Logo Przewdonik Katolicki

W Sieradzu o teologii

s. Janina Sabat USJK
Fot.

Kilkudziesięciu polskich pastoralistów przyjechało w poniedziałek 23 kwietnia do Sieradza na swoje doroczne spotkanie. Sekcja Pastoralistów Polskich wchodzi w skład Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski i skupia profesorów wykładających na wydziałach teologicznych uczelni wyższych oraz w seminariach duchownych. Teologia pastoralna znana jest wszystkim wiernym, obejmuje bowiem takie zagadnienia...

Kilkudziesięciu polskich pastoralistów przyjechało w poniedziałek 23 kwietnia do Sieradza na swoje doroczne spotkanie.

Sekcja Pastoralistów Polskich wchodzi w skład Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski i skupia profesorów wykładających na wydziałach teologicznych uczelni wyższych oraz w seminariach duchownych. Teologia pastoralna znana jest wszystkim wiernym, obejmuje bowiem takie zagadnienia jak nauczanie prawd wiary, życie sakramentalne i liturgiczne, ewangelizację, apostolat świeckich, życie parafii, działalność charytatywną i inne. Teolodzy mówią, że teologia pastoralna jest dyscypliną zajmującą się refleksją naukową nad zbawczą misją Chrystusa realizowaną przez Kościół lub też określają ją – tak jak Karl Rahner – jako naukę o urzeczywistnianiu się Kościoła w teraźniejszości. Ważność tej dyscypliny podkreślił w Sieradzu biskup włocławski Wiesław Mering: „W teologii pastoralnej jak w soczewce skupiają się wszystkie dyscypliny teologiczne”.

W klasztorze
Pastoraliści spotkali się w starym sieradzkim klasztorze, a głównym tematem obrad było duszpasterstwo indywidualne. Nie zabrakło m.in. wykładów związanych z nowymi formami duszpasterstwa: wykorzystaniem telefonu zaufania czy Internetu. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali sprzyjający refleksji nastrój podominikańskiego klasztoru. – Bardzo się cieszymy, że mogliśmy gościć w klasztorze sieradzkim, w którym pracują i apostołują siostry urszulanki. Byliśmy urzeczeni miejscem, w którym czuje się korzenie naszej wiary i tradycji – powiedział uczestnik zjazdu ks. dr Szymon Stułkowski z Poznania.

W kolegiacie
Szczęśliwe to miasto, które może dziś gościć tylu wspaniałych profesorów z tak wielu ośrodków uniwersyteckich w kraju i poza granicami naszej ojczyzny – tak witał uczestników sympozjum ks. Marian Bronikowski, proboszcz sieradzkiej kolegiaty, podczas wieczornej Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Wiesław Mering. Sieradzki dziekan skorzystał z okazji, aby sławić historię Sieradza, który szczyci się jedną z najdłuższych tradycji miejskich w Polsce. Tutaj odbywały się pierwsze synody biskupów, tutaj sejmy wybierały królów, z miastem związane są również święte: królowa Jadwiga i m. Urszula Ledóchowska. Przypomniał również historie spotkań polskich pastoralistów – to kard. Karol Wojtyła w latach 60. ubiegłego stulecia zainicjował spotkania profesorów poszczególnych specjalności teologicznych. Celem spotkań jest lepszy przepływ informacji oraz podejmowanie współpracy pomiędzy wykładowcami a ośrodkami naukowymi.

Kościół dzisiaj
Homilię głosił ks. prof. Adam Przybecki z Poznania. Jak być Kościołem w Polsce, dzisiaj? – pytał kaznodzieja. Jego zdaniem w podejmowanych inicjatywach duszpasterskich często brakuje teologicznej refleksji, a ocenia się je głównie po efektach zewnętrznych. Za podstawową słabość polskiego duszpasterstwa uznał rutynę oraz to, że „aktywność sporej liczby duszpasterzy opiera się na aktualnie panującej modzie i zewnętrznej atrakcyjności proponowanych inicjatyw”. Przypomniał, że Kościół istnieje nie dzięki ludzkiej sile i potędze, ale mocą Chrystusowego Krzyża.


Ksiądz dr prał. Marian Bronikowski

Nowy impuls
Z Sieradza, po średniowiecznych synodach rozchodziły się impulsy duszpasterskie na cały kraj; być może i my damy jakiś impuls na dzisiejsze czasy – taką nadzieję wyrażał w kolegiacie ks. prof. Maciej Ostrowski z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Impuls rzeczywiście przyszedł, bo podczas tej samej Mszy Świętej ogłoszono powstanie Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II. Jego statutowym celem jest „rozwijanie wiedzy i prowadzenie badań naukowych w zakresie teologii pastoralnej, dokształcanie pastoralne duszpasterzy i upowszechnianie zasad i nowoczesnych metod działalności duszpasterskiej Kościoła”.

Kiedy Eucharystia dobiegała końca, ks. bp Mering odczytał dekret, na mocy którego obdarzył ks. Mariana Bronikowskiego godnością „prałata, kustosza świetnej Kapituły Kolegiaty Sieradzkiej”.

*


Potrzeba nam świętych profesorów – mówiła Anna Łacina z parafialnej Akcji Katolickiej, która przemawiała w imieniu wiernych. Podczas liturgii śpiewał chór Państwowej Szkoły Muzycznej w Sieradzu, którym dyrygował Eugeniusz Sej. W Mszy św. uczestniczyli również harcerze, którzy tego dnia obchodzili swoje patronalne święto. Hufiec ZHP im. Sieradzkich Zakładników 1939 roku wystawił poczet sztandarowy, a najmłodsze harcerki rozdawały w kościele gazetę z opisem postaci patrona skautingu św. Jerzego oraz bł. ks. podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Po Eucharystii pasterz diecezji powrócił do świątyni, by porozmawiać z harcerzami i stanąć z nimi do pamiątkowej fotografii.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki