parafii diecezji przez Maryję w kopii Jej Jasnogórskiego Wizerunku, obecny był w prawie każdej parafii. Przewodniczył uroczystościom, celebrował Msze św., głosił homilie.

6 grudnia 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął rezygnację bp. pomocniczego Czesława Lewandowskiego z obowiązków. Po przejściu na emeryturę, ks. biskup senior nadal służył Kościołowi przewodnicząc celebracjom liturgicznym, wizytując parafie, udzielając sakramentów. Przez lata codziennie można było dostrzec jego charakterystyczną sylwetkę na placu przed katedrą, dokąd zmierzał, by służyć posługą w konfesjonale przed wieczorną Mszą św.

Obecnie siły fizyczne nie pozwalają księdzu biskupowi Czesławowi na pełnienie publicznie posługi wiernym. Jednak fizyczna rozłąka bynajmniej nie oznacza zapomnienia! Wiemy, że modli się on za nas i poleca Bożej Opatrzności. To, czego uczył ksiądz, a później biskup Lewandowski, ma wpływ na postawę, działania jego wychowanków: duchownych i świeckich. Przykład jego życia umacnia w nas nadzieję i kształtuje zaufanie do Boga, który jest miłością, wiernością, dobrocią, prawdą i pięknem.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki