Logo Przewdonik Katolicki

Terminowe umowy o pracę

Justyna Koper
Fot.

Kto zawiera umowę z pracownikiem tymczasowym? Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, obowiązująca od 2004 r., dała pracodawcom możliwość skorzystania z usług agencji pracy tymczasowej przy zatrudnianiu pracowników do pracy sezonowej o charakterze okresowym lub doraźnym. Do tej pory pracodawcy w okresie zwiększonych potrzeb zawierali terminowe umowy o pracę lub...

Kto zawiera umowę z pracownikiem tymczasowym?
– Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, obowiązująca od 2004 r., dała pracodawcom możliwość skorzystania z usług agencji pracy tymczasowej przy zatrudnianiu pracowników do pracy sezonowej o charakterze okresowym lub doraźnym.

Do tej pory pracodawcy w okresie zwiększonych potrzeb zawierali terminowe umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne. Obecnie poprzez agencję pracy tymczasowej pracodawcy nie zawierają umowy z pracownikiem tymczasowym, gdyż robi to za nich agencja.

Czy pracodawcy mają jakieś obowiązki wobec pracowników tymczasowych?
– Na pracodawcach spoczywają pewne obowiązki wynikające z kodeksu pracy. Przede wszystkim pracownicy tymczasowi mają uprawnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach tych uprawnień mogą domagać się od pracodawcy dostarczenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej oraz napojów i posiłków profilaktycznych. Pracownicy tymczasowi powinni mieć zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz powinni być przeszkoleni w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy i odbyć badania okresowe. Ponadto w razie wypadku przy pracy pracodawca musi zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie jego przyczyn. Pracodawca musi także przestrzegać zakazu powierzania pracownikowi tymczasowemu pracy szczególnie niebezpiecznej, informować o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Czy pracownikom tymczasowym przysługuje urlop?
– Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, urlop przysługuje w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy lub więcej niż jednego pracodawcy. Urlopu udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu. W razie niewykorzystania urlopu w okresie wykonywania pracy tymczasowej agencja wypłaca pracownikowi ekwiwalent za urlop lub niewykorzystaną jego część. Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, wówczas pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego.

Pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownik zatrudniony przez pracodawcę na takim samym lub podobnym stanowisku.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki